Puhdistava sielunhoito

Puhdistava sielunhoito ei liity Noppaperhosen toimintaan, teen tätä yksityisesti omalla nimelläni.

Puhdistavassa sielunhoidossa puhdistutaan sielun tasolla negatiivisuuksista, joita ihmiseen kertyy elämässä koettujen negatiivisten kokemusten ja tuntemusten takia. Negatiiviset tunteet jäävät ihmisen sielun tasolle ja ne vaikuttavat myös ihmisen olotilaan sekä asioiden kokemiseen, käsittelemiseen ja muiden kanssa käyttäytymiseen. Joissakin tapauksissa, kuten pitkällisen stressin seurauksena, ne voivat heijastua myös fyysiseen kehoon. Puhdistava sielunhoito ei ole tarkoitettu sairauksien ja vakavien vaivojen parantamiseen, vaan negatiivisuuksien puhdistamiseen ihmisestä. Koettelemukset ja haasteet kuuluvat aina ihmisen elämän tielle. Mikäli tästä asiasta haluaa lisää tietoa, sitä löytyy Hengellisyys- ja Koulutus- välilehdiltä.

Puhdistava sielunhoito ei vastaa tarjolla olevia henkisiä energiahoitoja, eikä sillä ole mitään tekemistä niiden kanssa. Puhdistavassa sielunhoidossa puhdistaja ei ole ihminen eli hoitaja, vaan aina Luoja, ja Luoja ohjaa tilannetta ja keskustelua kouluttamansa ihmisen välityksellä. Puhdistava sielunhoito ei ole kuitenkaan sama asia kuin sielunhoito, joka on ihmisen kuuntelemista ja tukemista hengellisessä ilmapiirissä. Puhdistavassa sielunhoidossa kuuntelemisen ja tukemisen lisäksi ihmisestä puhdistetaan negatiivisuuksia ihmisen sielun tasolta Luojan totuudessa. Tähän hoitoon voi kuulua myös luottamuksellinen keskustelu, mikäli taustalla vaikuttaa jokin elämässä koettu ikävä kokemus tai trauma, josta halutaan puhua. Hoitoon tulevan ei tarvitse uskoa Luojaan tullakseen puhdistavaan sielunhoitoon, eikä hoidossa tyrkytetä Luojan totuudellista tietä kenellekään.

Puhdistavaa sielunhoitoa tekevän hoitajan tulee aina olla Luojan itsensä kouluttama ja tämä tapahtuu totuudellisen tien koulutuksessa. Luoja puhdistaa hoitoon tulevaa ihmistä, kun tähän tehtävään koulutettu hoitaja on läsnä. Hoitaja toimii ja keskustelee hoidettavansa kanssa aina Luojan ohjauksen mukaisesti. Hoidettavan ihmisen negatiivisuuksia ei puhdisteta hoitajan kehon eikä tietoisuuden kautta, vaikka hoitaja saakin tuntea hoidettavansa negatiivisuudet omassa kehossaan.

Negatiivisia tuntemuksia kertyy ihmiseen erilaisissa epämiellyttävissä ja haastavissa kokemuksissa, koettelemuksissa ja elämänvaiheissa. Kiireinen elämänmeno ja jatkuva suorittaminen lisäävät myös negatiivisia tuntemuksia. Negatiivisia tuntemuksia kertyy myös, kun kommunikoidaan negatiivisesti toisen henkilön kanssa, kannetaan omia tai toisten ihmisten huolia ja murheita tai yleisesti murehditaan maailmassa tapahtuvia asioita. Negatiiviset asiat yritetään usein unohtaa, mutta ne vaikuttavat silti ihmisten ajatuksiin, toimintaan ja kommunikointiin myös tiedostamattomalla tasolla. Negatiiviset tuntemukset vaikuttavat aina ihmisen omaan sieluun eli hänen tietoisuuteensa, saastuttaen sitä. Positiiviset asiat elämässä vievät joksikin aikaa ajatuksia muualle, mutta syvällä olevat negatiiviset tuntemukset eivät häviä ihmisestä mihinkään.

Negatiivisten tunteiden aiheuttama negatiivisuus ei tue ihmisen hyvinvointia eikä koettelemuksista oppimista ja kasvamista. Negatiivisuus ihmisessä ei tue myöskään lähimmäisenrakkautta eikä toisten ihmisten arvostamista ja huomioimista. Negatiivisuus on sitä, mitä ihmisten ei tule jakaa toisilleen. Ihmisen luonne erilaisine piirteineen ja koettelemuksista kasvaminen vaikuttavat pitkälti siihen, miten kauan negatiivisuutta pystyy kantamaan sisällään ilman oireilua.

Negatiivisten tuntemusten aiheuttamat vaikutukset sielun tasolla ovat aina yksilöllisiä. Negatiivisten tuntemusten aiheuttamia häiriötiloja ovat esimerkiksi ajoittainen tai kasvava ahdistuneisuus, pelkotilat, ärtyneisyys, turhautuneisuus, välinpitämättömyys, apaattisuus, ajoittaiset unihäiriöt, painajaiset, stressi sekä ailahtelevan vireystilan, mielialan ja keskittymiskyvyn häiriöt. Pitkittyessään nämä häiriöt pahenevat. Koska ihminen toimii kokonaisuutena, häiriötiloja voi joissakin tapauksissa esiintyä myös fyysisellä tasolla, esimerkiksi paikallisina kehon kiputiloina.

Ihmisen sielussa on paljon negatiivisuuksia, joita voidaan puhdistaa puhdistavassa sielunhoidossa Luojan tahdosta ilman syvällisempiä keskusteluja, mutta syvimmät ja kipeimmät negatiiviset tuntemukset ja kokemukset, joissa Luoja vaatii kasvua ihmiseltä, vaativat usein aikaa ja myös ihmisen omaa oppimista niistä. Koska negatiiviset tuntemukset voivat liittyä esimerkiksi häpeään, vihaan, pelkoon, katkeruuteen tai kaunaan, niistä puhuminen voi olla vaikeaa. Luoja nostaa puhdistavien sielunhoitojen kautta negatiivisia kokemuksia ihmisen tietoisuuteen, mikäli hän löytää ihmisestä halua oppimiseen ja kasvamiseen. Koska negatiivisia asioita on yleisesti ihmisissä paljon, tästä voi tulla pidempikestoinen prosessi, mikäli näistä asioista halutaan puhdistua ja oppia, sillä sielun tietoisuuteen kertyy negatiivisuuksia jo lapsuudesta lähtien.

Puhdistava sielunhoito itsessään kestää keskimäärin 40 min. Hoitoon kannattaa kuitenkin varata reilusti aikaa, sillä hoito on aina yksilöllistä ja hoitotilanteen kestoa ei voi etukäteen tarkasti määritellä.


Puhdistava sielunhoito, kuten myös sielunhoitokeskustelu, on aina maksutonta.


Mikäli haluaa sitoutua omaan kasvuun ja puhdistumiseen, hoidossa on hyvä käydä säännöllisin väliajoin. Jos hoitoja on vaikea aikatauluttaa eri päiville, pari hoitoa on mahdollista tehdä peräkkäin myös pienen tauon kanssa, sillä tämä hoito ei rasita ihmisen kehoa. Koska Luoja Henki antaa ihmiselle elämänvoimaa sekä tukee ja ylläpitää sielun tietoisuutta ja kehoa, puhdistava sielunhoito ei koskaan heikennä ihmistä, vaan sillä on päinvastainen vaikutus. Hoitoon tulija päättää kuitenkin aina itse omista hoitokäynneistään.


Yhteystiedot:

Marja Ruoti

Hamina, osoite: Laantintie 117, 49520 Reitkalli.

Hoitoaikoja on saatavissa myös iltaisin ja viikonloppuisin.


Yhteydenotot tämän sivuston Ota yhteyttä -välilehden kautta tai sähköpostilla marja.ruoti@gmail.com.

Yhteyttä voi ottaa myös tekstiviestillä tai Whatsapp-viestillä numeroon 040 596 5216.
Liitäthän viestiin oman nimesi mukaan. Viestiä voi laittaa myös Messengerin kautta.

Älä epäröi ottaa yhteyttä, mikäli jokin tällä sivustolla olevista asioista askarruttaa sinua.KOULUTUKSET JA LISÄTIETOA:

Koulutan ihmisiä totuudelliselle tielle, jolla on mahdollista tavoitella totuudellista yhteyttä ja totuudellista kosketusta Luojaan. Tässä koulutuksessa voi kouluttautua myös negatiivisuuksia puhdistavaksi sielunhoitajaksi, joka toimii Luojan ohjauksessa. Maksuttomasta totuudellisen tien koulutuksesta voi lukea Koulutus -välilehdeltä. Hengellisyys-välilehdeltä löytyy totuudellista tietoa hengellisyydestä, henkisyydestä ja Luojasta. Hoitojen ja koulutusten lisäksi autan ihmisiä myös irti henkisyydestä.