Puhdistava sielunhoito

Puhdistava sielunhoito ei liity Noppaperhosen toimintaan, teen tätä yksityisesti omalla nimelläni.

Puhdistavassa sielunhoidossa puhdistutaan sielun tasolla negatiivisuuksista, joita ihmiseen kertyy elämässä koettujen negatiivisten kokemusten ja tuntemusten takia. Negatiiviset tunteet jäävät ihmisen sielun tasolle ja ne vaikuttavat myös ihmisen olotilaan sekä asioiden kokemiseen, käsittelemiseen ja muiden kanssa käyttäytymiseen. Joissakin tapauksissa, kuten pitkällisen stressin seurauksena, ne voivat heijastua myös fyysiseen kehoon.

Puhdistava sielunhoito ei vastaa tarjolla olevia henkisiä energiahoitoja, eikä sillä ole mitään tekemistä niiden kanssa. Puhdistava sielunhoito tapahtuu aina Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa, tähän tehtävään koulutetun ihmisen kautta. Puhdistava sielunhoito ei ole kuitenkaan sama asia kuin sielunhoito, joka on ihmisen kuuntelemista ja tukemista hengellisessä ilmapiirissä. Puhdistavassa sielunhoidossa kuuntelemisen ja tukemisen lisäksi ihmisestä puhdistetaan negatiivisuuksia ihmisen sielun tasolta Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa ja totuudessa.

Puhdistava sielunhoito ei ole tarkoitettu sairauksien ja vakavien vaivojen parantamiseen, vaan negatiivisuuksien puhdistamiseen ihmisestä. Koettelemukset ja haasteet kuuluvat aina ihmisen elämän tielle.

Puhdistavaa sielunhoitoa tekevän hoitajan tulee aina olla koulutettu Kolmiyhteisen Luojan totuudessa. Puhdistavassa sielunhoidossa hoitaja ja hoidettava ovat samassa huonetilassa lähietäisyydellä toisistaan. Puhdistavaa sielunhoitoa otetaan vastaan yleensä käsin koskematta sekä joissakin tapauksissa myös hoitajan kosketuksen kautta. Tähän hoitoon voi kuulua myös luottamuksellinen keskustelu, mikäli taustalla vaikuttaa jokin elämässä koettu ikävä kokemus tai trauma, josta halutaan puhua.

Negatiivisia tuntemuksia kertyy ihmiseen erilaisissa epämiellyttävissä ja haastavissa kokemuksissa, koettelemuksissa ja elämänvaiheissa. Kiireinen elämänmeno ja jatkuva suorittaminen lisäävät myös negatiivisia tuntemuksia. Negatiivisia tuntemuksia kertyy myös, kun kommunikoidaan negatiivisesti toisen henkilön kanssa, kannetaan omia tai toisten ihmisten huolia ja murheita tai yleisesti murehditaan maailmassa tapahtuvia asioita. Negatiiviset asiat yritetään usein unohtaa, mutta ne vaikuttavat silti ihmisten ajatuksiin, toimintaan ja kommunikointiin myös tiedostamattomalla tasolla. Negatiiviset tuntemukset vaikuttavat aina ihmisen omaan sieluun eli hänen tietoisuuteensa, saastuttaen sitä. Positiiviset asiat elämässä vievät joksikin aikaa ajatuksia muualle, mutta syvällä olevat negatiiviset tuntemukset eivät häviä ihmisestä mihinkään.

Negatiivisten tunteiden aiheuttama negatiivisuus ei tue ihmisen hyvinvointia eikä koettelemuksista oppimista ja kasvamista. Negatiivisuus ihmisessä ei tue myöskään lähimmäisenrakkautta eikä toisten ihmisten arvostamista. Negatiivisuus on sitä, mitä ihmisten ei tule jakaa toisilleen. Ihmisen luonne ja koettelemuksista kasvaminen vaikuttavat pitkälti siihen, miten kauan negatiivisuutta pystyy kantamaan sisällään ilman oireilua.

Negatiivisten tuntemusten aiheuttamat vaikutukset sielun tasolla ovat aina yksilöllisiä. Negatiivisten tuntemusten aiheuttamia häiriötiloja ovat esimerkiksi ajoittainen tai kasvava ahdistuneisuus, pelkotilat, ärtyneisyys, turhautuneisuus, välinpitämättömyys, ajoittaiset unihäiriöt, painajaiset, stressi sekä ailahtelevan vireystilan, mielialan ja keskittymiskyvyn häiriöt. Pitkittyessään nämä häiriöt pahenevat. Koska ihminen toimii kokonaisuutena, häiriötiloja voi joissakin tapauksissa esiintyä myös fyysisellä tasolla, esimerkiksi paikallisina kehon kiputiloina.


Puhdistava sielunhoito itsessään kestää keskimäärin 40 - 60 min. Hoitoon kannattaa kuitenkin varata reilusti aikaa, sillä hoito on aina yksilöllistä ja hoitotilanteen kestoa ei voi etukäteen tarkasti määritellä.


Puhdistava sielunhoito, kuten myös sielunhoitokeskustelu, on aina maksutonta.


Vähintään kolmella peräkkäisellä puhdistavalla hoitokerralla saadaan negatiivisuutta puhdistettua jo jonkin verran. Hoidot voi tehdä myös peräkkäisinä päivinä.

Jos hoitoja on vaikea aikatauluttaa eri päiville, kahdesta kolmeen hoitoa on mahdollista tehdä pienten taukojen kanssa samana päivänä, sillä tämä hoito ei rasita ihmisen kehoa. Koska Kolmiyhteisen Luojan elämänvoima ihmisessä tukee ja ylläpitää sielun tietoisuutta ja kehoa, puhdistava sielunhoito ei koskaan heikennä ihmistä, vaan sillä on päinvastainen vaikutus.

Muutamalla hoitokerralla voidaan puhdistaa vain tietty osa kertyneestä negatiivisuudesta. Useampi hoitokerta on suositeltavaa, sillä negatiivisia tuntemuksia alkaa kertymään ihmisen sielun tietoisuuteen jo lapsuuden koettelemuksista ja haasteista lähtien.


Yhteystiedot:

Marja Ruoti

Hamina, osoite: Laantintie 117, 49520 Reitkalli.

Hoitoaikoja on saatavissa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Yhteydenotot tämän sivuston Ota yhteyttä -välilehden kautta tai sähköpostilla marja.ruoti@gmail.com.

Yhteyttä voi ottaa myös tekstiviestillä tai whatsapp-viestillä numeroon 040 596 5216.
Liitäthän viestiin oman nimesi mukaan. Puhelinsoiton sijaan otathan mieluummin yhteyttä viestillä, sillä asiakaskäyntien aikana en voi vastata puhelimeen.

Älä epäröi ottaa yhteyttä, mikäli jokin tällä sivustolla olevista asioista askarruttaa sinua.KOULUTUKSET JA LISÄTIETOA:

Koulutan ihmisiä totuudelliselle tielle, jolla on mahdollista tavoitella totuudellista yhteyttä ja totuudellista kosketusta Kolmiyhteiseen Luojaan. Tässä koulutuksessa voi kouluttautua myös negatiivisuuksia puhdistavaksi sielunhoitajaksi, joka toimii Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa. Maksuttomasta totuudellisen tien koulutuksesta voit lukea lisää Koulutus -välilehdeltä. Hengellisyys-välilehdeltä löydät totuudellista tietoa hengellisyydestä ja henkisyydestä. Hoitojen ja koulutusten lisäksi autan ihmisiä myös irti henkisyydestä.