Kirjoituksia totuudesta

Tämän sivun teksti ei liity Noppaperhoseen, vaan sisältää yksityisiä kirjoituksia totuudesta.

Jos oikea totuus tämän maailman Luojasta eli Jumalasta ja ihmisen osasta Luojan luomassa maailmassa kiinnostaa, tämä kirjoitus on syytä lukea kokonaan. Totuuden kertominen on aina ihmisen velvollisuus, sillä totuutta ei tule koskaan salata. Vaikka totuus saattaisikin joskus hämmentää tai tuntua jopa pelottavalle, se myös kasvattaa ja vie oikealle tielle, jos sen ottaa vastaan. Tällä sivulla kerrottu totuus ei ole tämän maailman oletettua totuutta, eikä se ole peräisin minkäänlaisista ihmisten omista opeista, suuntauksista, liikkeistä eikä lahkoista. Totuudellinen teksti ei ole myöskään ihmisen omaa ansiota, vaan totuus tulee suoraan elävältä Jumalalta ja elävän Jumalan tahdosta Hänen suunnitelmansa mukaisesti. Raamatun tekstejä avataan myös Jumalan totuudessa oikea-aikaisesti Hänen tahdostaan. Tällä sivulla kerrotaan myös, mitä elävä Jumala todella tarkoittaa ja mitä on hengellinen eksyminen. Sivulla kerrotaan myös mihin tämä Luojan luoma maailma on menossa ja mihin ihminen on matkalla. Tällä sivulla on myös sellaista tietoa, jota Jumala antaa ihmisille vasta nyt. Tämän sivun kirjoituksista kertyy tekstejä pienen kirjan verran. Kirjoitukset julkaistaan tarkoituksella tällä sivulla, eikä konkreettisena kirjana, sillä Jumalan totuus ei ole maksullista. Kirjoituksia myös täydennetään aika ajoin, oikea-aikaisesti.

Tällä sivulla kerrotaan Jumalan totuudesta, jota tällä maailmalla ja sen ihmisillä ei kuitenkaan ole. Tämä teksti valmentaa vielä ihmisen eteen tulevan Jumalan totuuden vastaanottamiseen. Jumalan totuus on tarkoitettu kaikille Jumalan olemassaoloon uskoville, jotka haluavat tietää enemmän Jumalasta. Tällä sivulla kerrotaan myös Kristuksesta ja Jumalan totuudellisesta tiestä, ristin tiestä, joka on tarkoitettu niille Jumalan valitsemille ihmisille, jotka pystyvät tulevina lopun aikoina täydellisen Kristuksen tullessa kulkemaan kuuliaisena Jumalan totuudessa tätä kapeaa ristin tietä Kristuksen jalanjäljissä. Totuudellisen tien kulkijat ovat niitä, jotka ottavat täydellisen Kristuksen tuoman totuuden vastaan ja alkavat toimimaan Hänen opetustensa mukaisesti Jumalan totuudessa ajatustensa, sanojensa ja tekojensa kautta. Tältä kapealta ristin tieltä tulevat pelastumaan kuitenkin vain Jumalan valitut, eivät kaikki totuudellisesti uskovat, sillä kaikki totuudellisen tien kulkijat eivät pysty saavuttamaan täysimääräistä uskon satoa haastavalla ristin tiellä ahdingon ajassa. Edellisiä pelastujia olivat apostolit ja vasta täydellisen Kristuksen tullessa pelastuu viimeisten Jumalan valittujen joukko Jumalan suunnitelman mukaisesti. Taivaaseen pääsemisestä ei Jumala ole tehnyt helppoa ihmiselle, vaikka se perustuukin Jumalan valintaan. Totuudellinen tie on vaikea tie, sillä tällä tiellä kuljetaan Jumalan Sanan eli elävän Jumalan kanssa, joka opettaa, kasvattaa, koettelee, armahtaa ja pelastaa mutta myös tuomitsee ja rankaisee. Ihminen on saanut ja saa edelleen tässä maailmassa jatkuvasti valheellista opetusta helposta taivaaseen pääsemisestä ihmisen kuollessa, eikä hän valheellisen hengellisen opetuksen seurauksena ymmärrä sitä, että tämän maailman mukaan eläneen ihmisen osa ja myös tämän maailman mukaan eläneen uskovan ihmisen osa, on aina tuonela. Jumalan herjaajan ja Jumalan silmissä irstaan ihmisen osa on helvetti, jolloin ihminen on mennyt paheissaan, himoissaan, haluissaan, pakkomielteissään ja tämän maailman viettelyksissä jo liian pitkälle. Irstas ei tarkoita vain tämän maailman maallista irstautta vaan myös hengellistä irstautta, jolloin julistetaan palavasti Jumalan totuutta ja Jumalan suunnitelmaa vastaan harhaoppisessa ja saastuneessa uskossa. Kun hengellinen opettaja on opettanut vain Jumalan armoa, pelastusta, siunauksia ja suojelusta ja varjelusta kaikille uskoville, on opetus täynnä katteettomia ja valheellisia lupauksia ihmisille. Tällaisesta opetuksesta, jossa opetetaan Jeesuksen opetuksia vastaan ja joka syrjäyttää Jumalan valitun kansan, Jumalan valitut sekä jossa opetetaan myös Jumalan suunnitelmaa vastaan, tulee aina rangaistus ja tuomio. Hengellinen opettaja joutuu aina kantamaan vastuun siitä, mitä hän opettaa. Jumalan totuudellinen tie, joka aukeaa ihmisille vasta ahdingon ajassa Jumalan antamien ensimmäisten tuomioiden jälkeen täydellisen Kristuksen tullessa, on tarkoitettu vain aikuisille, joilla on riittävä ymmärrys ja kestävyys Jumalan totuudessa kulkemiseen. Kristuksen opetuslapseus liittyy käsitteenä ihmisen kykyyn ottaa Jumalan totuutta vastaan lapsenmielisesti, innokkaana oppimaan uutta kuin lapsi ja toteuttamaan oppimaansa täsmälleen niin kuin on opetettu. Luukkaan evankeliumissa Jeesus opettaa: Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. - Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Jumalan totuuden ääressä itsetietoinen ja omaan viisauteensa luottava ihminen ei ole sovelias opetuslapseksi. Kuka hylkii opetuslapsi-sanan käyttöä aikuiselle ihmiselle sopimattomana, hylkii myös Jeesuksen opetuksia ja Jumalan valtakuntaa. Ristin tie ei ole ylpeiden ihmisten tie, vaan nöyrien, vähäisten ja Jumalalle kuuliaisten ihmisten tie. Lapsille voi kertoa Jumalasta Taivaallisena Isänä ja Jumalan syntymisestä Sanansa kautta ihmiseksi ihmisten keskuuteen Ihmisen Poikana eli Jumalan Poikana, Jeesuksena Kristuksena, mutta kaikenlaisen enkeliopetuksen ja henkisen opetuksen antaminen lapsille on Jumalan totuudellisen tahdon vastaista. Ihmisen ei tule keskittyä enkeleihin lainkaan, eikä eksyttää muitakaan ihmisiä enkeleihin, sillä enkeleihin keskittyminen vie varmasti ihmisen harhaan ja kohti kadotusta ja pimeyttä. Toinen kirje korinttilaisille ei syyttä varoita enkeleistä; tekeytyyhän itse Saatanakin valon enkeliksi. Jumala eksyttää tässä ajassa monia ihmisiä erityisesti enkeleihin, etenkin henkisyydestä kiinnostuneita. Suojelusenkeliä ei ihmisellä kuitenkaan ole, eivätkä enkelit työskentele ihmisten kanssa, on vain Jumalan antama raju eksytys ja valhe. Jeesus viittaa myös enkeleihin Matteuksen evankeliumissa: Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja. Ketkä ovat vähäisten ihmisten enkeleitä? Vähäiset ovat niitä vaatimattomia ihmisiä, joita tämä maailma halveksii ja ylenkatsoo. Heidän enkelinsä ovat tähän vähäisten ryhmään kuuluvia Jumalan valittuja, Jumalan sanansaattajina toimineita ihmisiä, aikaisemmin eläneitä profeettoja, jotka ovat tuoneet Jumalan totuutta tähän maailmaan Jumalan tahdon mukaisesti. He ovat niitä, jotka ovat kulkeneet Jumalan määrittämää tietä tässä elämässä ja jotka ovat kuolemansa jälkeen saaneet taivasten valtakunnan osan ja ikuisen Jumalan lapsen osan. Tämä Raamatun kohta ei kuitenkaan kerro Jumalan enkeleistä tai Jumalan itsensä toimimisesta enkelinä. Jumala ei anna tämän maailman ihmiselle minkäänlaista henkilökohtaista suojelusenkeliä, sillä ihminen elää tässä maailmassa Jumalan vihan ja kirousten alaisena. Kun ihminen tulkitsee tämän Raamatun kohdan Eksyttäjän kanssa, hän löytää itselleen suojelusenkelin. Ihminen kuitenkin kokee ja näkee tässä maailmassa jatkuvasti vastoinkäymisiä, epäoikeudenmukaisuutta, kärsimystä, sairautta, puutetta ja pahuutta. Ihmistä viedään myös maallisuuteen ja maailmallisuuteen sekä annetaan rajua eksytystä. Tämä kaikki kertoo siitä, että ihmisiä ei suojella, vaan heitä viedään kaikkiin Jumalan antamiin kirouksiin ihmisten itsensä korottamisen, ansaitsemattomien siunausten ja taivaspaikkojen omimisen, jatkuvan syntisyyden, pahuuden, tottelemattomuuden ja harhaoppisuuden tähden. Harhaoppisesta hengellisestä opettamisesta sekä henkisestä opettamisesta kuten myös valheellisesta enkeliopetuksesta ja enkeleihin liittyvästä toiminnasta ihminen joutuu aina kantamaan vastuun Jumalalle ja ottamaan siitä aiheutuvat tuomiot vastaan, se ihmisen tulee ymmärtää. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, minkälainen ihminen kelpaa Jumalalle, sillä syntinen ja harhaoppinen ihminen ei koskaan kelpaa Jumalalle sellaisenaan, vaikka hänellä olisikin usko Jumalaan ja Kristukseen: Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Risti liittyy aina Jumalan antamiin kirouksiin ja ihmisen synnin taakkaan. Jumalan valitut kantavat aina oman ristinsä, niin kuin Jeesus kantoi. Jeesus näytti omalla esimerkillään ja opetuksillaan, miten ihmisen tulee elää pelastuakseen Jumalan valittuna. Ilman tätä Jumalan totuudessa kuljettua kärsimyksen ja koettelemusten tietä, ihminen ei tule kuulumaan Jumalan perheeseen. Lavealla tiellä ihminen toimii tämän maailman mukaisesti, kapeaa tietä kulkeva ottaa tästä maailmasta elävän Jumalan totuudellisessa ohjauksessa ja ankarassa kasvatuksessa hyvin vähän. Ihminen tarvitsee tähän kuitenkin myös konkreettisen esimerkin, samassa ajassa eläneen Ihmisen Pojan. Monet Raamatussa kuvatut tapahtumat ovat Jumalan antamia kätkettyjä ennakkoilmoituksia tulevista asioista ja ne toteutuvat nimenomaan tämän maailman lopulla. Saarnaajassa todetaan: Mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina, mitä on tapahtunut, sitä tapahtuu edelleen: ei ole mitään uutta auringon alla. Jumala on tuonut itsensä totuudessaan ihmisille ilmi, tehnyt liittoja, opettanut ja vaatinut kuuliaisuutta saamatta sitä, sillä ihmiset ovat aina valinneet Eksyttävän Hengen eli tämän maailman hengen elävän Jumalan ja Totuuden Hengen eli Pyhän Hengen sijaan. Tämän takia Jumala on rankaissut ihmisiä heidän tottelemattomuudestaan. Ja tämä kaikki toistuu aina ja edelleen. Jumalan valitseman kansan, Israelin kansan neljäkymmentä vuotta kestänyt erämaavaellus symbolisoi elävän Jumalan kanssa kuljettavaa ristin tietä eli totuudellista tietä vielä edessä olevassa ahdingon ajassa. Tätä tietä tullaan kulkemaan täydellisen Kristuksen kanssa ja jos ihminen ei pysy Jumalan totuudessa ja oikealla tiellä, häntä ojennetaan ja hän saa rikkomuksistaan rangaistuksia Jumalalta. Mooseksen kautta tuodaan esille sitä, miten kansa tarvitsee aina Jumalan valitseman profeetan kansan ja Hänen itsensä välille johtamaan ihmisiä ja pitämään heitä Jumalan totuudessa. Profeetta symboloi myös ihmiseksi syntynyttä Jumalan korottamaa ja kirkastamaa Ihmisen Poikaa, tulevaa täydellistä Kristusta, joka tuomitsee, kaitsee ja opettaa Jumalan valittuja sekä Jumalan totuutta vastaanottavia muita ihmisiä lopun aikoina tulevassa pimeyden ja ahdingon ajassa. Moosesta ei voi kuitenkaan verrata täydelliseen Kristukseen eli tulevaan Jumalan Sanaan, sillä ihminen on heikko ja eksytykselle altis, mitätön Jumalan silmissä. Luvattu maa kuvaa Jumalan valitsemalle ihmiselle luvattua pelastusta. Pelastuksen jälkeen Jumalan valitsemalle ihmiselle kuuluu taivaspaikan jälkeen myös aikanaan se tuhat vuotisen valtakunnan osa, jossa Jumalan valittu tulee hallitsemaan yhdessä täydellisen Kristuksen kanssa muita ihmisiä. Ihminen voi saavuttaa pelastuksen tulevassa ahdingon ajassa Jumalan valittuna täydellisen Kristuksen opettamana ja kasvattamana ristin tien jälkeen Jumalan armosta, mikäli tottelee kaikessa kuuliaisena ja nöyränä täydellistä Kristusta kaikessa ja kasvaa Jumalan ankarassa kasvatuksessa synnistä pois. Neljäkymmentä kuvaa luvun neljä kautta kirouksia ja vitsauksia ja kun lukuun liitetään nolla perään, kertoo se tiestä, joka on hyvin vaikea ja haastava ihmiselle. Egyptin orjuus symbolisoi ihmisten olemista tämän maailman harhaoppisuuden, maallisuuden ja maailmallisuuden kahleissa. Farao symbolisoi tämän maailman harhaoppisia hengellisiä opettajia. Faraon ja hänen kansansa saamat vitsaukset Egyptissä kuvaavat tälle maailmalle tulevia Jumalan tuomioita lopun aikoina. Ihminen saa jatkuvasti Jumalan antamia kirouksia osakseen, mutta lopun aikoina tulevat vitsaukset ovat vielä kovempia kuin ihmisen saamat kiroukset. Faraon saamiin vitsauksiin kuulunut pimeys tulee myös lopun aikoina tämän maailman ihmisten osaksi. Pimeys kuvaa konkreettisesti tuomioiden kautta pimenevää maailmaa, mutta se kuvaa myös pimeytenä kaikkien uskovien täydellistä eksymistä Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Tähän pimentyneeseen ja vitsausten riepottelemaan maailmaan täydellinen Kristus tulee tuomaan tuomionsa, mutta samalla Hän tuo myös oikean ja totuudellisen sanoman ja kutsun totuudelliselle tielle, joka johtaa valittujen pelastumiseen ja ihmisten kääntymisen Jumalan totuuteen kaikkialla maailmassa. Jeesuksen puhdasta ja pelastavaa veriuhria symbolisoi Egyptin viimeiseen vitsaukseen liittynyt virheettömän karitsan veri. Tästä kertoo toinen Mooseksen kirja: Sanokaa Israelille: Tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheenpää karitsan, yhden karitsan perhekuntaa ja taloa kohti. -- Ottakaa sen verta ja sivelkää sitä ovenpieliin ja ovenkamanaan niissä taloissa, joissa karitsaa syödään. - Syökää liha sinä yönä, syökää se avotulella paahdettuna, happamattoman leivän ja karvaiden yrttien kanssa. - Älkää syökö siitä mitään puoliraakana tai vedessä keitettynä, vaan paahtakaa se tulella päineen, jalkoineen ja sisälmyksineen. - Älkää jättäkö siitä mitään jäljelle, vaan polttakaa tähteet ennen aamun koittoa. - Syödessänne teillä tulee olla viitta vyötettynä, kengät jalassa ja sauva kädessä, ja teidän on syötävä nopeasti. Näin vietetään pääsiäistä Herran kunniaksi. - Sinä yönä minä kuljen läpi Egyptin ja surmaan Egyptin jokaisen esikoisen, niin ihmisten kuin eläintenkin. Minä, Herra, annan tuomioni kohdata kaikkia Egyptin jumalia. - Ja veri olkoon niiden talojen merkkinä, joissa te olette, sillä kun minä näen veren, menen ohitsenne. Minä kuritan vain egyptiläisiä, eikä tämä vitsaus satu teihin. Kaikkien verellä merkitsemättömien esikoisten surmaaminen symbolisoi sitä, miten ihminen voi vain Kristuksen veren kautta, Jumalan valittuna ja Ihmisen Pojan tunnustamisen ja ristin tien kulkemisen kautta pelastua Jumalan totuudessa ja Pyhyydessä eli tunnustamalla Isän ja Pojan ja kulkemalla koettelevan Pyhän Hengen kanssa. Pyhä Henki tarkoittaa Jumalan totuudellista ohjausta, jolloin Jumala myös mittaa ja koettelee, mitä ihminen on Hänen totuudessaan oppinut. Jos ihminen ei tule tulevassa ahdingon ajassa oppimaan elävän Jumalan antamasta totuudellisesta opetuksesta eikä muuta toimintatapojaan ja torjuu ainoan olemassa olevan Jumalan ja ainoan oikean totuuden, elävä Jumala myös tuomitsee ja rankaisee. Koska vaelluksen aikana israelilaiset napisivat ja niskuroivat Jumalaa vastaan, he eivät päässeet rikkomustensa takia siihen levon maahan, jonka Jumala oli heille varannut. Luvattuun maahan pääsivät vain Jumalan valitsemat, kuuliaiset ihmiset ja lapset. Viides Mooseksen kirja kertoo: Kun Herra kuuli, mitä te puhuitte, hän vihastui ja vannoi: - ’Yksikään näistä miehistä, tästä pahasta sukupolvesta, ei saa nähdä sitä hyvää maata, josta minä valalla vannoen annoin lupauksen teidän isillenne, - ei kukaan paitsi Kaleb, Jefunnen poika. Hän saa sen nähdä, ja hänelle ja hänen lapsilleen minä annan sen maan, jossa hän on jo käynyt. Hän on uskollisesti seurannut minua.’ - Herra vihastui teidän vuoksenne myös minuun ja sanoi: ’Sinäkään et pääse siihen maahan, - mutta Joosua, Nunin poika, joka palvelee sinua, saa mennä sinne. Vala häneen rohkeutta, sillä hänen tulee jakaa maa israelilaisille perintöosiksi. - Teidän lapsenne, joiden pelkäsitte joutuvan vihollisen saaliiksi, nuo lapset, joilla ei vielä ole tietoa hyvästä eikä pahasta, pääsevät siihen maahan. Heille minä sen annan, ja he ottavat sen haltuunsa. Mooses rikkoi myös Jumalaa vastaan eikä päässyt israelilaisille luvattuun maahan. Tällä esimerkillä Jumala kertoo, että valitun ihmisen ei tule koskaan keskittyä maallisiin asioihin eikä toivoa niitä itselleen. Maalliset asiat eivät ole valittuja varten, sillä kaikessa tulee keskittyä vain Jumalaan. Tämä Raamatun kohta viestii kerroksellisen ja totuudellisen tulkinnan kautta myös siitä, miten Jumalaa tulee totella kurinalaisesti ja nöyrästi kaikessa joka hetki, jotta Jumalan valitsema ihminen voi Jumalan armosta pelastua. Tämä Raamatun kohta kertoo myös sen, miten Mooses nöyrtyi Jumalan edessä ja sai vastaanottaa pelastuksen Jumalan valittuna, mutta ei menemällä israelilaisille luvattuun maalliseen maahan, vaan kuolemalla tästä maailmasta, kuten on kaikkien ihmisten osa. Moosekseen eivät päteneet samat asiat kuin Kalebiin ja Joosuaan, sillä Jumala oli antanut Moosekselle Jumalan totuudessa enemmän kuin muille. Jumala vaatii valituiltaan aina myös kieltäymyksiä. Ensimmäinen korinttilaiskirje toteaa: Siltä, jolle on jotakin uskottu, vaaditaan, että hän osoittautuu luottamuksen arvoiseksi. Heprealaiskirje kertoo myös Jumalan valittujen taipaleesta, ristin tiestä: Jos jo Joosua olisi vienyt kansan levon maahan, ei Jumala puhuisi toisesta, myöhemmin tulevasta päivästä. - Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. - Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. - Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeaisi seuraamaan noiden niskoittelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle. Levon maa kertoo pelastumisesta taivaaseen, mutta se kertoo myös tämän maailman tuhoutumisen jälkeen tulevasta tuhat vuotisen valtakunnan hallitsijoiden osasta, joka on varattu niille, jotka Jumalan valittuina tottelevat Jumalaa ja Ihmisen Poikaa kaikessa ja elävät Ihmisen Pojan tavoin kaikessa kuuliaisena ja nöyränä Jumalan totuudessa. Pelastusta ei ole, jos ei kulje tulevassa ahdingon ajassa koettelevaa taipalettaan ristin tiellä loppuun asti. Jumalan valittu ei tarkoita automaattisesti uskovaa ihmistä, sillä Jumala kasvattaa oman valittunsa oman puhtaan totuutensa eikä ihmisten oman totuuden ja harhaoppisen uskon mukaisesti. Jumalan valinta ei kohdistu ihmisten olettamiin ihmisiin, vaan Jumala valitsee valittunsa tämän maailman vähäisten ja halveksittujen ihmisten joukosta ja tästä kertoo ensimmäinen kirje korinttilaisille: Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Jumalan valitun tulee totella Jumalaa kaikessa kuuliaisesti ja kurinalaisesti ja toimia tässä maailmassa Jumalan puhtaassa totuudessa, jotta hän saavuttaisi pelastuksen. Johanneksen evankeliumi korostaa kaikkien Ihmisen Pojan opetusten noudattamista, jotta Jumalan valitsema ihminen pääsee pois Jumalan vihan alta pelastukseen: Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele Poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään. Elävän Jumalan kanssa kulkeminen ei ole ihmiselle koskaan minkäänlainen seikkailu tai asia, josta voi vain perääntyä pois, kun tie käy liian vakavaksi, haastavaksi, työlääksi tai vaikeaksi. Heprealaiskirjeessä kerrotaan, mitä ihmiselle käy, jos hän oppii tuntemaan elävän Jumalan ja on jatkuvasti tottelematon Jumalalle eikä kehotuksista huolimatta käänny takaisin oppimaansa totuuteen: Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. - Ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas tuli, joka nielee Jumalaa uhmaavat. Totuuden tunteminen kertoo totuudellisesta ja Ihmisen Pojan opettamiin tekoihin pohjautuvasta uskosta Jumalaan ja Ihmisen Poikaan, ja se kertoo etenkin siitä, miten Kristukseen uskoville ihmisille on annettu vain Vanhaan liittoon tarkoitetun kymmenen käskyn sijaan rakkauden kaksoiskäsky noudatettavaksi. Tähän Jeesuksen antamaan rakkauden kaksoiskäskyyn eli Jumalan totuuteen ja vapauden lakiin sisältyvät kaikki Jeesuksen opetukset Jumalasta, lähimmäisenrakkaudesta ja tähän liittyen myös oman omaisuuden jakamisesta muille. Jos ihmisen pitäisi noudattaa kymmentä käskyä, sitä tulisi noudattaa kaikilta osin, kaikkine lakeineen ja säädöksineen. Ihmisen oman käden oikeuden, kivittämisen ja silmä silmästä ja hammas hampaasta -ohjeistuksen tilalle on tullut kuitenkin rakkaus. Tämän takia kymmenen käskyä ei ole enää sellaisenaan voimassa, vaan tilalla on Jumalan Jeesuksena antama rakkauden kaksoiskäsky, jota Uudessa liitossa olevien uskovien tulee noudattaa muistaen kaikki Jeesuksen opetukset, jotka avaavat tätä käskyä. Rakkauden kaksoiskäsky löytyy Matteuksen evankeliumista ja tätä Jeesuksen antamaa lakia Kristukseen uskovan tulee noudattaa: Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. - Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. - Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi kuten itseäsi. - Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Uskovan ihmisen tulee aina Jumalan totuudessa asettaa Jumala tämän maailman ja sen ihmisten edelle. Lähimmäistä, oli hän kuka tahansa, on kohdeltava niin kuin haluaisi itseään oikeudenmukaisesti kohdeltavan. Roomalaiskirjeessä selvennetään tätä asiaa: Sillä nämä: 'Älä tee huorin , älä tapa, älä varasta, älä himoitse', ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät tähän sanaan: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. - Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys. Kuka on tulkinnut tämän Raamatun kohdan 'rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi' kirjaimellisesti itsensä arvostamiseksi ja itsensä rakastamiseksi sekä luvaksi keskittyä itseen ja omiin toiveisiin, tarpeisiin ja haluihin, ei seuraa Jeesuksen antamia opetuksia rakkauden kaksoiskäskystä, vaan hän seuraa Eksyttäjän opetuksia. Näiden kahden käskyn varassa on laki - kertoo siitä, miten rakkauden kaksoiskäsky on korvannut aikoinaan juutalaisille annetut kymmenen käskyä. Tämän Jeesuksen antaman Jumalan lain mukaan ihminen saa joko armahduksen tai tuomion. Armahduksen saa, kun Jumalan valittuna noudattaa lakia sen kaikissa kohdissa kurinalaisesti Jumalan puhtaassa totuudessa ja Jumalan totuudellisessa ohjauksessa Kristuksen jalanjäljissä. Näiden kahden käskyn varassa on profeetat - kertoo siitä, että Jumalan totuudellinen ja todellinen profeetta toimii tämän rakkauden kaksoiskäskyn mukaan tässä maailmassa kaikessa kurinalaisesti ja nöyrästi Jumalan totuudessa Jumalan tahdon mukaisesti. Se kertoo myös profeetasta, joka rakastaa eniten Jumalaa tässä maailmassa ja asettaa aina Jumalan kaikkein tärkeimmäksi asiaksi tässä maailmassa, ohi tämän maailman, sen tapojen ja ohi tämän maailman ihmisten. Totuudellinen profeetta ei hairahdu eikä riko tarkoituksella Jumalaa vastaan, sillä hän tuntee Jumalan ankarassa kasvatuksessa kasvaneena Jumalan totuuden ja toimii elävän Jumalan totuudellisen ohjauksen mukaisesti. Tässä on ero Jumalan oikean ja väärän profeetan välillä. Jumalan vaatimukset ovat kovat Hänen totuuttaan tuovalle, se ihmisen tulee käsittää. Jumalaa vastaan rikkominen on aina hyvin vakava asia, josta tulee kovimmat rangaistukset. Elävän Jumalan kanssa toimiessa palkka rikkomuksesta - oli se sitten väärät teot tai väärät puheet - vastaanotetaan Jumalalta heti rikkomuksen tekemisen jälkeen. Koska koko maailma on Jumalan antaman paatumuksen vallassa ihmisten omittua itselleen katteettomat siunaukset ja valitun kansan paikan, eikä tällä maailmalla ole elävää Jumalaa, ihmiset eivät ymmärrä Jumalan merkitystä eikä voimaa. Tältä maailmalta puuttuu myös tyystin Herran pelko eikä tällä maailmalla ole mitään käsitystä saamastaan rajusta eksytyksestä, jota Jumala ihmisille antaa. Kuka tahansa voi puhua Jumalasta ja Kristuksesta mitä tahansa, kun ihminen ei toimi elävän Jumalan kanssa, mutta rangaistus toisten ihmisten harhaoppisesta opettamisesta ja Jumalan totuuden saastuttamisesta ei jää koskaan tulematta. Koska koko maailma on harhaoppisuuden ja Jumalan antaman paatumuksen vallassa, tulee Jumala vasta toisen ihmiselämänsä ja ensimmäisten kovien tuomioidensa jälkeen ihmisten keskuuteen täydellisenä Kristuksena ahdingon ajassa. Täydellinen Kristus eli Jumalan korottama ja tunnustama Ihmisen Poika Hengen ilmentymänä tulee vielä opettamaan ja kasvattamaan ainoana totuudellisena opettajana tässä maailmassa eläviä Jumalan valittuja sekä muita totuudellisesti uskovia puhtaaseen Jumalan totuuteen. Tuleva, täydellinen Kristus eli Sanassaan ilmestyvä Jumala tuo ihmiselämänsä jälkeen totuuden koko maailmaan ja tuleva täydellinen Kristus ja Hänen tuomansa totuus ihmisten tulisi ahdingon ajassa ja pimeyden keskellä ottaa vastaan. Johanneksen evankeliumissa Jeesus kertoo Jumalan valituista sekä myös niistä, jotka uskovat Jumalaan puhtaassa Jumalan totuudessa. On vain yksi Jumalan Henki ja vain yksi Jumalan totuus, johon totuudellisesti uskovien tulisi uskoa ja jossa kaikkien totuudellisesti uskovien tulisi toimia: Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat Sinulle. -- Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. - Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. - Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin Sinä, Isä, olet minussa ja minä Sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi Sinun lähettäneen minut. Jeesus ei tässä rukoile kaikkien maailman uskovien puolesta, niin kuin se tässä ajassa virheellisesti tulkitaan, vaan niiden puolesta, jotka ovat kulkeneet ja tulevat vielä kulkemaan tulevassa ahdingon ajassa puhtaassa Jumalan totuudessa eli totuudellista ja todellista ristin tietä Ihmisen Pojan jalanjäljissä. Tämä on se totuudellisen elämisen malli, jonka Ihmisen Poika antaa ihmisille. Totuudellisella uskolla ja harhaoppisella uskolla on eri päämäärät ja erilaiset tiet. Kun Jumala valitsee Hänen totuudessaan kulkevat ihmiset, he kulkevat ja kasvavat nimenomaan Jumalan puhtaassa totuudessa, jolloin Jumala kasvattaa näitä ihmisiä määrättyyn uskon satoon suunnitelmansa mukaisesti. Jumalan valitut kuuluvat myös aina Jumalalle. Ihminen ei voi pelastua ilman Jumalan valintaa, ilman Jumalan totuutta eikä ilman ristin tietä ilman Ihmisen Pojan tunnustamista, sillä Jumala itse lunasti Sanansa kautta ihmisenä puhtaalla uhrillaan valittujen synnit ja otti vastaan Jumalan antamat kiroukset ristillä. Jumala määrittää aina pelastumisen ehdot oman armonsa kautta, ei ihminen. Johanneksen evankeliumissa Jeesus opettaa: Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Tie kuvastaa kulkemista Kristuksen jalanjäljissä, ristin tiellä. Totuus kertoo puhtaasta Jumalan totuudesta, jota Jeesus Kristus opetti. Ihmisen Pojan ristin tien kulkemisen, Ihmisen Pojan opetusten ja uskoon liittyvien tekojen kautta Jumalan valitsema ihminen voi vasta pelastua täydellisen Kristuksen totuudellisessa ohjauksessa ahdingon ajassa. Täydellisen Kristuksen viitoittamalla tiellä ei tule pysyä paikallaan, eikä tältä totuudelliselta tieltä tule livetä, vaan koko ajan tulee edetä Jumalan totuudessa kuuliaisesti ja kurinalaisesti kasvaen ja ponnistellen kohti Jumalaa. Elämän saa osakseen, kuka kulkee ahdingon ajassa tämän tien loppuun asti Jumalan valittuna, Jumalan totuudellisessa ohjauksessa haastavalla ja koettelevalla tiellä. Luukkaan evankeliumissa Jeesus opettaa Hänen jalanjäljissään kulkemisesta ja itsensä kieltämisestä, jolloin ei enää eletä tämän maailman mukaisesti. Kristuksen jalanjäljissä tullaan kulkemaan ahdingon ajassa joka päivä ja joka hetki Jumalan totuudessa ristin tiellä eli koettelemusten ja kärsimysten tiellä elävän Jumalan ankarassa kasvatuksessa ja elävän Jumalan ohjaamalla tavalla Kristus esikuvana tästä maailmasta mahdollisimman vähän ottamalla: Jeesus sanoi kaikille: ’Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.’ Niin kuin Jumala kasvatti ja koetteli itseään Sanansa kautta syntyneenä Ihmisen Poikana ja tekee sen myös toisen kerran, niin samalla tavalla Hän koettelee kaikkia valittujaan. Matteuksen evankeliumissa Jeesus kertoo lisää pelastukseen johtavasta tiestä, joka on varattu vain harvoille ihmisille: Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Pelkkä uskominen ei tuo pelastusta Jumalan valituillekaan. Usko vaatii aina Jumalan määrittämiä totuudellisia tekoja Ihmisen Pojan antaman mallin mukaisesti nöyränä ja kuuliaisena Jumalalle ja Jumalan antamaa ankaraa kasvatusta kasvaakseen ja vahvistuakseen. Luukkaan evankeliumissa Jeesus opetti seuraajiaan tekojen merkityksestä, sillä ihmisen usko yksin ilman tekoja ei riitä mihinkään: Miksi te sanotte minulle: ’Herra, Herra’, mutta ette tee mitä minä sanon? - Minä kerron teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. - Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten vedet tulvivat ja syöksyivät taloa vasten, ne eivät saaneet sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu. - Se taas, joka kuulee mutta ei tee, on kuin mies, joka rakensi talon maan pinnalle, ilman perustusta. Kun tulvavedet syöksyivät taloa vasten, se sortui heti maan tasalle. Kun ihminen alkaa uskomaan Jumalaan ja Kristukseen, hän on vielä lavealla tiellä. Jos hän ei ala ahdingon ajassa ja Jumalan totuudessa oppimaan Jumalan korottaman ja kirkastaman Ihmisen Pojan eli tulevan täydellisen Kristuksen opetuksista ja ala elämään kuten Ihmisen Poika vaatimattomana ja kaikessa Jumalalle kuuliaisena maan päällä eli, hän pysyy ja kulkee edelleen lavealla tiellä. Totuudellisella tiellä eli ristin tiellä, ihmisen oppiessa elävän Jumalan kasvattamana, lavea tie kapenee vähitellen kapeaksi tieksi. Tältä kapealta tieltä, kun se on kuljettu loppuun asti, kuuliainen ja kurinalainen ihminen, henkilökohtaisesti ja Jumalan totuudessa Ihmisen Pojan ja täydellisen Kristuksen kutsuma Jumalan valittu, voi pelastua ahdingon ajassa totuudellisen Jumalaan uskomisen, täydellisen Kristuksen ja Hänen ihmiselämänsä tunnustamisen sekä Jumalan totuudellisen ohjauksen eli Pyhän Hengen kautta. Hengellinen opettaja voi opettaa pelastumista yksin uskosta ja yksin armosta, mutta silloin hän opettaa Jeesuksen opetuksia vastaan. Eksyttäjän alaisena kulkeva hengellinen opettaja ei ymmärrä myöskään sitä, että Jumala on tarkoituksella rajussa eksytyksessä saastuttanut Uuden testamentin ihmisten itsensä korottamisen, valitun kansan syrjäyttämisen ja väkisin taivasten valtakunnan itselleen tempaamisen takia.

Jumala on tuonut omaa totuuttaan, valtaansa ja voimaansa myös valitsemiensa ihmissielujen kautta muille ihmisille. Maailmassa on tarkoituksella erilaisia ihmisiä, sillä tämä maailma etenee ja ihminen elää täällä Jumalan suunnitelman mukaisesti. Moni ihminen on tyytymätön osaansa, eikä pysty elämään tässä maailmassa lähimmäisiään ajatellen ja epäitsekkäästi. Moni on välinpitämätön Jumalasta, herjaa Jumalaa, kieltää Hänet kokonaan tai opettaa Hänestä harhaoppisella tavalla. Näillä Jumalaa vastaan rikkovilla toimillaan ja syntisellä elämänmenollaan ihminen ei saa Jumalalta kiitosta vaan moitteita ja Jumalan vihan päälleen. Roomalaiskirje kertoo myös erilaisista Jumalan luomista ihmisistä ja siitä, miten Hän ihmisten kanssa toimii: Joku teistä ehkä kysyy: 'Miksi Jumala sitten moittii ihmisiä? Eihän kukaan voi vastustaa Hänen tahtoaan.' - Ihmisparka, mikä sinä olet arvostelemaan Jumalaa? Sanooko saviastia muovaajalleen: 'Miksi teit minusta tällaisen?' - Kyllä kai savenvalajalla on oikeus tehdä samasta savesta toinen astia arvokasta ja toinen astia arkista käyttöä varten? - Näin on myös Jumala tehnyt näyttääkseen vihansa ja osoittaakseen voimansa. Suuressa kärsivällisyydessään Hän on tosin säästänyt noita vihan astioita, jotka on määrätty tuhottaviksi. - Loppumattoman kirkkautensa Hän taas on antanut ilmetä niistä astioista, joita kohtaan Hän osoittaa laupeutta ja jotka Hän on valmistanut kirkkautta varten. Aina kun Jumala moittii ihmisiä ja antaa rangaistuksia, on ihminen ollut erossa Jumalan totuudesta ja ollut tottelematon Jumalalle. Ei Jumala tuhoa pahuutta tästä maailmasta saman tien, kun se ilmenee, vaan Hän antaa harhaoppisen maailman odottaa oikeaa hetkeä ja Jumalan puhdasta totuutta. Jos ihmiset toimisivat elävän Jumalan kanssa, rangaistukset vääristä teoista tulisivat heti pahojen tekojen jälkeen tässä elämässä nuhteiden kera. Jumala toimii kuitenkin oman suunnitelmansa mukaisesti maailmankaikkeudessa, tässä maailmassa ja tämän maailman ihmisten kanssa Sanassaan yhtenä Henkenä. Ihminen ei vain käsitä sitä, että Jumalan Henki voi olla myös Eksyttävä Henki, jolloin Jumala itse toimii Saatanana eli Paholaisena eli Eksyttäjänä. Jumala on täydellinen, mikä tarkoittaa sitä, että täydellisyydessään Hänessä on kaikki olemassa oleva, myös sellainen, mitä ihminen ei käsitä. Jumala on kaikkivaltias ja ainut, joka hallitsee tässä maailmassa ja maailmankaikkeudessa. Hänestä irrallisia henkiä ei ole olemassa. Jumala on luonut ihmisistä erilaisia ja yllä oleva Raamatun kohta kertoo Jumalan valituista ja myös muista Jumalalle kuuliaisista ihmisistä sekä myös niistä ihmisistä, jotka eivät Jumalaa tottele eivätkä Häntä arvosta. Kun Jumala tulee Sanassaan ahdingon ajassa, tämän maailman lopulla, täydellisenä Kristuksena toisen ihmiselämänsä jälkeen kutsumaan ihmistä totuudelliselle tielle, ihmiselle kyllä selviää se, että tällä tiellä tulee oppia Ihmisen Pojan jalanjäljissä Jumalan viisauden ja totuuden mukaisesti, eikä tämän maailman oppien ja tämän maailman totuuksien mukaisesti. Jumala edellyttää ihmiseltä aina kasvua ja kehittymistä totuudellisella tiellä, joka ei ole ihmiselle helppokulkuinen tie, sillä tätä tietä kuljetaan maailmassa eläneen Ihmisen Pojan jalanjäljissä, ristin tiellä. Jumalan antamaan totuuteen on näillä sivuilla hyvä tutustua ja pyrkiä sisäistämään tästä tekstistä mahdollisimman paljon, jotta voisi varautua tulevaan. Ihmisen uskon tulisi aina näkyä hänen teoissaan. Ihmisen on nyt hyvin vaikeaa toimia Jumalan mielen mukaisesti ja tehdä Jumalalle mieluisia tekoja, mutta täydellinen Kristus tulee vielä opettamaan ainoana totuudellisena opettajana kaikkia maailman ihmisiä Jumalan totuuteen ja Jumalan mielen mukaisiin tekoihin. On hyvä ymmärtää se, että ihmisten viisaus ei ole Jumalan viisautta eikä ihmisten totuus ole Jumalan totuutta. Jesajan kirjassa kerrotaan tästä asiasta: Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. - Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Jumalan totuus ja ihmisille annettava totuudellinen tie tulevat ohjaamaan ahdingon ajassa ihmisen oikealle tielle, jossa ihmistä kuljettaa eteenpäin Jumala, eikä toinen ihminen. Kuka näillä sivuilla olevan Jumalan totuuden torjuu, torjukoon sen yksin, mutta antakoon muille mahdollisuuden ottaa se vastaan oman käsityksensä ja ymmärryksensä mukaisesti. Kun ihminen jakaa toisille ihmisille omaa raamatullista totuuttaan omissa nimissään, ja uskoo sokeasti siihen, hänen on hyvin vaikeaa tunnistaa Jumalan antamaa puhdasta totuutta. Jumala antoi totuutta ihmisille vanhan liiton aikana kantaisien ja profeettojen kautta sekä uutta liittoa varten Sanassaan Ihmisen Poikana eli Jeesuksena Kristuksena, mutta sitä totuutta ei ihmisillä enää ole. Pyhä Henki on menetetty, sillä maailmassa ei ole enää yhtä Kristuksen seurakuntaa, vaan hajaannuksen seurauksena syntyneitä useita kristillisiä suuntauksia, lahkoja, liikkeitä ja yhteisöjä. Tämän asian ihminen pystyy aivan selvästi näkemään ja ymmärtämään. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen kertoma asia yhdestä Kristuksen seurakunnasta ei enää toteudu tässä maailmassa: Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Nyt maailmassa on useita, selkeästi nähtävissä olevia kuvaannollisia Kristuksen valheellisia ruumiita ja kokonaisuuksia tarjolla eri variaatioineen, joista yksikään ei eksymisen ja hajaannuksen takia toteuta Kristuksen puhtaita opetuksia eikä Jumalan puhdasta totuutta. Eksymisellä on aina seurauksensa ja hintansa ja tästä kertoo toinen tessalonikalaiskirje: Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. - Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. - Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, - ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden. Koska Totuuden Henkeä ei ihmisillä enää ole itsensä korottamisen ja valitun kansan syrjäyttämisen takia, on tilalle astunut Jumalan antama Eksyttävä Henki. Kristus ja Kristuksen valo ja Pyhä Henki eli Jumalan totuudellinen ohjaus ja puhdas armo eivät asu harhaoppisten ihmisten luona, joilla on saastunut usko eikä minkäänlaista ymmärrystä Ihmisen Pojan tuomasta totuudesta eli Jumalan totuudesta. Rukouksen voimalla parantuminen, koetut ihmeteot ja hämmästyttävä ohjaus ihmisen elämässä tulevat kaikkialla maailmassa Eksyttävältä Hengeltä Jumalan antamassa rajussa eksytyksessä, vaikka ihminen uskookin toimivansa Pyhän Hengen kanssa. Kaikkien näiden ihmeellisten asioiden keskellä uskovien ihmisten on hyvin vaikeaa ottaa Jumalan puhdasta totuutta ja myös tulevaa Ihmisen Poikaa ja täydellistä Kristusta vastaan, sillä Jumalan totuus sotii aina ihmisten omaa oletettua totuutta vastaan. Ihmiseksi syntynyt Jumala eli Ihmisen Poika koetaan aina tämän maailman viholliseksi aikalaistensa keskuudessa. Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu veljiensä kanssa, jotka eivät uskoneet Häneen. Maailma ei voi vihata teitä, mutta minua se vihaa, koska minä todistan, että sen teot ovat pahat. Maailma ei tässä Raamatun kohdassa tarkoita pelkästään niitä ihmisiä jotka eivät usko, vaan myös niitä, jotka uskovat Jumalaan. Ihminen ei kuitenkaan kykene erottamaan ilman Jumalan totuutta eksytystä eikä valhetta omassa uskossaan. Varhainen alkuseurakunnan hajaannus kertoo eksymisestä ja myös siitä, että apostolien jälkeen ei ole ollut yhtään pelastunutta tästä maailmasta. Jaakobin kirje kertoo, miten pelastuksen tie on hyvin kapea, eikä sillä kulkeva saa rikkoa Jumalaa vastaan missään kohdin. Sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. -- Vapauden lain mukaan teidät tuomitaan; pitäkää se mielessänne, mitä puhutte tai teettekin. Totuudellinen tie eli ristin tie on kurinalaisten, nöyrien, Jumalaa rakastavien ja Jumalaa pelkäävien ihmisten tie. Tälle tielle täydellinen Kristus tulee kutsumaan ihmisiä tulevassa ahdingon ajassa. Olemassa oleva, ihmisten tarjoama, tämän maailman vääristynyt totuus, tämän maailman harhaoppinen usko ja tämän maailman elämänmeno on jätettävä taakse efesolaiskirjeen sanoin, mikäli ihminen haluaa kasvaa Jumalan puhtaassa totuudessa: Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne, ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää. Roomalaiskirje opastaa: Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus. Ilmestyskirja avaa pukemisen ja valkoisen vaatteen symboliikkaa lisää ja kertoo suoraan, mitä valkoinen vaate merkitsee: Nyt on tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on valmiina, - hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja. Morsian eli Kristuksen oma on Jumalan valitsema ihminen, Jumalan valittu, joka tulee vielä kulkemaan tulevassa ahdingon ajassa nöyränä ja kuuliaisena ristin tien Ihmisen Pojan jalanjäljissä kasvaen loppuun saakka Jumalan totuudessa. Tämä on mahdollista vasta silloin, kun Ihmisen Poika tulee toisessa tulemisessaan täydellisenä Kristuksena ihmisten keskuuteen opettamaan ihmisiä Jumalan totuudesta ja ohjaamaan valittujen lisäksi myös muita totuudellisesti uskovia ihmisiä kasvamaan totuuden tielle. Raamatussa kerrotaan monissa kohdissa Ihmisen Pojan toisesta tulemisesta ihmisten keskuuteen, mutta tämä Matteuksen evankeliumissa oleva kohta on vaikea löytää, sillä kyseinen kohta on hyvin symbolinen ja se aukeaa vain Jumalan puhtaassa totuudessa. Tämä samainen Raamatun kohta kertoo myös Jeesuksen opetuslasten heikosta uskosta ja peloista. Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltäkäsin, sillä aikaa kun Hän lähettäisi väen pois. - Kun ihmiset olivat lähteneet, Hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua Hän oli siellä yksin. - Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen. - Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. - Kun he näkivät Hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. - Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: ’Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö.’ - Silloin Pietari sanoi Hänelle: ’Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin.’ - ’Tule!’ sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. - Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. ’Herra, pelasta minut!’ hän huusi. - Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi: ’Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?’ - Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. - Ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat Hänen eteensä ja sanoivat: ’Sinä olet todella Jumalan Poika.’ Opetuslasten meneminen vastarannalle ja väen lähettäminen pois kuvaavat ihmisten eroa Ihmisen Pojasta. Jeesuksen nouseminen vuorelle kuvaa Hänen ylösnousemistaan ja lähtemistään pois ihmisten luota. Illan tuleminen kertoo pimeyden eli harhaoppisuuden ja pahuuden lisääntymisestä ihmisten keskuudessa ja Jeesuksen yksinolo symbolisoi sitä, miten tällä maailmalla ei ole ollut Kristuksen antamaa totuutta. Vene, aallokko ja ponnisteleminen vastatuuleen liittyvät ihmisten uskoon ja niihin vaikeuksiin, joihin ihminen on harhaoppisessa uskossaan joutunut Jumalan vihan alla. Vastatuuli kertoo, miten Jumalan totuudessa ei enää kuljeta, sillä kaikki ovat siitä eksyneet. Neljäs yövartio liittyy Jumalan tuleviin tuomioihin kirouksina ja vitsauksina luvun neljä kautta sekä myös yön kautta, joka kuvaa tulevaa pimeyttä konkreettisesti sekä se kuvaa pimeyttä myös ihmisten hengellisenä eksymisenä. Neljäs yövartio itsessään kertoo sen, että ihminen on Jumalan antamissa kirouksissa täysin nukahtanut tässä vartiointitehtävässään. Jumala tukee Ihmisen Pojan tulemista ihmisten keskuuteen ja todistaa Hänestä ensimmäisten antamiensa tuomioiden jälkeen ahdingon ajassa ja siitä kertovat Jeesuksen aaveeksi luuleminen, säikähtyminen ja pelon huudot, kun täydellinen Kristus tulee maanpäällisen ihmiselämänsä jälkeen ihmisten keskuuteen ihmisiä kauhistuttavana Juudan Leijonana ja Tuomarina. Leijonan kohtaaminen viestittää uhkaavasta ja ihmisiä pelottavasta kohtaamisesta täydellisen Kristuksen eli Jumalan Sanan kanssa. Leijonan kuvaannollinen kohtaaminen johtaa myös uskovan ihmisen hengelliseen kuolemiseen hänen saastuneen ja harhaoppisen uskonsa tähden. Tuomarilla on kaikki valta tuomita harhaoppiset ihmiset, mutta myös pelastaa valittunsa kadotuksesta. Ihmiset eivät myöskään heti tunnista Kristusta, sillä täydellinen Kristus ei tule siinä hahmossa, jossa ihmiset olettavat Hänen tulevan. Ihmisille ilmestyvä Kristus eli Jumalan Sanan ilmenemisen muoto Jumalan totuudessa ottaa aina oman ihmiselämänsä ihmistä eli Ihmisen Poikaa muistuttavan hahmon. Pietarin käveleminen veden päällä kertoo sen, että ihminen, myös uskova ihminen, ei vakuutu tulevasta maanpäällisestä Kristuksesta ilman Hänen tekemiään ihmeitä ja se taas kertoo vedessä vajoamisen kautta ihmisten todellisen ja totuudellisen uskon puutteesta sekä vahvasta Ihmisen Pojan ja täydellisen Kristuksen epäilemisestä. Kun ihminen ottaa Kristuksen vastaan Hänen toisessa tulemisessaan ja uskoo Hänen tuomaansa totuuteen ja myös lähtee tarjotulle totuudelliselle tielle, tulee se antamaan totuudellisesti uskovalle ihmiselle myös Jumalan rauhaa ahdingon ajassa, jota kuvaa tuulen tyyntyminen tässä Raamatun kohdassa. Vasta tässä vaiheessa, ihmisten vahvojen epäilysten ja Kristuksen tekemien ihmetekojen jälkeen ihmiset pystyvät ottamaan Kristuksen vastaan ja tunnustamaan Hänet. Jos ihminen ei tätä toisen tulemisen Pojan osaa Jumalan Pyhyydestä tunnusta, hän ei pääse edes totuudelliselle tielle, vaan jää Jumalan antamaan eksytykseen ja valheeseen Jumalan paaduttamana. Tämä Raamatun kohta kertoo Jumalan totuudessa selvästi sen, miten hukassa tämän päivän ihminen on omassa uskossaan ja toimissaan. Pyhä Henki ei toimi koskaan valheessa vaan ainoastaan puhtaassa Jumalan totuudessa. Valheessa ja eksytyksessä kulkevia ihmisiä kaitsee kaikkialla maailmassa Jumalan Eksyttävä Henki. Pyhyyden eli Jumalaan liittyvän puhtauden ja todellisen opetuslapseuden on mahdollista tulla ihmisen elämään Pyhän Hengen eli Jumalan totuudellisen ohjauksen kautta, kun ihminen ottaa kuuliaisena Jumalan antaman totuuden vastaan Kristuksen toisessa tulemisessa ahdingon ajassa. Ihmisen tulee myös toimia ja kasvaa ristin tiellä tässä puhtaassa totuudessa tekojen kautta sekä tunnustaa tuleva, erilainen Kristus. Totuudellisesti uskovan ihmisen on pyrittävä elämään joka hetki annetun esikuvan eli Ihmisen Pojan tavoin, kasvattavat koettelemukset ja kärsimykset vastaanottaen, Jumalan ohjauksessa vaatimattomasti eläen ja kuuliaisena ja nöyränä joka hetki. Tämä maailma on ihmisten rikkomusten ja ihmisten syntisyyden takia Jumalan tahdosta pimeä ja paha maailma, eikä sen ihmisen, joka lukee Jumalan puhtaasta totuudesta, tulisi enää mennä tähän maailman pahuuteen mukaan arvostelemalla ja tuomitsemalla muita ihmisiä. Jumalan totuutta voi ottaa vastaan oppimalla siitä ja tekemällä hyvää ja tähän kehottaa myös roomalaiskirje: Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. - Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. - Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. - Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: ’Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan’ – näin sanoo Herra. - Edelleen sanotaan: ’Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.’ - Älä anna pahan voittaa itseäsi vaan voita sinä paha hyvällä. Tämä Raamatun kohta lipsahtaa vain yhdessä kohdassa: ihmisen tulee aina pyrkiä siihen, mikä on hyvää Jumalan silmissä, ei ihmisten silmissä. Ihminen pitää usein hyvänä myös sitä, mikä on Jumalalle iljetys.

Vaikka Jumala tulee vielä toisen ihmiselämänsä jälkeen, täydellisenä Kristuksena, tulevassa ahdingon ajassa kutsumaan ihmisiä totuudelliselle tielle oppimaan ja kulkemaan Hänen totuudessaan, kaikki Jumalan totuudessa kulkevat ihmiset eivät kuitenkaan kykene pelastumaan tästä maailmasta vaan he pelastuvat myöhemmin tuonelasta. On myös ihmisiä, jotka eivät ota Jumalan totuutta lainkaan vastaan eivätkä käsitä sitä. Matteuksen evankeliumissa Jeesus opettaa Jumalan sanan kuulemisesta ja ihmisen uskon kasvamisesta kylväjä-vertauksen avulla. Aina kun joku kuulee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, tulee Paholainen ja sieppaa pois sen, mikä hänen sydämeensä on kylvetty. Tätä tarkoittaa tien oheen kylvetty siemen. - Kylvö kallioiseen paikkaan kuvaa sitä, joka sanoman kuullessaan heti ottaa sen iloiten vastaan, - mutta joka kestää vain hetken, koska häneltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, hän luopuu kohta. - Kylvö ohdakkeisiin tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan mutta jossa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. - Mutta kylvö hyvään maahan kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen. Nämä ihmiset tuottavat satoa: kuka sata, kuka kuusikymmentä, kuka kolmekymmentä jyvää. Kun Jumala antaa tulevassa ahdingon ajassa kaikille maailman ihmisille täydellisen Kristuksen kautta puhtaan totuutensa ja ihminen ymmärtää olevansa harhapoluilla, tulisi herätetyn ihmisen pyrkiä kaikin voimin puhtaaseen uskoon sekä Jumalan puhtaassa totuudessa elämiseen sekä uskoa ilmentäviin lähimmäisenrakkauden tekoihin. Kaikkien usko ei ole kuitenkaan samanlainen, eikä uskossa toimiminen tekojen kautta ole samanlaista. Totuudellisessa uskossa ja puhtaassa totuudessa kasvaminen sekä lähimmäisenrakkaudessa toimiminen ovat yksilöllisiä ja sitä kuvaa vertauksen kohta, jossa kukin tuottaa eri tavalla satoa Jumalan totuudessa. Sillä on aina merkitystä mihin ihminen uskoo, mitä hän ajattelee ja miten hän toimii, sillä ihminen vastaa omasta elämästään Kristukselle, Sanassaan toimivalle Jumalalle, eletyn elämänsä jälkeen. Jumala tulee kutsumaan puhtaan totuuden äärelle hyvin monia ihmisiä, sillä ainoastaan Jumalan antamassa puhtaassa totuudessa on ihmisellä mahdollisuus kasvaa ja myös Jumalan valittuna pelastua. Kun Jumala tulee Kristuksena toisen kerran tähän maailmaan, kaikille maailman ihmisille tuodaan Jumalan puhdas totuus tiettäväksi. Vasta Jumalan puhtaassa totuudessa - jota tällä maailmalla ei ole - ihminen voi vielä tulevassa ahdingon ajassa omassa uskossaan kasvaa ja kehittyä kohti Jumalaa. Kuka Jumalaan ja Ihmisen Poikaan totuudellisesti uskovista tuottaa vähemmän satoa, ei tule pelastumaan, mutta ihmisen usko ja teot vaikuttavat kuitenkin aina suotuisasti siihen, mihin hän joutuu tämän elämän jälkeen. Jumalan totuudessa kulkeminen ja kasvaminen tuottaa aina hedelmää. Matteuksen evankeliumi tuo ilmi myös Jumalan kutsua ja valintaa: Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Jumalan valittu on se, joka tuottaa täyden uskon sadon Jumalalle. Jumalan valittujen määrää voi olla vaikeaa ymmärtää, sillä Raamattu korostaa monissa kohdin, miten valittuja on vähän. Jumalan valittuja on suhteessa valtaväestöön ja myös muihin totuudellisesti uskoviin aina vähän, sillä ihminen voi pelastua tästä elämästä vain, kun hän tuottaa Jumalan valittuna täyden, Jumalan vaatiman sadon omassa uskossaan ja toimimisessaan Jumalalle. Jumala on koonnut omia valittujaan jo Vanhan testamentin ajan profeetoista ja Uuden testamentin ajan apostoleista sekä Israelin kantaisistä. Valittujen joukko kertyy suuremmaksi nimenomaan silloin, kun Jumala tulee Ihmisen Poikana toisessa tulemisessaan ahdingon ajassa ja etsii täydellisenä Kristuksena totuudellisesti Häneen uskovat ja näiden seassa olevat valittunsa tästä maailmasta. Ilmestyskirja kertoo täyden uskon sadon tuottavista Jumalan valituista ja heidän tulevasta tehtävästään tuhat vuotisessa valtakunnassa: Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta! Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Roomalaiskirjeessä korostetaan tätä Jumalan valittujen lopullista kokonaismäärää, joka täyttyy tämän maailman päättyessä: Ne, jotka Hän edeltäkäsin on valinnut, Hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että Hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. Oman Pojan kaltaisuus tarkoittaa aivan kaikessa Jumalan tahdon mukaista vaatimatonta elämää, Jumalan määrittämää uskonkuuliaisuutta sekä myös koettelemusten ja kärsimysten tietä, jolla Jumala punnitsee ja kasvattaa valittuaan ankarassa kasvatuksessaan vaatimaansa uskonkuuliaisuuteen. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa tuodaan esille esikoisen erikoisasemaa muihin lapsiin nähden, sillä esikoinen sai erityisen siunauksen Jumalalta. Tässä Raamatun kohdassa esikoisen siunaus annettiin kuitenkin poikkeuksellisesti Jumalan tahdon ja valinnan mukaisesti nuoremmalle, eikä perinteen mukaan vanhemmalle veljelle: Jaakob sanoi isälleen: 'Minä olen sinun esikoisesi Esau. Olen tehnyt niin kuin käskit. Nouse istumaan ja syö minun riistaani, ja siunaa sitten minut. Tämä kuvaa sitä, miten Jumalan valittu voi olla kuka tahansa. Jumala valitsee valittunsa vähäisempien joukosta, eikä ihmisen toiveiden, omien valintojen tai oletusten mukaisesti. Jumala vaatii ihmisiltä aina parhaan sadon itselleen, sillä ihminen ei tätä maailmaa omista. Kaikki on Jumalan hallinnassa ja Hänen käskyvaltansa alla. Oli kyse sitten Vanhan testamentin ajan sadosta tai valituista ihmisistä, jotka Jeesuksen opetusten mukaisesti pystyvät tuottamaan Jumalan odottamaa ja vaatimaa täyttä satoa uskonsa ja tekojensa kautta, ne kaikki kuuluvat Jumalalle. Ihminen ei yksin tässä maailmassa pysty tuottamaan mitään totuudellista ilman Jumalan apua, siksi paras sato kuuluu aina Jumalalle. Viidennessä Mooseksen kirjassa kerrotaan sen aikaisesta sadosta, josta parhain osa tuli antaa Jumalalle: Nyt olen tuonut sadon parhaat hedelmät siitä maasta, jonka Sinä, Herra, minulle annoit. Pankaa lahjanne Herran, Jumalanne eteen, kumartukaa rukoilemaan Häntä - ja iloitkaa kaikesta siitä hyvästä, minkä Herra, teidän Jumalanne, on teille ja teidän perheillenne antanut. Vaikka ihmisiä tullaan kutsumaan Jumalan totuuden äärelle, kaikki Jumalan totuuteen uskovat ihmiset eivät kuitenkaan pysty toimimaan kaikessa Jumalalle kuuliaisena totuudellisella tiellä, jossa ihmisen tulee kasvaa koko loppuelämänsä ajan. Jumala sitouttaa valitsemansa ihmisen, Jumalan valitun, puhtaaseen totuuteen ja tulee kasvattamaan häntä ahdingon ajassa totuudessa ristin tiellä joka ikinen päivä, joka hetki. Tämä ihminen on sitä Jumalan satoa, jota Hän kuvaannollisesti kypsyttää valmiiksi koettelemusten ja kärsimysten kautta Ihmisen Pojan jalanjäljissä Jumalalle kelpaavaan uskonkuuliaisuuteen ja pelastukseen, jolloin ihminen pääsee kuolemansa jälkeen taivaaseen. Tällöin vajaan uskon sadon tehneelle uskovalle ihmiselle riittää se, että hän uskoo totuudellisesti Jumalaan ja Jumalaan Ihmisen Poikana ja tekee niitä sydämen tekoja, joihin hän kykenee. Hänelle tulee tällöin tämän elämän jälkeen se tuonelan kasvattava osa, joka hänelle kuuluu, sillä häneltä ei tässä elämässä vaadita samaa täyttä uskon satoa ja siihen kuuluvaa täyttä kuuliaisuutta ja kurinalaisuutta niin kuin Jumalan valituilta. Helvetti on niiden osa, jotka rikkovat Jumalaa vastaan tarkoituksella ja halventavat tätä elämää äärimmäisellä julmuudella ja Jumalan pilkkaamisella. Kuka ei Kristuksen laista eli vapauden laista tiedä, tuomitaan oikeudenmukaisesti laista riippumatta. Ahdingon ajassa kaikki tulevat kuitenkin tuntemaan Jumalan totuuden eli Jumalan ja Kristuksen lain ja sen mukaan ihmiset tullaan myös tuomitsemaan. Jeesus kertoo taivaasta, tuonelasta ja helvetistä Johanneksen evankeliumissa symboliikan kautta: Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille sijaa. Jeesuksen nimittämille ja lähettämille opetuslapsille, apostoleille, Kristuksen viestin viejille, oli varattu Jumalan huoneista taivas. Kun Jumala kutsuu ihmisiä tulevassa ahdingon ajassa totuudelliselle tielle, tällä tiellä kuljetaan Jumalan viitoittamaa totuudellista tietä ja tällä tiellä opetellaan elämään ja toimimaan Jumalan totuudessa ja totuudellisessa rakkaudessa joka hetki, jotta siitä tulisi ihmiselle ainut oikea tapa toimia. Jumalan kutsumista tuossa tulevassa ajassa, jolloin Hän tulee toimimaan Sanassaan täydellisenä Kristuksena, ei voi verrata tässä ajassa koettuun Jumalan kutsuun, sillä kutsujana Jumalan ja Kristuksen yhteyteen toimii tässä paadutetussa maailmassa nyt Jumala Eksyttäjän ominaisuudessa. Valituilta vaaditaan aina äärimmäistä kuuliaisuutta Jumalan totuudessa eli täysi määrä satoa, jotta valittu ihminen voi ylösnousta suoraan tästä elämästä Jumalan suunnitelman mukaisesti. Kun Eksyttäjä kutsuu ja lupaa pelastusta tässä ajassa, ihminen saa uskonsa kanssa pitää kaikki asiat tästä maailmasta, mitä hän haluaa. Jun Jumala kasvattaa ihmistä puhtaaseen totuuteensa, ihminen ei voi ottaa tästä maailmasta Jumalan ankarassa kasvatuksessa kuin välttämättömimmän eli hyvin vähän. Koska Jumalan rakkaus ei ole ihmisten rakkautta, voi olla vaikeaa käsittää, että Jumalan pyhä ja täydellinen rakkaus on kaiken ihmisen koettelemisen, kärsimyksen ja kasvattamisen takana ja myös yläpuolella. Heprealaiskirje muistuttaa tästä; jota Herra rakastaa, sitä Hän kurittaa, Hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. - Vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä: rauhan ja vanhurskauden. Ilman Jumalan totuutta ihmisen on hyvin vaikeaa toimia tässä elämässä Jumalan haluamalla, totuudellisella tavalla. Pyhä Henki eli Jumalan totuudellinen ohjaus tarkoittaa aina ohjauksen lisäksi ihmisen koettelemista ja kasvattamista ja siitä kertoo myös yllämainittu Raamatun kohta. Jumala on vaativa ja ankara, mutta myös oikeudenmukainen kasvattaja. Jos ihminen on kuvitellut Pyhästä Hengestä jotakin muuta, hän on ottanut vastaan Jumalan antaman eksytyksen ja valheen. Ihminen aliarvioi hyvin herkästi Jumalan viisauden, voiman ja kaikkivaltiuden omassa vähäisessä ymmärryksessään. Jumala ei toimi täällä ihmisten pyyntöjen ja rukousten mukaisesti, vaan oman suunnitelmansa mukaisesti oikeudenmukaisena ja kaikkivaltiaana Jumalana. Kun ihminen toimii Eksyttäjän alaisena, eikä Jumalan kouluttamana Pyhässä Hengessä eli Jumalan totuudellisessa ohjauksessa ja Jumalan antamassa totuudessa Kristuksen esikuvan mukaisesti, ihmisen jakama totuus ei ole Jumalan totuutta. Apostolit eivät olisi pystyneet levittämään evankeliumia ilman Kristuksen kärsimystietä, sillä Jumala kasvattaa aina ankarasti elävän Jumalan kanssa kulkevia ihmisiä. Jumala antoi kuitenkin tarkoituksella levittää sellaista evankeliumia, joka ei apostolien jälkeen enää ketään pelastanut. Koska Jumala näki ennalta, että pakanakansat ottavat Jumalan oman valitun kansan paikan ja ylpeilevät sillä ja korottavat itsensä, Hän saastutti evankeliumin ja Uuden testamentin. Pyhä Henki vaihtui tällöin Eksyttäväksi Hengeksi ja korvasi kokonaan ihmisille annetun Jumalan totuudellisen ohjauksen eli Pyhän Hengen. Tämä oli ja on edelleen se raju eksytys, josta Raamattu kertoo. Kun Pyhää Henkeä eli Jumalan totuudellista ohjausta ei ihmisillä enää ole, eikä selkeää yhtä Kristuksen seurakuntaa, ei ole Jumalan totuutta eikä pelastustietäkään olemassa. Ei ole myöskään minkäänlaisia siunauksia vaan pelkkää Jumalan antamaa valhetta ja kirouksia, jotka ihminen tulkitsee rajussa eksytyksessä päinvastoin. Kun Eksyttäjä antaa menestystä ja maallista hyvää sekä ihmeitä ja parannusta, se ei ole Jumalan siunausta vaan pelkkiä kirouksia. Roomalaiskirjeessä Paavali opettaa tehtävänsä mukaisesti: Sana on lähellä sinua, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. -- Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? -- Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin: 'Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme?' Vaikka Paavali, kuten muutkaan apostolit eivät tienneet Jumalan pakanakansoille varatusta suunnitelmasta, Paavalille ei ollut epäselvää se, miten heille annettu totuus Kristuksessa oli hyvin herkkä saastumaan sen ulkopuolisesta harhaoppisesta tiedosta ja opetuksesta. Apostolit eivät myöskään itse huomanneet omassa opetuksessaan ristiriitaa Jeesuksen opetuksiin, joka opetti täysin oikein ja puhtaasti. Paavali muistutti opettaessaan jatkuvasti uskovia pysymään tiukasti Jumalan totuudessa ja Kristuksen opetuksissa. Tämä kertoo siitä, miten Jumalalla on täysin ihmisen tietoisuus omassa hallussaan. Paavali uskoi julistavansa puhdasta Jumalan totuutta, vaikka Jumalan suunnitelman mukaan hän ei sitä tehnytkään. Jumala ei anna minkään kansan missään olosuhteissa ottaa valitun kansansa paikkaa, se ihmisen tulee ymmärtää. Vaikka ihminen onkin täysin eksytetty, uskovan ihmisen ei tule kuitenkaan harhaoppiseen sotkea uskoonsa enää lisää minkäänlaisia Raamatun ulkopuolisia vaikutteita, vaikka mystiikka, enkeliopit, henkisyys tai itämaiset vaikutteet houkuttaisivatkin. Kristillinen meditaatio ja kristillinen jooga eivät ole apuvälineitä rukoukseen, jumalyhteyteen, rauhaan eikä ihmisen hyvinvointiin kuin valheessa, sillä näillä harhaoppisilla toimilla eksytetään uskovia ihmisiä yhä kauemmas Jumalasta. Tällaisilla toimilla ihminen keskittyy maallisiin ja maailmallisiin hullutuksiin, eikä Jumalaan. Toinen kirje Timoteukselle jatkaa tästä: Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein. - Vältä epäpyhiä ja tyhjänpäiväisiä puheita, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessaan yhä pidemmälle - ja heidän oppinsa leviää kuin syöpä. Kun ihminen kulkee jo valmiiksi harhaoppisessa uskossa ja lavealla tiellä, hän ottaa Jumalan antamaa eksytystä hyvin herkästi vastaan ja levittää sitä edelleen muille ihmisille. Ihminen jatkaa kuitenkin tätä harhaista elämäänsä niin kauan kuin Jumala sen rajussa eksytyksessään sallii. Kun Jumala kutsuu tulevassa ahdingon ajassa oikea-aikaisesti ihmisiä totuudelliselle tielle, tulee Jumalan totuudessa kulkevan ihmisen hylätä kaikkinainen harhaoppi, saastunut usko ja vanha elämänsä. Jumalan valittujen koettelevasta tiestä kerrotaan Raamatussa monessa kohdin. Apostolit kulkivat Jumalan valittuina Jumalan suunnitelman mukaisesti vaikeaa tietä ja joutuivat ponnistelemaan kohti Jumalan armoa ja pelastusta. Apostolit myös kehottivat useaan otteeseen Kristukseen uskovia pysymään Kristuksen opetuksissa ja sillä totuudellisella tiellä, joka heille oli annettu, jotta he voisivat omassa uskossaan tuottaa Jumalalle tarvittavan määrän uskon satoa. Mutta jos rinnalla leviää opetus, joka lupaakin kaikille uskoville armoa ja pelastusta Jeesuksen Kristuksen nimessä sekä Jumalan siunauksia koettelemusten, ahdingon ja tuomioiden sijaan, niin kumpi opetus silloin leviää ja pääsee vallalle ihmisten keskuudessa? Ihmisten luonnon tuntien tietenkin se oppi, joka lupaa helpompaa kulkua, jatkuvia siunauksia, suoraa syntien anteeksiantamista, parantumista, Jumalan armoa ja pelastusta sekä Pyhän Hengen tukea ja lahjoja aivan kaikille uskoville ilman tekoja pelkästä uskosta Jumalan lahjana. Tällä tavoin opettamalla tehdään kuitenkin monta Jumalan totuudessa annettua vertausta ja opetusta täysin tyhjäksi, muun muassa kylväjä-vertaus, joka kertoo uskovien tuottamasta erilaisesta uskonsadosta sekä opetus Jumalan valituista, miten monet ovat kutsuttuja, mutta vain harvat ovat Jumalan valittuja todelliseen ja totuudelliseen uskonkuuliaisuuteen ja pelastukseen. Tyhjäksi tehdään myös Jeesuksen opetus ahtaasta portista ja kapeasta tiestä, jonka vain harvat löytävät. Lavea ja helppokulkuinen uskon tie, jossa ei tarvitse ponnistella vaan pelkästään uskoa, johtaa aina kadotukseen. Kadotukseen johtaa myös itseensä ja tämän maailman asioihin keskittyvän ihmisen tie. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä varoitetaan rakastamasta maailmaa ja sen tarjoamia asioita: Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Jumalan valittu ei rakasta tätä maailmaa eikä elä tämän maailman ihmisen tavoin. Jumalan valittu ei ole kuitenkaan minkäänlainen erakko, vaan hän elää muiden ihmisten kanssa tästä maailmasta hyvin vähän ottamalla, jolloin Jumala on aina kaikessa etusijalla. Roomalaiskirjeen kautta opastetaan myös halujensa ja himojensa kanssa kulkevaa ihmistä: Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä hemmotelko ruumistanne, niin että annatte sen haluille vallan. Jumalan valittu ei tule elämään halujensa, himojensa eikä mielitekojensa mukaan, eikä etsi minkäänlaista nautintoa tässä elämässä, vaan hänen tulee aina elää elävän Jumalan antaman mallin mukaan.

Totuudellinen tie on tie, jonka Jumalalle kuuliainen ihminen tulee vielä tässä elämässä kulkemaan tulevassa ahdingon ajassa Jumalan puhtaassa totuudessa ja Jumalan ohjauksessa ihmisenä yksin kasvaen, vaikka ympärillä onkin muita ihmisiä, joiden kanssa hän toimii. Jumalaan ja Jeesukseen totuudellisesti uskova ihminen tunnustaa Jumalan tahdon ja ohjauksen mukaisesti muille ihmisille uskovansa Jumalaan ja Ihmisen Poikaan, mutta puhtaassa Jumalan totuudessa ihminen ei tee tulevassa ahdingon ajassa julkiseksi omaa totuudellista elämäntietään eikä sen vaiheita ja koettelemuksia tai kärsimyksiä kenellekään. Filippiläiskirje neuvoo, miten ihmisen tulee olla nöyrä uskossaan, eikä korostaa itseään muille: Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Uskon antaa Jumala, se ei ole ihmisen omien saavutusten tulosta koskaan. Omaan elämään liittyvien asioiden kertomiseen liittyy väkisinkin itsensä esille tuominen ja oman itsensä korostaminen tämän maailman tapojen mukaisesti. Voidaan kehuskella sillä, millä tavalla Jumala tai Jeesus Kristus ihmistä herätteli, puhutteli tai kosketti. Samalla kerrotaan myös omista koettelemuksista, jolloin kerätään kuin huomaamatta arvostusta tai sääliä siitä, miten kovia koettelemuksia on saatu. Kaikki nämä asiat ovat kuitenkin Jumalan totuudessa toimien ja tulevassa ahdingon ajassa Jumalan totuudessa eläen ainoastaan Jumalan ja ihmisen välisiä, sillä näistä Jumalan antamista koettelemuksista ja kärsimyksistä tulee ihmisen hiljaa oppia ja kasvaa kohti Jumalaa. Oletetun Kristuksen tai oletetun Jumalan kohtaamisessa on kuitenkin jäänyt ihmiseltä täysin ymmärtämättä se, että hän on toiminut rajussa eksytyksessä Eksyttäjän eli Saatanan kanssa. Jumalan totuudessa eläminen ja toimiminen ei ole koskaan ihmiselle helppoa, niin paljon se poikkeaa totutusta. Omia hyviä tekoja ei tule myöskään kertoa muille ihmisille, sillä Jumala edellyttää, että ihminen tekee hyvät teot salassa, niin että vain Jumala näkee ne. Sananlaskujen kirjassa opetetaan ylpeydestä: Pöyhkeys vie perikatoon, ylpeys käy lankeemuksen edellä. Jumalan totuudessa ei toimita itseä korostaen, vaan vaatimattomasti muita palvellen. Jaakobin kirjeessä kehotetaan, miten itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan. Ylpeys ja kunnian tavoittelu tulee hyvin herkästi kuvaan, kun Jumalan totuudesta osaton ja oppimaton ihminen kertoo omista asioistaan muille ihmisille, liittyivät ne sitten hengelliseen tai mihin tahansa toimimiseen. Harhaoppisesta opettamisesta joutuu myös aina vastuuseen. Jeesus opetti Matteuksen evankeliumissa opetuslapsiaan punnitsemaan sanojaan tarkkaan: Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Turhilla, katteettomilla ja valheellisilla puheilla voi ihminen johtaa monia harhaan, sillä ihminen lankeaa hyvin herkästi Jumalan antamaan eksytykseen. Karismaattiset ja hurmokselliset puheet ja julistukset liittyvät tässä maailman ajassa Jumalan antamaan rajuun eksytykseen. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä opetetaan Kristusta seuraavia nöyryydestä ja kehotetaan valppauteen, jotta he myös pysyisivät Kristuksen opetuksissa. Vaikka ihminen saakin vielä ahdingon ajassa kulkea Jumalan totuudessa, häntä tullaan koettelemaan siinä joka hetki koettelemusten, kärsimysten ja eksytyksen keinoin. Jumalalle kelpaa vain sellainen ihminen, joka pysyy kaiken aikaa nöyränä ja kuuliaisena ja myös kurinalaisena Hänen totuudessaan, eikä siitä horju. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. -- Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne Saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Totuudellisella tiellä ymmärretään vielä se, että Jumala on kaikista tärkein asia ihmisen elämässä ja pelastus on mahdollinen vain maan päällä eläneen Ihmisen Pojan kautta, ristin tiellä, Pyhän Hengen eli Jumalan totuudellisen ohjauksen koettelemana ja Jumalan valittuna. Matteuksen evankeliumissa Jeesus opettaa: Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. Kun ihminen keskittyy läheisiinsä ja rakastaa heitä enemmän kuin Jumalaa, hän ei ole Jumalalle mieleinen. Kuka odottaa näkevänsä omaisensa kuolemansa jälkeen, ei ole Jumalalle mieleinen. Myös Matteuksen evankeliumista löytyvä rakkauden kaksoiskäskyn ensimmäinen käsky kertoo, ketä ihmisen tule rakastaa kaikkein eniten: Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. - Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Jumalaa tulee rakastaa enemmän kuin tätä maailmaa ja sen ihmisiä. Pinnallisena ajatuksena se voi kuulostaa helpolta, mutta käytännössä se on hyvin vaikeaa, sillä ihminen elää ja toimii tietyin tavoin läheistensä ja toisten ihmisten kanssa tässä maailmassa tämän maailman tavoin, jossa on paljon kaikkea tarjolla, myös mukavia ja houkuttavia sekä keskittymistä vaativia asioita ja tapahtumia. Jumala kutsuu vielä oikea-aikaisesti täydellisenä Kristuksena toisessa tulemisessa kaikkia maailman ihmisiä totuudelliselle tielle, mutta kaikki totuudesta kuulevat tai lukevat eivät tälle tielle kuitenkaan lähde, sillä Jumala tietää ja tuntee luomansa ihmisen ja hänen luonteensa, uskonsa ja oppivaisuutensa. Jumalalle kuuliainen ja Jumalan totuuden hyväksyvä ihminen lähtee tälle tielle oikea-aikaisesti Jumalan tahdosta, erityisesti Jumalan valittu, sillä Jumalan valitulle ei muuta vaihtoehtoa ole olemassa. Jumalan valittujen lukumäärä on myös Jumalan ennalta määräämä. Jumala on valinnut omassa totuudessaan kulkevat ihmiset jo aikojen alussa, ennen maapallon luomista, oman suunnitelmansa mukaisesti. Jumala sijoittaa valittunsa tähän maailmaan tiettyyn paikkaan ja tiettyyn aikaan elämään, oppimaan ja kasvamaan. Jumalalle kuuliaiset ja näiden joukossa olevat Jumalan valitut eivät tule elämään ja toimimaan tulevassa ahdingon ajassa kuten tämän maailman maalliset ja maailmalliset ihmiset, sillä heidän tehtävänsä on toimia kuuliaisena Jumalan tahdon ja Jumalan totuuden mukaisesti. Roomalaiskirje kertoo tarkemmin Jumalan valituista: Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka Hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. - Ne, jotka Hän edeltäkäsin on valinnut, Hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että Hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. - Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt, Hän on myös kutsunut; ne, jotka Hän on kutsunut, Hän on myös tehnyt vanhurskaiksi; niille, jotka Hän on tehnyt vanhurskaiksi, Hän on myös lahjoittanut kirkkautensa. -- Ei kai Jumala ole epäoikeudenmukainen? Ei suinkaan, - Hän sanoo Moosekselle: 'Minä armahdan kenet tahdon ja osoitan laupeutta kenelle tahdon.' Ratkaisevaa ei siis ole mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Jumalan Poika on veljesjoukon esikoinen, sillä Hän on se esikuva, jonka mukaan kaikkien Jumalan valittujen tulee Jumalalle kuuliaisena elää ja toimia Jumalan tahdon mukaisesti. Tie ei ole kuitenkaan samanlainen kuin Ihmisen Pojan tie, sillä jokaisen ihmisen, myös valittujen tie, on Jumalan suunnitelman mukaan erilainen. Ihmisen Pojan kaltaisuus korostaa Jumalan edessä nöyryyttä ja äärimmäistä kuuliaisuutta Jumalalle, tuli eteen mitä tahansa. Ihmisen Poika on esikoisena myös ainut, jonka Jumala on ihmisenä korottanut muiden ihmsten yli. Ihminen voi omassa vähäisessä ymmärryksessään arvostella Jumalaa Hänen suunnitelmastaan ja sitä, että vain osa ihmisistä pelastuu eli on Jumalan valittuja ja osa ei, ja pitää tätä asettelua epäreiluna. Tai sitten hän ei halua uskoa sitä ja takertuu oppiin kaikkien uskovien pelastumisesta, jota Jeesus ei opeta. Ihmisen osa ei ole kuitenkaan kyseenalaistaa, arvostella eikä tuomita ketään, kaikkein vähiten Jumalaa, sillä ihminen ei tunne eikä ymmärrä Jumalan suunnitelmaa. Kuka todella haluaa olla Jumalan valittu, olla muiden ylenkatseen, pilkan tai vihan kohteena ja kärsiä Hänen nimensä tähden niin kuin Jeesus Kristus kärsi? Kun tämän maailman usko on saastunut, on Jumalan totuudessa kulkevan elettävä ja toimittava myös eri tavalla kuin tämän maailman uskovat ihmiset. Jumala vaatii valituiltaan paljon enemmän kuin muilta totuudellisesti uskovilta ihmisiltä, sen, mihin valittu ihminen omissa äärirajoissaan kykenee. Luukaksen evankeliumi kertoo valittujen osasta: Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan. Jumalalla on jokaiselle ihmiselle, myös totuudellisesti uskovalle ihmiselle varattuna erilainen tie tässä maailmassa ja kaikille ei edes totuudellinen tie tule aukeamaan. Kenelle annetaan Jumalan totuudessa paljon, häneltä myös vaaditaan paljon. Tällä Jumala tarkoittaa niitä valittuja, jotka Hän on valinnut tiettynä aikana kulkemaan Hänen totuudessaan. Tämä tie ei ole koskaan valtaväestön eikä vallalla olevan uskon opetuksen tie, sillä Raamatusta on luettavissa, miten Jumalan valittujen ja muiden Hänelle kuuliaisten ihmisten tie on aivan erilainen kuin muiden ihmisten tie. Kun Jumala tuo totuuttaan ihmisille, se poikkeaa ihmisten olettamasta totuudesta, sillä tämä maailma elää Jumalan Eksyttävän Hengen vietävänä. Jumalalle kuuliaisille ja heidän joukossaan oleville Jumalan valituille tämä haastava tie tulee myös tarkoittamaan sitä, että Jumalan kanssa kuljetaan vielä Jumalan puhtaassa totuudessa joka hetki, ei vain silloin, kun ihminen haluaa tai tuntuu mukavalta. Jumala vaatii valitultaan puhdasoppisuutta, kuuliaisuutta ja kurinalaisuutta koko ajan. Jumala opettaa ja kasvattaa valittuaan totuuteen koettelemusten ja kärsimysten kautta. Tätä tarkoittaa myös se, että Jumala on määrännyt valitsemansa ihmiset oman Poikansa kaltaisiksi. Jumalan viitoittamalta tieltä ei ole valitun lupa lipsua, jos lipsuu, ja lipsuu vähänkin, kantaa elävältä Jumalalta saamansa seuraukset rikkeistään ja oppii. Seuraukset tulevat totuudellisella tiellä saman tien, sillä ihminen toimii tällä tiellä elävän Jumalan kanssa. Epäreiluudesta ei Jumalan suunnitelmassa ole koskaan kyse. Heprealaiskirje kertoo myös Jumalan valituista. Kun vanhurskas palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Pelkkä ihmisen vanhurskaus ei kuitenkaan riitä pelastumiseen. Valitun ihmisen tulee aina kasvaa kuuliaisena Jumalan totuudessa ja totuudellisessa uskossa ristin tiellä ja tehdä uskoon liittyviä Jumalan vaatimia tekoja sekä tukena on aina oltava Jumalan antama Pyhä Henki eli Jumalan totuudellinen ohjaus. Sama kirje kertoo myös siitä, että Jumala rankaisee lopulta tottelemattomia ja jatkuvasti syntiä tekeviä ihmisiä: On kauheaa joutua elävän Jumalan käsiin. Kun Jumalaa palvotaan, palvellaan ja Hänestä opetetaan harhaoppisella tavalla, valheen kautta, silloin ei olla tekemisissä elävän Jumalan kanssa, vaan kaikki on kuollutta tälle ihmiselle. Kun ihmisen usko on kuollutta, Jumala ei ilmennä itseään eikä opeta ihmistä totuudellisella tavalla, vaan valheen ja eksytyksen kautta. Harhaoppisesta palvelemisesta ja opettamisesta ihminen joutuu kuitenkin aina kantamaan vastuun. Kun ihminen ylistää Jumalan hyvyyttä omalla rajallisella tavallaan, hän ei tunnusta Kaikkivaltiasta Jumalaa vaan ylistää Jumalasta sitä osaa, josta hän itse pitää. Harhaoppisella ylistyksellä ja harhaoppisilla oletuksilla ja opetuksilla ihminen ei tunnusta Jumalan todellista ja totuudellista kaikkivaltiutta vaan elää valheellisessa ja saastuneessa uskossa. Ilmestyskirja kuvaa ihmisen eksymistä Kaikkivaltiaasta Jumalasta: Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä. - Ne olivat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan maanpiirin kaikki kuninkaat taisteluun, joka käydään Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. - Minä tulen kuin varas. Autuas se, joka valvoo ja pitää huolen vaatteistaan, ettei joutuisi häpeään, kulkemaan alasti kaikkien nähden. Lohikäärmeen, pedon ja väärän profeetan kautta tuodaan esille lukua kolme, joka viittaa tässä Raamatun kohdassa harhaanjohtavaan valhetietoon Jumalan Pyhyydestä eli Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Harhaoppinen ihminen myös rajaa ja pienentää Jumalan kolmeksi persoonaksi, joka persoona sanan kautta ilmentää ainoastaan rajallista ja tunteidensa sekä halujensa ja himojensa kautta elävää ihmistä ainoastaan. Jumalan nimeäminen persoonaksi on Jumalan pilkkaamista ja vähättelyä sekä Jumalan asettamista vähäisen ihmisen rinnalle, eikä yläpuolelle. Jumala on kuitenkin täydellisenä Henkenä paljon enemmän kuin pelkkä ihmisen rajaama Isä, Poika ja Pyhä Henki. Nämä kaikki kolme liittyvät ainoastaan Jumalan Pyhyyteen, jonka kautta ihmiselle on annettu mahdollisuus ylösnousta tästä elämästä menemättä tuonelaan tai helvettiin. Täydellinen Jumala on niin paljon enemmän, kuin ihminen voi koskaan edes käsittää. Pyhyyden kautta ihminen voi pelastua, mikäli on Jumalan valittu ja oppii ja kasvaa ainoastaan Jumalan puhtaassa totuudessa haastavalla totuuden tiellä, ristin tiellä. Tämä on kuitenkin mahdollista valituille vasta ahdingon ajassa. Moni hengellinen opettaja opettaa tulevaa ahdingon aikaa vaivan ajaksi, jolloin vaiva sanan tuo esille pientä harmia ihmiselle. Kyse ei ole kuitenkaan vaivasta, vaan suuren ahdingon ja kauhun ajasta ihmisille, jolloin tämä maailma myös ajautuu loppuaan ja tuhoaan kohti. Harhaanjohtavaan ja saastaiseen evankeliumiin viittaa myös luvun kolme kautta kolme saastaista sammakon näköistä henkeä, jotka lähtevät näiden kolmen harhaanjohtajan suusta. Lohikäärme, peto ja väärä profeetta kertovat myös kristinuskossa olevasta arvohierarkiasta, johon Jeesus Kristus varoitti ihmisiä menemästä. Matteuksen evankeliumissa Jeesus opettaa: Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi Opettaja ja te olette kaikki veljiä. Tämä yllä mainittu Ilmestyskirjan kohta kertoo siitä Jumalan antamasta rajusta eksytyksestä, jota Jumala Häntä vastaan rikkoville ihmisille on antanut ja antaa koko ajan. Nämä Jumalan, Kristuksen ja Pyhän Hengen nimissä toimivat ihmiset toimivat tässä Raamatun kohdassa kuitenkin Eksyttävän Hengen alaisina. He olettavat levittävänsä puhdasta evankeliumia ja he myös olettavat pelastuvansa tästä elämästä. Jotta tämä eksyttävä sanoma leviäisi mahdollisimman laajalle, Jumala antaa rajussa eksytyksessä ihmeitä ja yliluonnollisia asioita saastuneen evankeliumin levittäjien tueksi. Kuninkaalla kuvataan ihmistä, joka on itsensä korottanut oman uskonsa tähden muiden ihmisten yläpuolelle ja uskoo pelastuvansa tästä maailmasta. Jumala antaa näiden kaikkien harhaoppisten ihmisten viedä muita ihmisiä harhaan ja Hän antaa eksytetyille valtaa niin kuin kuninkailla on valtaa alamaisiinsa nähden. Kaikki uskovat ihmiset seuraavat ja tottelevat heitä. Taistelu kuvaa sitä tilannetta, kun Jumala tuo puhdasta totuutta maan päälle Ihmisen Poikana ja täydellisenä Kristuksena, mutta vahvasti eksytetty uskova ihminen, joka ei tätä Jumalan tuomaa puhdasta totuutta ota vastaan, taistelee sitä vastaan ja torjuu sen. Kun Ilmestyskirja kertoo, että Kristus tulee kuin varas, tämä symbolisoi sitä, miten Jumala tulee Sanassaan Kristuksena anastamaan ihmisiltä pois heidän harhaoppisen uskonsa perustan, sillä varas tulee aina varastamaan. Samalla anastetaan ihmisiltä myös tämä heidän tuntemansa maailma. Varkaan kautta kuvataan myös yllättävää tulemista, johon ihmiset eivät ole varautuneet. Ne, jotka eivät käänny ja ota vastaan ensin Ihmisen Poikana eläneen täydellisen Kristuksen tuomaa puhdasta Jumalan totuutta, joutuvat häpeään oman harhaoppisen uskonsa tähden ja siihen viitataan ihmisen alastomuudella ja häpeällä. Ilmestyskirja kertoo edelleen, mitä Jumala tekee näille itsensä korottaneille ja harhaoppisille ihmisille, jotka levittävät saastunutta evankeliumia ja ruokkivat saastunutta uskoa: Minä näin taivaan avoinna: näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen, Hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. - Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit, Hänellä oli päässään monta kruunua, ja Häneen oli kirjoitettu Nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin Hän itse. - Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja Hänen nimensä on Jumalan Sana. -- Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla Hän lyö kansoja, Hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa Kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. - Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra. -- Sitten näin, että peto ja maailman kuninkaat sotajoukkoineen olivat kokoontuneet yhteen käydäkseen taisteluun ratsastajaa ja Hänen sotajoukkoaan vastaan. - Mutta peto otettiin kiinni, samoin väärä profeetta, joka pedon nimissä oli tehnyt tunnustekoja ja johtanut harhaan sen merkin ottaneet ja sen kuvaa kumartaneet ihmiset. Ne molemmat heitettiin elävinä tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. - Loput saivat surmansa miekasta, joka lähti ratsastajan suusta, ja kaikki linnut söivät heidän lihastaan itsensä kylläisiksi. Kun Ihmisen Poika tulee ihmiselämänsä jälkeen täydellisenä Kristuksena Isänsä kirkastamana ihmisten keskuuteen, Jumalan totuuden kieltäjät taistelevat suoraan Jumalaa vastaan. Tällöin he myös herjaavat suoraan Jumalaa, jota ei heille anteeksi anneta. Kristukseen kirjoitettu Nimi kuvaa sitä, miten kukaan maan päällä elävä ei tätä Nimeä eli elävää Jumalaa tunne niin kuin Hän itse itsensä tuntee. Silmät kuin tulen liekit ja päässä olevat kruunut kuvaavat Jumalaa eli täydellistä Kristusta tulen kautta tuomioita tuovana Tuomarina ja ihmisten Valtiaana. Vereen kastettu viitta liittyy ristin tiehen, jonka Jumala kulkee itse Sanassaan myös Ihmisen Poikana maan päällä ennen julkista ilmestymistään täydellisenä Kristuksena. Kristuksen viitan reiden kohdalle kirjoitettu nimi, kuningasten Kuningas, herrojen Herra, on ainoastaan niiden nöyrien ja kuuliaisten ihmisten nähtävissä, jotka ottavat vastaan Jumalan puhdasta totuutta ja kumartuvat Hänen edessään tunnustaen Hänet Kristukseksi. Maanpäällisestä uskostaan ylpeät, oman totuutensa pitävät ja itsensä korottaneet ihmiset eivät ylimielisinä tätä nimeä näe ja he kieltävät ja torjuvat tulevan Kristuksen. Taistelu tapahtuu sanallisesti, sitä kuvaa suusta lähtevä terävä miekka. Jumala voi tulla ihmisten luokse missä ilmenemisen muodossa tahansa, mutta Hän tulee nimenomaan sitä muistuttavassa hahmossa, jossa Hän on elänyt Ihmisen Poikana maan päällä. Koska ihminen, myös uskova ihminen, katsoo omassa ulkokultaisuudessaan herkästi ulkonäköä ja pintaa, odotuksista poikkeava sekä ihmisten mielestä vääränlainen Jumalan ilmestymisen Hengen muoto ei kaikkia vakuuta. Se johtaa harhaan niitä omasta viisaudestaan kiinni pitäviä uskovia ihmisiä, joilla on oma vahva käsitys Kristuksen tulemisesta ja sen ajankohdasta, Kristuksen ulkoisesta olemuksesta ja Hänen tuomastaan totuudesta. Koska Jumala ei tule tähän maailmaan ihmisten olettamusten mukaisesti, Jumalan totuutta eivät kaikki uskovat ihmiset tule tunnistamaan ja he tulevat taistelemaan sitä vastaan. Kuka loukkaa Pyhää Henkeä ja täydellistä Kristusta eli Jumalan Sanaa itseään, saa aina kovimman palkan rikkomuksestaan ja tuo palkka on suoraan Jumalaa herjaavalle helvetti. Loput saivat surmansa miekasta, joka lähti ratsastajan suusta, ja kaikki linnut söivät heidän lihastaan itsensä kylläisiksi. Tämä kohta kertoo siitä, miten Kristus osoittaa maanpäällistä, harhaoppista uskonopetusta julistaneet ihmiset valheessa eläviksi kadotuksen ihmisiksi. Tämä kohta kertoo myös siitä, miten muut ihmiset tulevat pilkkaamaan uskossaan harhassa kulkeneita uskovia ihmisiä Jumalan totuuden tullessa julki. Kuka on kuvitellut olevansa Kristuksen tullessa elävässä uskossa, kuuluukin poisnukkuneisiin. Luukaksen evankeliumissa Jeesus sanoo: Missä on haaska, sinne kokoontuvat korppikotkat. Hesekielin kirjassa kuvataan tähän liittyen Gogin sotaa. Gogin ruhtinaalla kuvataan harhaoppista uskovien joukkoa, joka on johtanut kaikkia maailman kansoja harhaan: Ihminen, julista Gogille tuomio. Sano: Näin sanoo Herra Jumala: Gog, Mesekin ja Tubalin ylin ruhtinas, minä käyn sinua vastaan! - Minä kuljetan sinua paikasta toiseen, minä talutan sinua, minä ajan sinut liikkeelle pohjoisen periltä ja tuon sinut Israelin vuorille. - Siellä minä isken jousen vasemmasta kädestäsi ja sivallan oikeasta kädestäsi nuolet. - Israelin vuorilla sinä kaadut, sinä ja kaikki sinun joukkosi ja kansat, jotka ovat mukanasi. Minä annan sinut petolintujen, kaikkien siivekkäiden ja kaikkien metsän eläinten ruoaksi. - Sinä kaadut taistelukentällä, niin minä olen päättänyt, sanoo Herra Jumala. – Minä sinkoan tulen Magogin maahan ja sytytän tuleen meren rannoilla asuvien kansojen maat. Silloin nuo kansat, jotka luulivat olevansa turvassa, tietävät, että minä olen Herra. - Oman kansani Israelin minä opetan tuntemaan Pyhän Nimeni, enää minä en salli Nimeäni häväistävän. Kaikki kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä. - Näin käy, sanoo Herra Jumala, näin tapahtuu. Se päivä tulee, josta minä olen puhunut. Israelin vuorilla kuvataan Jumalan todellista kohtaamista sekä myös Jumalan totuutta ja suuruutta. Ihminen ei voi koskaan kohdata mittaamattoman suurta, täydellistä ja kaikkivaltiasta Jumalaa suoraan, sillä se on mahdotonta, mutta Jumalan Sanan kautta, jonka kautta kaikki on luotu, kohtaaminen on mahdollista. Mooses sai Jumalalta käskyt vuorella ja tällä vuorella hän sai myös kohdata Jumalan Sanassaan. Tästä kertoo toinen Mooseksen kirja: Ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa, ja siitä nousi savu niinkuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti. - Ja pasunan ääni koveni kovenemistaan. Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylinällä. - Ja Herra astui alas Siinain vuorelle, vuoren kukkulalle, ja Herra kutsui Mooseksen vuoren kukkulalle; ja Mooses nousi sinne ylös. Ensimmäinen Mooseksen kirja avaa vuoren merkitystä lisää: Ja Aabraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. - Ja Aabraham pani sen paikan nimeksi ’Herra näkee’. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan: ’Vuorella, missä Herra ilmestyy’. Matteuksen evankeliumissa Jeesukseen liittyy myös vuori ja vuorisaarna: Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat Hänen luokseen. - Silloin Hän alkoi puhua ja opetti heitä näin: - ’Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Jumala on myös muulle maailmalle ilmoittanut juutalaiset Hänen omaksi kansakseen. Jumala valitsi tästä maailmasta pienimmän ja vähäisimmän kansan omaksi kansakseen. Tästä kertoo viides ja toinen Mooseksen kirja: Muistakaa, että olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa. Herra, teidän Jumalanne, valitsi teidät maailman kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen. - Ei Herra siitä syystä mieltynyt teihin eikä valinnut teitä, että te olisitte kansana kaikkia muita kansoja suurempi – olettehan kaikista kansoista pienin. --- Herra sanoi vielä: 'Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.' Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Samalla tavalla Jumala valitsee myös valittunsa tästä maailmasta; pienimmät ja vähäisimmät, jotka ovat muiden ihmisten ylenkatseen ja halveksunnan alla. Gogilla kuvataan tämän maailman uskovia, jotka levittävät saastunutta evankeliumia. Hesekielin kirjassa kuvattu paikasta toiseen kuljettaminen kertoo saastuneen evankeliumin levittämisestä ympäri maailmaa, johon Jumala eksytyksessä kulkevaa ihmistä vie. Jumalan suunnitelman mukaisesti tulee kuitenkin päivä, jolloin uskossaan harhaoppiset ihmiset kuljetetaan myös Jumalan puhtaan totuuden äärelle. Jousen iskeminen vasemmasta kädestä ja nuolen sivaltaminen oikeasta kädestä kertoo, miten Jumala päättää harhaoppisen evankeliumin julistamisen ja levittämisen. Eläinten ruoaksi joutuminen kuvaa uskossaan eksyneiden ihmisten joutumista muiden ylenkatseen ja pilkan kohteeksi. Minä sinkoan tulen Magogin maahan ja sytytän tuleen meren rannoilla asuvien kansojen maat. Tämä Raamatun kohta kertoo Jumalan antamasta varoittavasta esimerkistä, sillä Jumala hävittää valitsemansa uskovan pakanakansan varoitukseksi ja myös herätykseksi jäljelle jääville maapallon ihmisille. Tuho on laaja ja sen tuhovaikutus ulottuu myös muihin kansoihin. Herran päivänä Jumala tuo tuomionsa harhautuneille, korskeille ja synnissä kulkeville kansoille ja tästä kertoo Hesekielin kirja lisää. Ja sinä päivänä, jona Gog hyökkää Israelin maahan, syttyy minun vihani hehku – näin sanoo Herra Jumala. - Täynnä vimmaa, vihaa leimuten minä vannon: tuona päivänä järisee koko Israelin maa. - Minun edessäni vapisevat meren kalat ja taivaan linnut, metsän eläimet, kaikki maassa ryömivät matelijat ja kaikki ihmiset, jotka ovat maan päällä. Vuoret luhistuvat, pengermät sortuvat, ja kaikki muurit murenevat maan tasalle. -Minä nostan kaikilla vuorillani miekat Gogia vastaan, ja kaikki kohottavat miekan ja käyvät toistensa kimppuun – näin sanoo Herra Jumala. - Minä panen täytäntöön Gogin tuomion. Minä lähetän ruton ja vuodatan verta, minä syöksen hänen päälleen ja kaikkien hänen joukkojensa ja kaikkien häntä seuraavien kansojen päälle rankkasateita ja raekuuroja, tulta ja tulikiveä. - Minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni, annan kaikkien kansojen tuntea, kuka minä olen. Ne tietävät silloin, että minä olen Herra. Sinä päivänä, kun harhaoppinen ja saastunut evankeliumi on levitetty tarpeeksi laajalle kaikkeen maailmaan, antaa Jumala suunnitelmansa mukaisesti tuomionsa tälle harhaoppiselle maailmalle. Gogin hyökkääminen Israelin maahan kertoo uskossaan hairahtuneiden ihmisten hyökkäämisestä Jumalaa ja Jumalan totuutta vastaan. Hyökkääminen kuvaa myös väkisin taivasten valtakunnan tempaamista itselleen. Israelin maa kuvaa sitä, miten Israelissa Jumala on ilmoittanut itsensä valitsemalleen kansalle ja Israelin kautta Jumala on myös tehnyt liittoja ja tuonut omaa totuuttaan tälle maailmalle kantaisien, profeettojen ja apostolien kautta sekä syntymällä itse valitun kansan keskuuteen totuuden tuojaksi, Messiaaksi ja puhtaaksi syntien sovitusuhriksi valituilleen. Jumala ei kuitenkaan salli itseään ja totuuttaan häväistävän, vaan tuo oikea-aikaisesti tuomionsa ja totuutensa maan päälle ja tätä kuvaa koko Israelin maan järiseminen. Kun Jumala ilmentää vielä itsensä tälle maailmalle antamansa varoittavan ja tuhoavan esimerkin kautta, tietää myös tämä harhaoppinen, nurinkurinen ja itseriittoinen maailma, mitä pelko ja kauhu ovat. Vuorten luhistuminen, pengermien sortuminen ja kaikkien muurien mureneminen kertovat tämän maailman hengellisen valhetiedon ja saastuneen evankeliumin romahtamisesta ja mitätöimisestä. Minä nostan kaikilla vuorillani miekat Gogia vastaan kertoo siitä, miten Jumala käy voimalla koko maailman hengellistä valhetietoa ja saastunutta evankeliumia vastaan omalla puhtaalla totuudellaan. Jumalan totuuden julkituleminen aiheuttaa sekasortoa uskovien keskuudessa ja tätä kuvaa tekstin kohta, jossa kaikki kohottavat miekan ja käyvät toistensa kimppuun. Gogin tuomio kertoo Jumalan antamista kovista vitsauksista tälle maailmalle. Tämä maailma saa tällöin tuntea Jumalan vihan ja Jumalan hävittävän tulen. Vasta tässä vaiheessa uskovat ymmärtävät käyttämänsä ristin symboliikan merkityksen; Jumalan kirouksen. Koska ihminen on häväissyt Jumalan ja ottanut valitun kansan aseman itselleen, rangaistus tästä on oleva kova. Uuden liiton ajan uskova ja evankeliumin sanansaattaja ei tunne sitä elävää Jumalaa, jonka Israelin kansa ja etenkin sen ajan Jumalan sanansaattajat eli profeetat tunsivat. Valitusvirsissä kerrotaan, mitä tapahtui silloin ja mikä tapahtuma tulee vielä Jumalan ja Kristuksen tunnustaville pakanakansoille toistumaan, kun Jumalaa ei totella vaan seurataan kaikessa Eksyttäjää. Herra tuhosi säälimättä kaikki Jaakobin asuinsijat, vihassaan Hän repi raunioiksi Juudan linnoitukset, hajotti ne maahan. Herra häpäisi kuningaskunnan ja sen ruhtinaat. -- Profeettojesi näyt ovat petosta ja harhaa. Syntiäsi he eivät paljastaneet, eivät kääntäneet kohtaloasi. Vääriä ja eksyttäviä olivat heidän ennussanansa.

Tämän ajan uskovat uskottelevat olevansa turvassa Jumalan vihalta ja rangaistuksilta tempausopetuksineen ja turvaamalla valitulle kansalle tarkoitettuihin Vanhan liiton aikaisiin lupauksiin ja siunauksiin, mutta Jumala tulee osoittamaan kaikki harhaoppiset uskonopetukset vääriksi. Raamatussa käytetään hyvin usein kuvakieltä, sillä Jumala tuo ihmisille näkynsä hyvin usein symbolisella tavalla ja etenkin Ilmestyskirjassa tätä symboliikkaa on erittäin paljon. Yhdellä sanalla voi olla Raamatussa kaksi tai useampi eri merkitys, se ei pysy samana kaikissa Raamatun kohdissa. Raamattu avautuu ihmisille totuudellisesti vasta Jumalan tahdosta ja ainoastaan Jumalan puhtaassa totuudessa oikea-aikaisesti. Kuka tulkitsee Raamattua ja etenkin Ilmestyskirjaa omaehtoisesti, tulisi tutkia seuraavat Ilmestyskirjassa olevat jakeet tarkkaan: Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. - Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu. Kun uskova ihminen tulkitsee Ilmestyskirjaa omasta oletetusta viisaudestaan, hän lisää hyvin herkästi omaan tulkintaansa sellaista, mitä Ilmestyskirja ei Jumalan totuudessa kerro. Omalla tulkinnallaan hän myös ottaa pois asioita, jotka ovat Jumalan totuudessa uskoville tarkoitettu. Näin hän syyllistyy molempiin asioihin. Tämä Raamatun kohta varoittaa selkeästi ihmistä puuttumasta Ilmestyskirjaan muuten kuin Jumalan tahdosta ja Jumalan puhtaassa totuudessa. Jumalan totuudessa Ilmestyskirjasta voi kertoa totuudellisesti vain Jumala itse, sillä Hän tietää sen ajankohdan, jolloin Ilmestyskirjan avaaminen on ajankohtaista. Kun ihminen selittää llmestyskirjaa omassa oletetussa viisaudessaan, hän tulee vastaanottamaan kirjassa mainitut vitsaukset ja saattaa itsensä kadotukseen levittämällä valhetietoa. Kun ihminen ei kunnioita eikä pelkää Jumalaa, eikä hän toimi elävän Jumalan kanssa, hän voi omasta mielestään tulkita Raamattua miten hyvänsä. Oikeasta nöyryydestä, Jumalan kunnioittamisesta ja Herran pelosta ihminen saa ymmärrystä kuitenkin vasta tulevassa ahdingon ajassa, kun hän on saanut kokea Jumalan antaman kauhistuttavan varoittavan esimerkin ja on myös pystynyt kasvamaan Jumalan puhtaassa totuudessa Ihmisen Pojan jalanjäljissä täydellisen Kristuksen kasvattamana. Harhaoppinen ihminen ei Herran pelosta mitään ymmärrä, sillä hän ei toimi elävän Jumalan kanssa, vaan palvelee Eksyttäjää. Eksyttäjä eksyttää ja vie yhä syvemmälle eksytykseen, antaa myös valheen kautta maallista hyvää, mielihyvää ja parannusta, mutta ei rankaise harhaoppisesta toiminnasta kuten elävä Jumala, jolloin toimitaan Jumalan Pyhyydessä. Monista Jumalan antamista rangaistuksista tottelemattomille ihmisille voi lukea Mooseksen kirjoista. Raamattu on kirjoitettu uskoville ihmisille ja tämä näkökulma olisi uskovan ihmisen myös hyvä aina muistaa Raamattua lukiessa. Kun ihminen ei omassa saastuneessa uskossaan ja harhaoppisuudessaan toimi elävän Jumalan kanssa, moni asia jää Jumalasta ymmärtämättä. Ihminen tekee jatkuvasti syntiä Jumalaa vastaan, joka ikinen päivä, eikä edes tunnista omia syntejään ilman elävää Jumalaa. Elävä Jumala tarkoittaa todellista ja totuudellista kohtaamista Jumalan kanssa, jolloin myös ihminen voi totuudellisessa uskossa haastavan tien kautta tulevassa ahdingon ajassa tuottaa sitä uskon satoa, johon hän kykenee. Elävän Jumalan kanssa myös vastaanotetaan palkka omasta toiminnasta siinä ajassa, jossa ihminen elää. Roomalaiskirje kertoo: Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan. Jumala tuo kuitenkin totuuttaan kaikille ihmisille vasta silloin, kun aika on Jumalan suunnitelman mukaan oikea. Ihminen tulee kohtaamaan elävän Jumalan Hänen antamissaan tuomioissa ja Hänen paluussaan ahdingon ajassa täydellisenä Kristuksena eli Jumalan Sanana maan päälle. Kun Jumala ohjasi Kristuksena valittua kansaansa autiomaassa ja kansa napisi eikä totellut heille itsensä julkituonutta Jumalaa, he saivat rangaistuksen saman tien, sillä he olivat tekemisissä elävän Jumalan kanssa. Kun kansalla ei ollut riittävää uskoa eikä Herran pelkoa, he valittivat jatkuvasti eivätkä tyytyneet siihen, mitä Jumala heille antoi. Jumalan antamat vitsaukset olivat kovia, sillä Hän opasti heitä luvattuun maahan ja vapauteen, antoi ihmisille ihmeitä, ruokki heitä sekä myös näyttäytyi Sanassaan ihmisille pilvi- ja tulipatsaana eivätkä he silti uskoneet. Neljäs Mooseksen kirja kertoo Jumalan antamista vitsauksista: Kansa alkoi itkeä ja valittaa, eikä tämä ollut Herralle mieleen. Kun Herra kuuli kansan valituksen, Hän vihastui ja sinkosi israelilaisten keskuuteen tulen, joka alkoi hävittää leirin laitamia. Sama kirja jatkaa edelleen Jumalan antamista vitsauksista: Silloin Herra sanoi Moosekselle: - 'Sano kansalle näin: menkää pois Korahin, Datanin ja Abiramin majojen lähettyviltä.' -- maa repesi heidän allaan, - avasi kitansa ja nieli heidät kaikki telttoineen päivineen, samoin Korahin, hänen väkensä ja omaisuutensa. -- Seuraavana päivänä israelilaiset nousivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat: 'Te olette surmanneet Herran kansaa.' -- Aaron teki Mooseksen käskyn mukaisesti ja juoksi kansan luo, mutta vitsaus oli jo kohdannut kansaa. Hän poltti suitsuketta, toimitti sovitusmenot kansan puolesta - ja seisoi kuolleiden ja elävien välissä, kunnes vitsaus lakkasi. - Kuolleita oli 14 700, eivätkä lukuun sisälly ne, jotka kuolivat Korahin takia. Vaikka Jumala ei tässä maailman ajassa toimi samalla tavalla kuin ohjatessaan valittua kansaansa autiomaassa, ei tule unohtaa sitä, että Jumala tulee toisen kerran tähän maailmaan Ihmisen Poikana ja täydellisenä Kristuksena ja tuo ihmisille Tuomarina ja Juudan Leijonana tuomionsa tullessaan. Tulevassa ahdingon ajassa ihmiset tulevat kohtaamaan elävän Jumalan Sanassaan ja saavat palkan suoraan käteen. Palkka ei ole kuitenkaan kiitosta vaan Jumalan antamia vitsauksia ihmisille heidän rikkomustensa ja harhaoppisuutensa takia. Jesajan kirjassa kerrotaan Jumalan antamasta palkasta: Minun edessäni on kirjoitus: En minä vaikene! Kaiken minä olen maksanut, ja minä maksan suoraan käteen. - Minä maksan heidän rikkomuksensa ja heidän isiensä rikkomukset samalla kertaa, sanoo Herra. Vaikka Jumalan antamat tuomiot tulevat koskettamaan koko maailmaa, kaikki ihmiset eivät täysin samoja vitsauksia saa. Jumalan totuuden vastaanottavat ihmiset, kuten myös Jumalan valitut, elävät kuitenkin samassa tuhoon tuomitussa maailmassa kuin muutkin ihmiset. He tulevat tässä muuttuneessa maailmassa oppimaan ja kasvamaan Jumalan totuudessa Kristuksen ohjauksessa ja totuuden tie on aina heille koettelemusten ja kärsimysten tie. Ainoastaan Jumalan valitut pystyvät kasvamaan suuressa ahdingon ajassa täyteen uskonkuuliaisuuteen ja pois Jumalan vihan alta kohti pelastusta. Kuka pitää oman harhaoppisen uskonsa loppuun saakka, vastaanottaa myös Jumalan vihan loppuun saakka, maanpäällisistä tuomioista kadotuksen syvimpään pimeyteen saakka. Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille kertoo tulevasta vihasta ja Kristuksen odotuksesta: Meidän ei tarvitse siitä puhua, - sillä kaikki kertovat, mihin meidän käyntimme teidän luonanne johti: te hylkäsitte väärät jumalat ja käännyitte palvelemaan elävää, todellista Jumalaa - ja odottamaan taivaasta Hänen Poikaansa, jonka Hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevalta vihalta. Tästä Raamatun kohdasta löytyy Jumalan saastuttama kohta, jossa kerrotaan Jumalan vihasta hyvin epämääräisesti sitä mitenkään tarkentamatta. Täydellinen Kristus pelastaa tulevat Jumalan valitut Jumalan vihalta eli kadotuksesta, mutta Hän ei tule pelastamaan edes valittujaan Jumalan vihalta eli Jumalan antamalta varoittavalta esimerkiltä, joka on tuhoava isku tälle maailmalle. Hän ei tule myöskään pelastamaan valittujaan ahdingon ajalta, jossa valituilla on ainut mahdollisuus kasvaa ristin tiellä tässä maailmassa, josta hyvin monet turhat houkutukset ja viettelykset on karsittu pois. Jumala etsii suuren ahdingon aikana Kristuksena tästä maailmasta Häneen totuudellisesti uskovat sekä heidän joukossaan olevat valittunsa, jotka pystyvät kulkemaan ja kasvamaan Jumalan tahdon mukaisesti täyteen uskonkuuliaisuuteen sillä totuudellisella tiellä, jonka Jumala Kristuksena heille osoittaa. Kun tästä maailmasta karsitaan mahdollisimman monta viettelystä ja turhaa asiaa pois, vasta silloin ihminen kykenee keskittymään Jumalaan keskittymättä tämän maailman asioihin. Kaikista ihmisistä ei ole kuitenkaan Jumalan valituiksi, eivätkä kaikki ihmiset sellaisiksi edes halua. Ihminen ei voi myöskään oman halunsa mukaisesti ja vääränlaista kunniaa tavoitellen väkisin pyrkiä Jumalan valituksi pelastuakseen ja tästä kerrotaan Matteuksen evankeliumissa: Jonkin ajan kuluttua tuli Sebedeuksen poikien äiti yhdessä poikiensa kanssa Hänen luokseen ja polvistui anovasti Hänen eteensä. - 'Mitä haluat?' Jeesus kysyi. Nainen sanoi Hänelle: 'Lupaathan, että nämä kaksi poikaani saavat valtakunnassasi istua vierelläsi, toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella.' Jeesus vastasi: 'Te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, joka minun on juotava? 'On', he vastasivat. - Silloin Hän sanoi heille: 'Minun maljani te vielä juottekin, mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille Isäni on ne tarkoittanut. - Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he suuttuivat veljeksille. - Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi: 'Te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. - Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, - ja joka tahtoo teidän joukossanne tulla ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ihminen ei ymmärrä sitä, minkälaisen maljan Jumala valituilleen juottaa. Tämä malja on aina koettelemusten ja kärsimysten malja, sillä se juodaan ristin tiellä, Kristuksen jalanjäljissä ja Jumalan antamassa ankarassa kasvatuksessa. Jumalan valitsema ja kouluttama ihminen toimii aina kuuliaisesti Jumalan tahdon mukaisesti Jumalan antamassa totuudessa, johon ei kuulu itsekorostus missään muodossa eikä oman kunnian, julkisuuden eikä omien halujen ja toiveiden tavoittelu. Jumalan valitut ovat niitä vähäisiä, joita tämä maailma ei arvosta. Kaikki kunnia kuuluu vain ja ainoastaan Jumalalle, ei ihmiselle.

Koska Jumalan puhdas totuus on eri totuus kuin ihmisten vallitseva totuus tässä hullutusten maailmassa, tätä totuudellista mahdollisuutta elävän Jumalan tuntemiseen ja Jumalan totuudessa kasvamiseen on hyvin vaikeaa ottaa vastaan ilman Jumalan varoittavaa esimerkkiä ja täydellisen Kristuksen saapumista. Uskova ihminen voi kuvitella tässä ajassa toimivansa puhtaassa Jumalan totuudessa ja puhtaassa evankeliumissa, mutta tämä kaikki on menetetty jo aikapäiviä sitten. Kun Jumala toi Ihmisen Poikana, Jeesuksena Kristuksena, puhdasta totuuttaan maan päälle, se aiheutti ihmisissä ja etenkin uskonoppineissa vastustusta. Jeesusta ei pidetty Jumalan totuuden tuojana ja Jumalan nimissä toimivana vaan ihmisten eksyttäjänä. Tästä kertoo Matteuksen evankeliumi: Mutta fariseukset sanoivat: ’Pääpaholaisen voimin Hän pahoja henkiä karkottaa.’ Matteuksen evankeliumissa Jeesus opettaa Jumalan totuudesta ja ihmisen tulee ymmärtää se, että Jumala ei ihmisiä mielistele eikä kumarra. Ihmisen osa on totella Jumalaa. Jumala tuo totuuttaan ihmisille aina oikea-aikaisesti, hyväksyi ihminen sen tai ei. Ihminen ei kuitenkaan ymmärrä sitä, että Jumalasta ja kaikkeen Jumalaan liittyvästä ei voi puhua ja opettaa miten hyvänsä. Jeesus kutsui väkijoukon luokseen ja sanoi: ’Kuulkaa ja ymmärtäkää. - Ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee suusta ulos’ - Silloin opetuslapset tulivat Hänen luokseen ja sanoivat: ’Tiedätkö, että fariseukset suuttuivat sinuun, kun puhuit noin?’ - Hän vastasi: ’Jokainen istutus, joka ei ole minun taivaallisen Isäni istuttama, revitään juurineen pois. - Älkää välittäkö heistä, he ovat sokeita sokeiden taluttajia. Ja kun sokea taluttaa toista sokeaa, molemmat putoavat kuoppaan.’ Johanneksen evankeliumissa tuodaan ilmi sitä, että Jeesus koetteli myös opetuslapsia: Jeesus tiesi, että Hänen sanansa olivat herättäneet opetuslapsissa ärtymystä, ja Hän sanoi heille: 'Loukkaako tämä teitä?' Matteuksen evankeliumissa Jeesus toteaa: Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Ihmisen tulee käsittää se, että Jumalan totuus ei ole ihmisten totuutta. Ihminen eksyy ja harhautuu ja on epätäydellinen, Jumala on ainut täydellinen. Alla oleva kohta Jesajan kirjasta kertoo, miksi Jumalan totuuden vastaanottaminen on tehty vaikeaksi ihmiselle. Tämä Jesajan kirjan kohta ei koske enää vain juutalaisia, jotka eivät ottaneet Jeesusta Messiaana vastaan, vaan tämä kohta on laajentunut koskemaan myös pakanakansoihin kuuluvia Kristukseen uskovia, jotka uskovat Jumalaan ja Kristukseen Pyhästä Hengestä osattoman, vääristyneen uskonsa ja totuutensa mukaisesti. Maanpäällinen Kristus on yhdistänyt juutalaiset ja pakanat yhdeksi Kristuksen seurakunnaksi ja tästä kertoo ensimmäinen korinttilaiskirje: Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä. Pyhä Henki eli Jumalan totuudellinen ohjaus poistui kuitenkin Jumalan ennalta näkemän valitun kansan paikan ottamisen takia Kristukseen uskovien keskuudesta ja Pyhän Hengen puuttuminen tässä maailmassa vaikuttaa aina ihmisen uskoon ja toimintaan. Jumalan totuudellisen ohjauksen puuttuminen vaikuttaa myös aina ihmisen pelastumiseen. Koska ihmisten rikkomusten takia Jumalan antama paatumus on kohdannut koko maailmaa ja saastunut evankeliumi on levitetty kaikkialle maailmaan, saa myös koko maailma sille kuuluvat, Jumalan antamat tulevat vitsaukset osakseen. Jumala toimii aina oikeudenmukaisesti. Kun ihmiset rypevät synneissään, harhaopit kukoistavat ja oikeaa uskoa ei löydy enää mistään, tuo Jumala suunnitelmansa mukaisesti ja oikea-aikaisesti tuomionsa kaikille ihmisille. Jesajan kirja kertoo: Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa älkääkä ymmärtäkö. Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi, eikä sydämellään ymmärtäisi - ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi. Minä kysyin: - 'Kuinka pitkäksi aikaa Herra?' Hän vastasi: - 'Siksi kunnes kaupungit ovat autioina, asukkaita vailla ja talot tyhjillään, kunnes tyhjillä pelloilla vallitsee autius'. Jumalan totuus annetaan juutalaisille kuten muillekin maailman ihmisille kokonaisuudessaan vasta silloin, kun aika on oikea. Tämän maailman ihminen pitää oman viisautensa ja oman totuutensa harhaoppeineen siihen saakka, kunnes Jumala romuttaa kaikki yhteiskuntaa ylläpitävät rakennelmat ihmisten ympäriltä. Kun maailma vastaanottaa Jumalalta koko maailmaa koskevat vitsaukset ja ne tyhjentävät lopulta kaikki kaupungit elinkelvottomina sekä vievät ihmisiltä viimeisetkin rippeet toimeentulosta, alkaa ihminen vasta tämän kaiken kaaoksen jälkeen ottamaan Jumalan totuutta vastaan kun täydellinen Kristus sitä tuo. Koska Jumala on ottanut tältä maailmalta sen rikkomusten tähden totuudellisen ymmärryksen pois, ei ihmiselle Jumalan totuus sellaisenaan kelpaa. Ilman tuhoavaa ja varoittavaa esimerkkiä ei täydellinen Kristus ilmesty ihmisille, sillä rangaistus tulee varoittavan esimerkin muodossa ennen Jumalan antamaa armoa ja pelastumisen mahdollisuutta ihmisille. Jumala ei koskaan palkitse harhaoppista ihmistä, mutta antaa kyllä uuden mahdollisuuden sille, joka pystyy nöyrtymään ja ottamaan Jumalan totuuden vastaan. Tämän maailman ihminen kykenee nöyryyteen vasta silloin, kun Jumala osoittaa ensin voimansa ihmisille. Roomalaiskirje toteaa, miten Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Ihminen joutuu kantamaan tekojensa seuraukset, eikä yksikään ihminen ole maan päällä synnitön eikä vapaa Jumalan tuomioista. Aamoksen kirja kertoo: - Sinä päivänä - sanoo Herra Jumala - minä annan auringon laskea puolen päivän aikaan ja pimennän maan keskellä kirkasta päivää. - Minä muutan teidän juhlanne suruksi ja kaikki laulunne valitusvirsiksi. Minä puen kaikkien ylle säkkivaatteen ja ajatan teidän päänne paljaaksi. Silloin on suru kuin ainoasta pojasta. Se päivä on katkera päivä. - Koittaa aika – sanoo Herra Jumala – jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän - Ihmiset hoippuvat mereltä merelle, pohjoisesta itään he harhailevat etsimässä Herran sanaa, mutta eivät löydä. Sinä päivänä joka ikinen ihminen - myös tämän maailman uskova ihminen - saa kohdata Jumalan vihan. Silloin ihminen saa omin silmin nähdä Jumalan voiman ja silloin alkaa löytymään myös tämän ajan ihmiselle kadoksissa ollutta Herran pelkoa ja Jumalan kunnioittamista. Ihmiselle tämä päivä on rajuudessaan hirvittävä. Silloin riisutaan ihmisen yltä koreus, ulkokultaisuus, itsevarmuus ja korskeus. Sinä päivänä harhaoppinen, maailmaa rakastava ja maallinen ihminen myös suree menetettyä maailmaa ja menetettyä elämäänsä. Kuka muistaa silloin tästä päivästä kertovat Raamatun kohdat, ei jää epätietoiseksi tuomioiden tullessa siitä, että Herran päivä on käsillä. Sinä päivänä osoitetaan vääriksi opetukset Jumalan suojelevasta kädestä ja uskovien tempausopetuksista, eikä ihmisille löydy Jumalan puhdasta totuutta eikä totuudellisia vastauksia mistään. Ihmiset käyvät kaikki hengelliset oppinsa läpi, mutta eivät löydä omista totuuksistaan muuta kuin pelkkää valhetta ja eksytystä. Jesajan kirja kertoo myös tuomion päivästä: Tuoksun sijaan tulee löyhkä ja vyön sijalle kahleköysi ja hiuslaitteen sijaan keritty pää ja muotipuvun sijaan säkkivaate. Ja kauneuden sijaan tulee poltinmerkki. Jumalan tuomio on niin kova, että se koskettaa kaikkia maailman ihmisiä. Poltinmerkin saajat ovat kaikki kadotukseen kulkevia ihmisiä. Jesajan kirja jatkaa edelleen tulevista, ihmisen vastaanottamista tuomioista ja siitä, miten kaikki entinen horjuu ja lopulta katoaa tästä maailmasta. Kauhu ja kuoppa ja loukku uhkaavat sinua, maan asukas. - Joka pakenee kauhun huutoa, se putoaa kuoppaan, ja jos hän kuopasta nousee, hän jää loukkuun. Sillä taivaan akkunat aukenevat ja maan perustukset järkkyvät, - maa järisee, maa järisee, maa aaltoaa ja huojuu, maa aaltoaa ja sortuu, - maa horjuu kuin juopunut, vaappuu kuin vartiolava tuulessa. Raskaana sitä painaa sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse. Jumala etsii tämän varoittavan esimerkin jälkeen Kristuksena tästä maailmasta ne ihmiset, jotka Hän on valinnut kulkemaan Hänen totuudessaan. Jumalan valitsemat ihmiset lähtevät totuudelliselle tielle, kun tämä hetki on Jumalan suunnitelman mukaan oikea. Tämän maailman tarjoamiin asioihin tottuneen ihmisen on hyvin vaikeaa lähteä totuudelliselle tielle tämän päivän maailmassa, missä kaikkea on tarjolla, mutta siitä on hyvin vaikeaa luopua. Mutta kun Jumala riisuu maailmasta kaiken turhanpäiväisyyden, jota ihminen ei Jumalan totuudessa tarvitse, on ihminen valmiimpi lähtemään myös totuudelliselle tielle. Jumalan antamalta totuudelliselta tieltä ei Jumalan valitsema ihminen voi koskaan kieltäytyä, sillä se on hänelle määrätty. Ilmestyskirja tuo tätä esille seuraavasti Kristuksen opettamana: Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Kuka avaa tämän oven ahdingon ajassa, kun Kristus tätä tietä hänelle tarjoaa, saa symbolisesti yhdessä aterioimisen kautta Jumalan Hengen ravintoa eli totuudellista opetusta Kristukselta. Totuudellinen usko tekoineen ja totuudellisen uskon vahvistuminen tapahtuvat kuitenkin totuudellisella tiellä Jumalan antamista koettelemuksista ja kärsimyksestä oppimalla sekä Jumalan puhtaassa totuudessa elämällä, ei pelkästään kuulemalla, lukemalla tai kirjoituksia tutkimalla. Matteuksen evankeliumissa Jeesus opettaa: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Kun tämän maailman Pyhästä Hengestä osaton ihminen, joka toimii Jumalan Eksyttävän Hengen alla, pyytää, etsii ja kolkuttaa, hänelle annetaan vain valhetta ja eksytystä, sillä hän ei elä eikä toimi Jumalan totuudessa. Tämä Raamatun kohta ei lupaa mitään apostolien jälkeisille ja tämän ajan eksyneille uskoville, jotka toimivat saastuneessa uskossa harhaoppisesti. Jaakobin kirjeessä todetaan: Ja vaikka pyydätte, ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne. - Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi. Tämän maailman asioista, vaikka vain muutamistakin asioista pitävä, nauttiva tai rakastava ihminen ei kulje Kristuksen jalanjäljissä vaan hän kulkee laveaa tietä. Harhaoppisessa ja saastuneessa uskossa eli tämän maailman uskossa kaikki tulevat asiat eli symboliset aukeavat ovet avataan Eksyttävän Hengen alaisena. Ihmisen ei tulisi koskaan pitää Jumalaa ennalta-arvattavana ja mitättömän ihmisymmärryksen mukaan toimivana. Ilman elävää Jumalaa ja Jumalan antamaa haastavaa totuudellista ristin tietä ja ilman Jumalan ankaraa kasvatusta ihmisellä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia elää tässä maailmassa Jumalan totuudessa tavalla, joka ei ole tämän maailman mukaista. Vain Jumala tietää, miten se on mahdollista. Luukkaan evankeliumissa Jeesus opettaa: Jeesus sanoi kaikille: ’Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. - Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. - Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon? Itsensä kieltämällä ihminen irtautuu Jumalan totuudellisessa ja haastavassa ohjauksessa tämän maailman mukaan elämisestä sekä oman viisauden, kunnian, maineen ja mammonan tavoittelusta ja ylläpitämisestä. Jokapäiväinen ristin ottaminen ja Kristuksen seuraaminen kuvaavat Kristuksen jalanjäljissä jokapäiväisten kasvattavien koettelemusten ja kärsimysten vastaanottamista Jumalalta. Se kuvaa myös vastuun ottamista omista synneistä ja niistä pois oppimisesta, jolloin ihminen ei enää elä tämän maailman tavoin. Vasta tällöin ihminen voi todella seurata Kristusta, kun hän pystyy ottamaan Jumalan puhtaan totuuden vastaan sellaisena kuin Jumala sen antaa ja hän pystyy myös elämään Jumalan tahdon mukaisesti Jumalan koeteltavana. Maailman mukaan eläminen vie ihmisen aina kadotukseen. Luukkaan evankeliumi kertoo Jumalan valituista, joille Jumala on varannut pelastumisen mahdollisuuden: Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene. -- Idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä tulee ihmisiä, jotka käyvät aterialle Jumalan valtakunnassa. - Monet viimeiset ovat silloin ensimmäisiä, monet ensimmäiset viimeisiä. Jumalan valtakuntaan tulevat pääsemään ne Jumalan valitsemat ihmiset, jotka ovat tässä elämässä vähäisiä ja muiden ihmisten silmissä köyhiä, mitättömiä tai halveksittuja. Kilvoittelemalla he myös tulevat tekemään joka päivä töitä ahdingon ajassa pelastumisensa eteen kelvatakseen Jumalalle. Jumala kokoaa nämä tämän maailman viimeiset valittunsa toisessa tulemisessaan täydellisenä Kristuksena ja nämä valittunsa Hän on sijoittanut ympäri maailmaa. Valitut eivät ole kuitenkaan niitä, joita tämä maailma uskoo heidän olevan. Jaakobin kirjassa kerrotaan niistä ihmisistä, jotka Jumalan valittuina pelastuvat: Kuulkaa, rakkaat veljeni! Onhan Jumala valinnut juuri maailman silmissä köyhät olemaan uskossa rikkaat ja perimään valtakunnan, jonka Jumala on luvannut Häntä rakastaville. Uskossaan itsensä korottaneet ja hyvin toimeen tulevat ihmiset, jotka nyt olettavat olevansa pelastettujen joukossa, eivät Jumalan totuudessa tähän joukkoon kuulukaan vaan jäävät viimeisiksi eli eivät tule pelastumaan tästä elämästä. Ihmisen pelastumiseen tarvitaan aina elävän Jumalan puuttumista asiaan. Kun ihmisellä on maallista mammonaa ja vaurautta ja hän nauttii siitä ja haluaa pitää siitä kiinni jakamatta sitä muille, hän kulkee laveaa tietä tämän maailman mukaisesti. Matteuksen evankeliumissa Jeesus kertoo ihmisen varallisuudesta ja rikkauksista: Jeesus sanoi hänelle: ’Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.’ - Mutta kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. - Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ’Totisesti: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. - Minä sanon teille: helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.’ Uskova voi tässä ajassa myös ilman totuudellista ymmärrystä ja harhaoppisen uskonsa turvin julistaa Kristuksen riemullista paluuta omiensa luokse, mutta silloin on jäänyt ymmärtämättä se, että Kristuksen paluu liittyy Jumalan antamiin tuomioihin, jota myös Herran päiväksi Raamatussa sanotaan. Ihminen tulee kohtaamaan Kristuksen Juudan Leijonana ja Tuomarina, joka tuomitsee koko harhaoppisen maailman. Symbolisen leijonan kohtaaminen on ihmiselle aina uhkaava tai tappava. Tällöin ihmisen olettama Kristuksen valo hänessä itsessään muuttuukin pimeydeksi. Samalla muuttuu myös tämä ihmisten tuntema maailma. Vaikka Kristus tuleekin maan päälle, ihmiselle tämä päivä tietää myös kauhua ja suurta tuhoa. Aamoksen kirjassa kerrotaan Herran päivästä: Voi teitä, jotka hartaasti odotatte Herran päivää! Mitä iloa teille on Herran päivästä? Se tuo pimeyden, ei valoa. - Käy kuin miehen, joka pakeni leijonaa, mutta kohtasi karhun - kun hän pääsi kotiin ja nojasi kädellä seinään, käteen puri käärme. Joelin kirja kertoo samasta aiheesta: Vaviskaa, kaikki maan asukkaat: Herran päivä tulee. Se on jo lähellä. - Se on pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä. -- Herra itse johtaa sotajoukkoa jylisevällä äänellään. Valtava on Hänen sotaväkensä, väkevä Hänen käskynsä toteuttaja. Herran päivä on suuri, pelottava ja hirmuinen. Kuka sen kestää? Herran jylisevä ääni kuvaa konkreettista tuhon jylinää ja Herran valtava sotajoukko kuvaa tulevaa tuhoa ja kauhua. Jobin kirjassa tuodaan myös kuvaannollisesti esille maailmassa vallitsevaa pimeyttä, joka liittyy Jumalan puhtaasta totuudesta osattomaan maailmaan: Nyt ei valoa näy, pilvet sen peittävät. Sitten tulee tuuli ja lakaisee puhtaaksi taivaan. - Pohjoisesta tulee kultainen hohde, pelottava loiste ympäröi Jumalaa. - Kaikkivaltiasta me emme voi tavoittaa. Hän on voimallinen, Hänen on oikeus, Hänen on vanhurskaus. Koskaan Hän ei tuomitse väärin. - Sen tähden ihmiset pelkäävät ja rakastavat Häntä. Mutta Jumala ei katso niihin, jotka itse pitävät itseään viisaana. -- Kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan? Taivaalla olevat pilvet liittyvät ihmisten harhaoppeihin ja paatumukseen, jotka estävät näkemästä todellista Jumalaa ja Jumalan puhdasta totuutta. Taivaan puhtaaksi lakaiseva tuuli kuvaa Jumalan oikeutettuja tuomioita ja Jumalan tuomaa puhdasta totuutta, sillä taivas liittyy Raamatussa uskoon ja Jumalan ja Kristuksen yhteydessä olemiseen. Koska ihmisten usko on saastunutta, Jumala tulee sen vielä puhdistamaan. Tuulen kautta kuvataan monessa Raamatun kohdassa Jumalan antamia tuomioita maan päälle. Pohjoisesta tuleva kultainen hohde kertoo Kristuksen tulemisesta ihmisten keskuuteen. Pelottava loiste kertoo elävän Jumalan kanssa toimimisesta, sillä elävä Jumala rankaisee aina, kun ihminen on tottelematon tai hän rikkoo Jumalaa vastaan. Jumalaa ei ihminen voi itse tavoittaa, sillä Jumala toimii täällä oman suunnitelmansa mukaisesti, ei ihmisten toiveiden, pyyntöjen, käskyjen tai harhaoppisten oletusten mukaisesti. Jumalan totuudessa kulkevan ihmisen tulee aina rakastaa Jumalaa eniten tässä maailmassa, mutta ihmisen tulee myös aina pelätä mittaamatonta ja voimallista Jumalaa, joka hallitsee kaikkivaltiaana koko luomassaan maailmankaikkeudessa. Vaikka ihminen nyt sanottaa monia asioita Jumalan puheeksi, Jumalan puhdasta totuutta ei ihminen voi koskaan saavuttaa omilla puheillaan, vaan hän toimii silloin Eksyttäjän eli Saatanan kanssa. Kun ihminen täyttää itsensä omalla maallisella ja harhaoppisella viisaudellaan, hän korottaa itsensä herkästi ja ylpistyy. Jumala ei katso kuitenkaan itsetietoisten, viisaiden, ylpeiden, kunnian kipeiden ja itsensä korottaneiden ihmisten puoleen, vaan nöyrien, vaatimattomien ja väheksyttyjen puoleen.

Tulevalla totuudellisella tiellä ymmärretään se, että ihminen saa kaiken Jumalalta, oman persoonansa ja luonteensa, oman elämän vaiheet, voimaa elää sekä itselle annetut kyvyt ja lahjat. Kunnia kaikesta kuuluu aina Jumalalle, ei ihmiselle itselleen. Tuleva totuudellinen tie on hiljainen, vaatimaton ja nöyrän ihmisen tie. Johanneksen evankeliumissa tiivistyy Jumalan antaman totuudellisen tien sanoma Jeesuksen kertomana: Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Totuudellisen tien kulkeminen tapahtuu tämän maailman ihmisillä ahdingon ajassa Kristuksen ohjauksessa ja totuudessa ilman ihmisten rakentamia instituutioita ja ilman ihmisten kehittämiä kaavamaisia tapoja. Tuleva totuudellinen tie pohjaa Jumalan ja Jumalan täydellisenä Kristuksena antamaan puhtaaseen totuuteen, Raamatun totuudelliseen tulkintaan ja totuudelliseen uskoon ja siinä toimimiseen Jumalan tahdon mukaisesti, ei nykymaailman tuntemaan kristittyjen uskontoon. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Totuudellinen tie ei ole koskaan uskonnon tie, sillä mikään uskonto ei ketään pelasta. Uskonnossa on niin paljon Jumalan antaman eksytyksen seurauksena syntynyttä ihmisen omaa virheellistä tulkintaa ja toimintatapaa, jotka eivät ole peräisin Jumalan totuudesta. Myös monet virret vievät ihmisen harhaan, sillä niiden viesti ei ole tullut Jumalan totuudesta, vaan virsiin on sekoittunut ihmisen omia uskomuksia ja eksytystä. Jumalaa voi ylistää ihan millä musiikin tyylillä tahansa, kunhan laulujen sanat ovat totuudellisia. Ihmiset eivät vain tällaisia kappaleita pysty tunnistamaan tai tuottamaan ilman Pyhää Henkeä. Ihmisten ahdasmielisyys ja tekopyhyys tulevat juuri uskonnon kautta esille, jossa suvaitaan vain tietyt, uskonnon piirissä opitut ja hyväksytyt asiat. Kun Raamattua on tutkittu ja selitetty Jumalan antaman Eksyttävän Hengen eikä Pyhän Hengen eli Jumalan totuudellisen ohjauksen avulla, ihminen on astunut Raamatun tulkinnoissa harhaan ja kulkee eksyksissä omassa uskossaan. Ilmestyskirja kertoo tähän liittyen kahdesta todistajasta: Minä annan kahdelle todistajalleni tehtäväksi julistaa sanaani säkkivaatteeseen pukeutuneina tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää. - Nämä todistajat ovat ne kaksi oliivipuuta ja kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. - Jos joku aikoo tehdä heille pahaa, heidän suustaan lähtee tuli, joka nielee heidän vihollisensa. Näin on kuoleva jokainen, joka aikoo heille pahaa. - Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei tule sadetta koko sinä aikana, jona he sanaa julistavat. Heillä on myös valta muuttaa vedet vereksi ja piinata maata kaikenlaisilla vitsauksilla niin usein kuin haluavat. - Kun he ovat päättäneet todistajantyönsä, käy syvyydestä nouseva peto taisteluun heitä vastaan, ja se voittaa heidät ja tappaa heidät. - Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin. - Kolmen ja puolen päivän ajan käy ihmisiä eri kansoista, heimoista, kielistä ja maista katselemassa heidän ruumiitaan, eikä niitä anneta haudata. - Maan asukkaat iloitsevat heidän kohtalostaan, pitävät juhlia ja lähettävät toisilleen lahjoja, sillä nuo kaksi profeettaa olivat pahoin vaivanneet maan asukkaita. - Mutta noiden kolmen ja puolen päivän kuluttua tuli profeettoihin elämän henki, jonka Jumala oli lähettänyt, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät. - He kuulivat, kuinka taivaasta huudettiin kovalla äänellä: ’Nouskaa tänne!’, ja vihollistensa nähden profeetat nousivat pilven kannattelemina taivaaseen. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan vastaavasti kahdesta todistajasta, jotka viimeisinä astuivat esiin: Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat Hänet surmatuksi. - Sellaista ei kuitenkaan löytynyt, vaikka monta väärää todistajaa esiintyi. Viimein astui esiin kaksi miestä. Ilmestyskirjan kaksi todistajaa symboloivat uskovia, jotka eivät todista Jumalan puhtaasta totuudesta, vaan valheesta ja eksytyksestä väärinä todistajina. Todistajia on yhteensä neljä kahden oliivipuun ja kahden lampunjalan kautta kuvattuna ja neljä liittyy lukuna Jumalan antamiin kirouksiin ja vitsauksiin. Säkkivaate liittyy tässä Raamatun tekstissä valheelliseen nöyryyteen, valheelliseen katumukseen ja valheelliseen kuuliaisuuteen Jumalalle. Tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää on vuosiksi muutettuna kolme ja puoli vuotta, eli puolet luvusta seitsemän, joka kuvaa Jumalan täydellisyyttä. Tällä Raamatun kohdassa olevalla päivämääräluvulla tuodaan ilmi ihmisen epätäydellisyyttä ja keskeneräisyyttä, joka johtaa väistämättä hairahtumiseen ja uskosta eksymiseen. Päiväkohtaisella ajalla tuodaan ilmi myös sitä, miten Jumala antaa määräämänsä tarkan ajan mukaisesti tiettyjen asioiden tapahtua maan päällä suunnitelmansa mukaisesti. Oliivipuut symboloivat valittua kansaa ja lampunjalat evankeliumia levittäviä pakanakansoja sekä Kristuksen seurakuntaa ja näihin viittaa Sakarjan kirja: Minä kysyin enkeliltä: ’Mitä ovat nämä kaksi oliivipuuta lampunjalan oikealla ja vasemmalla puolella?’ - Kysyin häneltä vielä: ’Mitä tarkoittavat kaksi oliivipuun lehvää ja runsaat öljymarjat, joista vuotaa lamppuihin kultaista öljyä kahden kultaisen putken kautta?’ - Hän sanoi: ’Etkö tiedä, mitä ne ovat?’ Minä vastasin: ’En tiedä, herrani. - Silloin enkeli selitti: ’Nämä tarkoittavat niitä kahta öljyllä voideltua, jotka ovat koko maailman Valtiaan palveluksessa.’ Öljyllä voiteleminen kertoo tapahtumasta, jossa Jumala, maailman Valtias, on Pyhyydessään eli puhtaudessaan ja totuudessaan ollut läsnä valitun kansansa ja sen jälkeen Kristukseen uskovien kanssa ensin vanhan liiton ja sitten uuden liiton kautta. Roomalaiskirjeessä tuodaan esille myös oliivipuun symbolina valittua kansaa ja pakanakansoja siihen liitettyinä villin oliivipuun oksina: Jos jalosta oliivipuusta on katkaistu oksia ja jos sinut, joka olet peräisin villistä oliivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon niin että olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä, - älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla! Mutta jos ylvästelet, muista, ettet sinä kannata juurta vaan juuri kannattaa sinua. Matteuksen evankeliumi viittaa myös Kristuksen totuudellisiin seuraajiin lamppuina ja valontuojina: Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. - Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. - Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa. Suusta lähtevä tuli, joka nielee viholliset ja aiheuttaa muiden kuoleman, kuvaa Jumalan nimessä esitettyä väärää todistusta, joka osoittaa molempien todistajien mielestä kaikki muut ihmiset harhaoppisiksi ja kadotukseen meneviksi. Heprealaiskirje kertoo Jumalan tulesta, jolla harhaoppiset todistajat ylvästelevät: Ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas tuli, joka nielee Jumalaa uhmaavat. Jaakobin kirjeessä kerrotaan kuitenkin julistuksesta, joka tulee harhaoppisuudesta eikä Jumalan puhtaasta totuudesta: Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! - Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta. Taivaan sulkeminen, ettei julistamisen aikana tule sadetta, kuvaa Jumalan antamien kirousten alaisena toimimista, sillä harhaoppinen ja jumalaton maailma elää Jumalan vihan alla. Psalmissa 84 kerrotaan kuvaannollisesti Jumalan siunauksista sateen kautta, joita kumpikaan todistaja ei saa: Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde, ja sade antaa heille siunauksensa. Valta muuttaa vedet vereksi kertoo evankeliumin saastuttamisesta kristityillä Kristuksen veren kautta ja tuomalla pelastusta sinne, missä pelastusta ei ole. Heprealaiskirje kertoo veren puhdistavasta merkityksestä kristityille sekä myös valitulle kansalle, joka edelleen uskoo lakihenkiseen Jumalan palvelemiseen, eikä ottanut Kristusta vastaan. Jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, - kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri! Ikuisen henkensä voimalla Hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja Hänen verensä puhdistaa meidän omantuntomme kuoleman teoista. Molemmat todistajat toimivat Jumalan puhtaasta totuudesta osattomina saastuneen veren kautta. Toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan Jumalan antamasta vitsauksesta, joka muutti veden vereksi: Mooses kohotti sauvansa ja löi Niilin vettä faraon ja hänen hovimiestensä nähden, ja kaikki vesi muuttui vereksi. - Niilin kalat kuolivat ja virta alkoi haista niin etteivät egyptiläiset voineet juoda sen vettä, ja verta oli Egyptissä kaikkialla. Ihmisten rikkomusten takia Jumalalta saadun rajun eksytyksen seurauksena kumpikaan todistaja ei ole tätä itsellään olevan saastuneen veren merkitystä ymmärtänyt. Jumala nosti pakanakansat tarkoituksella valitun kansan edelle hetkeksi, jotta Jumalan ja Kristuksen nimi leviäisi kaikkeen maailmaan, mutta tuo etumatka on pelkkää harhaa. Pakanakansojen rikkomusten ja paaduttamisen myötä heidän uskonsa ja jumalanpalveluksensa on yhtä harhaoppista kuin valitun kansan lakihenkinen usko omine palvelemisineen. Roomalaiskirje kertoo symbolisesti pakanakansojen osasta Jumalan suunnitelmassa: Kirjoituksissa sanotaan faraolle: ’Sen vuoksi minä korotin sinut, että sinun kohtalossasi osoittaisin voimani ja että minun nimeäni julistettaisiin koko maailmassa.’ - Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo. Valta piinata maata kaikenlaisilla vitsauksilla liittyy harhaoppiseen ja valheelliseen valtaan ja sen tuomaan vastuuseen ihmisen omista teoista. Valheellisen vallan kääntöpuolena ihminen saa Jumalalta olettamiensa siunausten sijaan kirouksia, joista kerrotaan Mooseksen viidennessä kirjassa: Jos ette tarkoin noudata tähän kirjaan kirjoitetun lain määräyksiä ettekä kunnioita Herran, Jumalanne, suurta ja pelottavaa nimeä, - Herra saattaa teidät ja teidän jälkeläisenne kärsimään ankarista ja pitkällisistä vitsauksista ja pahoista, parantumattomista sairauksista. - Hän tuo teille taas kaikki Egyptin taudit, joita pelkäätte, ja tartuttaa ne teihin. - Herra lähettää teidän vaivaksenne kaikki sellaisetkin sairaudet ja vitsaukset, joita tässä lain kirjassa ei ole edes mainittu, ja te tuhoudutte. - Teistä, joita ennen oli yhtä paljon kuin tähtiä taivaalla, jää jäljelle vain vähäinen joukko, koska ette totelleet Herraa, Jumalaanne. Vaikka Jumala on aikaisemmin antamansa lain muuttanut, tietyt asiat pysyvät siinä aina, jotka liittyvät ihmisen tottelemiseen ja Jumalan kunnioittamiseen. Koska valittu kansa ei ole enää yksin elävän Jumalan kanssa toiminut kansa, pakanakansat saivat Kristuksessa yhdistävän tekijän heidän välilleen ja näin edellä mainittu teksti koskee myös pakanakansoja. Molemmat rikkovat Jumalaa vastaan ja saavat siitä myös seurauksia. Vaikka Jumala tulee vielä Kristuksena pelastamaan valittujaan, Israelin kansasta pelastuu vain rippeet. Efesolaiskirje kertoo Kristuksen uhrista, joka yhdistää kansoja: Siihen aikaan te elitte ilman Kristusta, Israelin kansan ulkopuolella ja osattomina liitoista ja niiden lupauksista, olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa. - Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, Hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana Hänestä. Ilmestyskirjassa kerrotaan, miten molempien todistajien työ Eksyttävän Hengen alaisena tulee päätökseen ja tämän saatanallisen työn päättää Jumala täydellisenä Kristuksena puhtaan totuutensa voimalla. Kun he ovat päättäneet todistajantyönsä, käy syvyydestä nouseva peto taisteluun heitä vastaan, ja se voittaa heidät ja tappaa heidät. Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin. Toista kertaa maan päälle tuleva Kristus osoittaa molempien todistajien uskon ja julistuksen harhaoppiseksi ja saastuneeksi ja molemmat todistajat osoittautuvat Eksyttäjän eli Saatanan julistajiksi, jotka eivät ole oikeutettuja pelastukseen, vaan kadotukseen. Nämä todistajat ovat Jumalan edessä uskonsa tähden kuolleita ja tämä asia tulee kaikille maan asukkaille ilmi Kristuksen tuomassa puhtaassa Jumalan totuudessa. Sodomalla, Egyptillä ja paikalla, jossa Jeesus Kristus ristiinnaulittiin, kuvataan jumalattomien, harhaoppisten, haureellisten ja maailmaa rakastavien ihmisten maailmaa. Ruumiiden lojuminen kaduilla, hautaamattomuus ja muiden iloitseminen kertovat näiden harhaoppisten todistajien häpäisemisestä ja pilkkaamisesta, johon jumalattomat, maalliset ja maailmalliset ihmiset sortuvat. Maan asukkaiden vaivaaminen kertoo julistamisesta, joka on häirinnyt näitä jumalattomia, maallisia ja maailmallisia ihmisiä. Mutta noiden kolmen ja puolen päivän kuluttua tuli profeettoihin elämän henki, jonka Jumala oli lähettänyt, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät. - He kuulivat, kuinka taivaasta huudettiin kovalla äänellä: 'Nouskaa tänne!', ja vihollistensa nähden profeetat nousivat pilven kannattelemina taivaaseen. Tämä ilmestyskirjan kohta kertoo Kristuksen paluusta, jolloin myös maan päällä harhaopissa kulkeneet todistajat voivat jälleen Jumalan puhtaan totuuden vastaanottaessaan saada todellisen elämän hengen itselleen ja alkavat oppia Jumalan puhtaasta totuudesta, sillä he ovat kulkeneet täällä ilman puhdasta uskoa ja Jumalan Totuudellista Henkeä kuoleman omina. Kolme ja puoli viittaa taas lukuna ihmisen keskeneräisyyteen ja epätäydellisyyteen, minkä takia ihminen myös eksyy kaikissa toimissaan, jotka liittyvät Jumalaan. Kauhu liittyy myös samoihin aikoihin tuleviin Jumalan tuomioihin, jotka tämä maailma tulee vastaanottamaan vähän ennen täydellisen Kristuksen tulemista. Kehotus taivaaseen nousemisesta kuvaa kutsua Kristuksen tuoman puhtaan totuuden äärelle, sillä taivas liittyy Raamatussa uskoon ja Jumalan ja Kristuksen yhteydessä olemiseen. Pilven kautta kuvataan Kristuksen tulemista ja ilmestymistä Hengen ilmentymänä, täydellisenä Kristuksena eli Sanassaan toimivana Jumalana. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje kertoo samasta asiasta, miten täydellisen Kristuksen tulemisessa ja Jumalan tuomioissa valitun kansan ihmiset ja Kristukseen uskovat kutsutaan Jumalan puhtaan totuuden äärelle: Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; - sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Tätä Raamatun kohtaa avataan tarkemmin tekstin loppupuolella.

Totuudellinen sydämen viisaus, joka on Jumalaan sekä Jumalaan Kristuksena totuudellisesti uskomista ja Hänessä toimimista, on eri asia kuin maanpäällinen viisaus. Pelkkä totuudellisen tiedon vastaanottaminen ja siihen uskominen ei tulevassa ahdingon ajassa kuitenkaan totuudelliseen uskoon riitä, vaan annettu tieto tulee sisäistää ja toimia sen mukaisesti ja kasvaa ristin tiellä. Vahvalle uskolle on tyypillistä myös se, että uskotaan siihen, mitä ei nähdä, mutta sen tiedetään olevan olemassa. Heprealaiskirje kertoo, miten uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan Sanalla: näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Jumala itse on ihmiselle näkymätön voima. Jumala on luonut Sanan eli Kristuksen kautta aivan kaiken. Koska uskominen näkymättömään on aina suurempaa kuin uskominen näkyvään, eikö Jumala koettele silloin ihmisen uskoa myös näkyvän kautta? Näkyviin asioihin voidaan lukea näyt ja ilmestykset sekä erilaiset hämmästyttävät unet, kokemukset ja ihmeet ja yliluonnolliset asiat, joita ihminen nyt Jumalan antamassa rajussa eksytyksessä saa. Jumala eksyttää ihmistä hyvin usein näkyvän kautta. Näky, jonka Jumala antaa, ja etenkin, jos näky on totuudesta, on hyvin vaikea ja myös mahdoton tulkittava ihmiselle itselleen. Raamatun profeettojen näkemät näyt, joita he ovat kuvanneet, eivät aukea Jumalan antamassa rajussa eksytyksessä kuin valheen kautta Raamatun lukijoille eikä tulkitsijoille. Jumalan toimintaa ohjaa aina oikea-aikaisuus, jolloin asiat paljastuvat Jumalan totuudessa oikeassa ajassa vain elävän Jumalan tahdosta, ei ihmisen itsensä tahdosta. Esimerkiksi Johanneksen näkemä näky neljän enkelin liikkeelle laittamasta ratsuväestä, jota hän Ilmestyskirjassa kuvaa, on näky siitä, mitä hän konkreettisesti näki tulevasta. Niin päästettiin irti nämä neljä enkeliä, jotka olivat valmiina tätä tuntia, päivää, kuukautta ja vuotta varten: niiden oli määrä surmata kolmannes koko ihmiskunnasta. - Niillä oli ratsuväkeä kaksikymmentätuhatta kertaa kymmenentuhatta sotilasta; minä kuulin joukkojen lukumäärän. - Tällaisia olivat näyssäni ratsut ja ratsastajat: niillä oli tulipunaiset, savunsiniset ja rikinkeltaiset rintapanssarit, ja hevosilla oli kuin leijonan pää ja niiden suusta suitsi tulta, savua ja rikin katkua. - Näihin kolmeen vitsaukseen - tuleen, savuun ja rikin katkuun, jotka suitsivat hevosten suusta - kuoli kolmannes ihmiskunnasta. - Hevosten voima oli niiden suussa ja hännässä. Häntä oli kuin käärme, ja sillä oli käärmeen pää, jolla se tuotti tuhoa. Neljä kuvaa lukuna Jumalan antamia kirouksia ja tässä lopun ajassa se kuvaa Jumalan antamia vitsauksia. Määritelty aika kuvaa Jumalan toteutuvaa suunnitelmaa ja juuri oikeaa ajankohtaa Jumalan antamille tuomioille. Jumala ei näytä tässä näyssä Johannekselle mitään tulevaisuuden tappokonetta eikä sodankäynnin modernia asetta, vaan Hän näytti symbolisen näyn, joka oli täsmälleen se, mitä Johannes kuvaili. Näky kertoo tätä maailmaa koskettavasta tulevasta tuhosta ja tuomiosta, Jumalan vihasta. Tulipunainen, savunsininen ja rikinkeltainen kuvaavat jo osittain selvennettynä tulta ja savua sekä rikin katkuna myrkyllistä ilmaa, jota on vaikeaa hengittää. Hevoset, joilla on leijonan pää ja häntänä käärmeen pää kuvaavat kaikki jotakin sellaista kauhistuttavaa, ennennäkemätöntä tuhovoimaa, jota ihminen ei ole koskaan aikaisemmin kokenut. Hevosten voima oli niiden suussa ja hännässä - kertoo leijonan suun kautta siitä paikasta, johon tappava tuho iskee. Leijona viittaa myös Juudan Leijonaan, tulevaan Kristukseen, sillä Jumala tulee täydellisenä Kristuksena, Juudan Leijonana ja Tuomarina tuomitsemaan kaikki tämän maailman ihmiset. Häntä kuvaa sitä, miten tämän tuhon vaikutus ulottuu myös kauemmas varsinaisen tuhoalueen ulkopuolelle muihin maihin. Tuho on hännässä olevan käärmeen pään kautta kuvattuna myös muissa maissa pelottavaa, hävittävää ja tappavaa. Hevosilla ja ratsastajilla on panssarit ja näiden kautta tuodaan esille sitä, miten tämä Jumalan tuhovoima on voittamatonta ja pysäyttämätöntä. Ratsastajia on tietty, laskettu määrä ja tätä kuvaava määrä tuhovoimaa aiheuttaa tietyn määrän tuhoa Jumalan valitsemalle alueelle ja sitä ympäröiville alueille ja ihmisille. Koska ihmiset, eivät edes uskovat ihmiset, tule koskaan ottamaan nöyränä, kiitollisena ja kuuliaisena Jumalan puhdasta totuutta vastaan sellaisenaan, saa koko tämä ihmiskunta tarpeeksi kovan rangaistuksen tottelemattomuudestaan ja varoittavan esimerkin Jumalalta havahtuakseen vastaanottamaan Jumalan totuuden. Koska Jumalasta ja Kristuksesta on kerrottu levitetyn evankeliumin - vaikkakin saastuneen evankeliumin - kautta kaikkeen maailmaan, saa koko maailma tuta Jumalan antaman rangaistuksen ja varoittavan esimerkin. Koko maailmaa koskevan varoittavan esimerkin on myös oltava niin suuri, että sillä on kaikkialle ulottuva vaikutus. Jeremian kirjassa oleva kuvaus ratsuista ja ratsastajista liittyy myös tähän Jumalalta tulevaan varoittavaan esimerkkiin: Minun kansani on hullu, sanoo Herra. Se ei ymmärrä minua. Kaikki ovat kuin lapsia, eivät käsitä mitään. Pahaa he kyllä osaavat tehdä, mutta hyvään he eivät kykene. -- Näin sanoo Herra: – Koko maa tulee autioksi. Miksi en tekisi siitä loppua? - Siksi maa valittaa ja taivas pimenee surusta. Mutta minkä olen päättänyt ja tuonut julki, siinä pysyn eikä mieleni muutu. - Ratsumiesten ja jousimiesten huutoa pakenee jokainen kaupunki. Asukkaat piiloutuvat tiheikköihin, kiipeävät kallioille. Kaikki kaupungit hylätään, ketään ei jää niihin asumaan. Kansa ei kuvaa tässä vain Jumalan omaa valittua kansaa, vaan tämä koskee koko maailmaa. Autio maa kuvaa Jumalan totuuden puuttumista tästä maailmasta. Koska ihminen kulkee Eksyttäjän kanssa tyytyväisenä harhaopeissaan ja julistaa saastunutta Jumalan sanaa, lyö Jumala maapallon ihmisiä varoittavalla esimerkillään, jonka takia koko maailma pimenee ja ihmiset valittavat. Kaupungit joutuvat sekasortoon ja ne jäävät ihmisten taakse autioina ja elinkelvottomina. Se, minkä Jumala vihassaan antaa tapahtua, ei jää ihmisiltä huomaamatta. Jesajan kirja jatkaa samasta asiasta ihmistä varoittaen: Paetkaa vuorten uumeniin, piiloutukaa maan tomuun Herran kauhistuttavan voiman tieltä, Hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä! - Ylpeät silmät nöyrtyvät, ylpeä varsi taipuu, sinä päivänä Herra yksin on ylhäinen. - Sillä Herran Sebaotin päivä iskee kaikkeen ylpeään ja korkeaan, kaikkeen mahtavaan ja ylhäiseen, niin että se vaipuu maahan. -- Ylpeä ihminen nöyrtyy, hänen täytyy taipua, korskeat miehet vaipuvat maahan. Sinä päivänä Herra yksin on ylhäinen - ja epäjumalat väistyvät, joka ikinen. - Paetkaa vuorten luoliin, maan onkaloihin Herran kauhistuttavan voiman tieltä, Hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä, kun Hän nousee järisyttämään maata! Ihminen ei muuten nöyrry ja ota Jumalan totuutta vastaan ja jätä harhaoppisuutta taakseen, ellei ihmistä isketä ja lujaa. Jumalan antama isku tälle maailmalle on niin kova, että ihmistä kehotetaan pakenemaan ja piiloutumaan, kun Jumala hävittää maata. Kauhistuttava voima ja ylhäinen kirkkaus enteilevät molemmat tulevaa täydellisen Kristuksen paluuta. Koska Jumalan totuus on salattua, Jumala näyttää hyvin monia totuudellisia asioita symboliikan kautta, kuten ylläolevissa Raamatun kohdissa käytettiin ratsujen ja ratsastajien symboliikkaa. Moni kertoo tässä ajassa omia olettamiaan ennusunia, näkyjään tai profetioitaan muille ihmisille ja uskoo, että uni tai näky tulee suoraan Jumalan totuudesta ja on Jumalan totuudellinen viesti kaikille jaettavaksi, vaikka kaikki tulee Jumalan antamasta rajusta eksytyksestä. Ihminen voi saada Jumalalta myös totuudellisia näkyjä, mutta eksytyksessä tulkinta ontuu aina. Ilman Jumalan totuudellista ohjausta nähty eksyttävä tai totuudellinen näky tulkitaan harhaoppisesti ja totuudellinen, oikea tulkinta jää ihmiseltä saamatta. Kristuksen totuuden levitessä kaikkialle maailmaan uskovien ihmisten tekemät tulkinnat ja oletukset tulevat kaikki pirstoutumaan palasiksi. Silloin paljastuu myös se laaja antikristusten joukko, joka on toiminut tässä maailmassa muita ihmisiä harhaan vieden. Heikko usko tarvitsee aina vakuuttavia ja näkyviä ihmetekoja, ilmestyksiä, unia ja näkyjä, sillä moni ihminen uskoo vasta kun näkee tai moni uskova kokee uskonsa vain vahvistuvan ja lähentyvänsä Jumalaa tai Kristusta annetuista näkyvistä eksyttävistä asioista. Ihminen ei vain ymmärrä sitä, että Jumala eksyttää tässä ajassa ihmistä monen näkyvän ja ihmeellisen asian kautta. Eksyttävä Henki toimii kaikkialla maailmassa, myös uskovien keskuudessa. Kun totuudesta ei tiedä, eikä Pyhää Henkeä ihmisellä ole, ihminen ottaa hyvin herkästi vastaan Jumalan antamaa eksytystä totuutena ja uskoo siihen varauksetta. Koettelemukset ja kärsimykset kuuluvat aina Jumalan totuudessa kulkevan ihmisen elämään. Raamatusta on selvästi luettavissa, miten myös Jeesusta Kristusta itseään koeteltiin erämaassa sekä Hän otti myös vastaan kaikki Jumalan antamat koettelemukset ja kärsimykset sinä aikana, kun Hän vaikutti maan päällä. Häntä seuraavia opetuslapsia, sittemmin apostoleja ja muita evankelistoja koeteltiin myös uskossa koko heidän toimimisensa ajan. Ensimmäinen Pietarin kirje kertoo koettelemuksista seuraavasti: Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. - Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun Hänen kirkkautensa ilmestyy. Valitun kansan paikan omineelle ja paadutetulle uskovalle ihmiselle täydellisen Kristuksen ilmestyminen ei tuo minkäänlaista iloa eikä riemua, kun Juudan Leijona ja Tuomari kohdataan. Kun Raamattua tutkitaan ja siitä opetetaan rajussa eksytyksessä ja Jumalan antamassa paadutuksessa saastuneiden tekstien kautta, löytää hengellinen opettaja ympäriltään kyllä eksyneitä, mutta ei tunnista itseään eksyneeksi eikä saastuneen uskon levittäjäksi. Kun Raamattua tulkitaan virheellisesti Pyhän Hengen osalta, tämän päivän hengellisyydessä koettuja hyvin näkyviä ihmetekoja ei osata tunnistaa Eksyttävän Hengen töiksi. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä kerrotaan eksytyksestä seuraavasti: Te, lapseni, olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta. Maailmasta on se, mitä he puhuvat, ja maailma kuuntelee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme Totuuden Hengen ja Eksytyksen Hengen. Kun ihminen ei tunne elävää Jumalaa eikä Jumalan totuutta, ei ihminen tunnista Eksyttävää Henkeäkään. Kun Jumala eksyttää ja paaduttaa, ei ihminen voi mitään.

Kun Pyhä Henki puuttuu uskovilta ihmisiltä, kaikki henkisyydessä sekä hengellisyydessä, kuten karismaattisuudessa ja hurmoshenkisyydessä tapahtuvat ihmeet ja tunnusteot ihmisten keskuudessa tulevat Eksyttäjältä. Jeesus varoitti Matteuksen evankeliumissa uskomasta kaikkea, mitä ihminen toiselle ihmiselle uskosta ja Kristuksesta opettaa. Muutamat ihmiset ovat jopa eksytyksen seurauksena väittäneet olevansa Jeesus. Tähän Raamatun kohtaan ei osata kuitenkaan soveltaa niitä henkiolentoja eikä niitä ihmisille annettuja ilmestyksiä, jotka ovat ilmestyneet Jeesuksena, vaikka ovatkin Jumalan antamaa rankkaa eksytystä. Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. - Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: 'Minä olen Messias', ja eksyttävät monia. -- Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. Hyvin monet ihmiset ovat kertoneet ilmestyksellisistä ja yliluonnollisista Messiaan kohtaamisista ja johtavat eksytyksessä saamillaan viesteillä ja profetioillaan monia ihmisiä harhaan. Ihminen ei ole käsittänyt sitä asiaa, että ihmisten keskellä eläneen Ihmisen Pojan voi vastaanottaa Kristuksena, Hengen täydellisenä ilmestyksenä eli Jumalan Sanana vain se sukupolvi, jonka aikana Ihmisen Poika on maan päällä elänyt. Seuraavat sukupolvet eivät voi mitenkään tunnistaa, kuka tuleva henkiolento on, puhui henkiolento mitä hyvänsä. Kun ihmisillä ei ole Pyhää Henkeä, kaikki ilmestykset liittyvät ihmisten eksytykseen, jolloin toimitaan Jumalan antamassa paadutuksessa ja valheessa. Laittomuuden ihminen, väärä profeetta eli antikristus liittyy aina eksytettyyn toimintaan ja uskoon, johon liitetään jollakin tavalla harhaoppisesti Jumala, Jeesus Kristus, Pyhä Henki, enkelit tai uskoon liittyviä käsitteitä kuten esimerkiksi pelastus, ylösnousemus, armo, parannus, syntien anteeksiantaminen ja jossa keskitytään ihmeisiin sekä julistetaan Raamatusta jotain ihan muuta kuin Jumalan antamaa puhdasta totuutta. Ei Luukaksen evankeliumissa turhaan kysytä; mutta kun Ihmisen Poika tulee, tuleeko Hän löytämään uskoa maan päältä? Tämän maailman saastunut usko ja puhdas totuudellinen usko eivät ole samoja asioita. Kristus ei tule enää samanlaisena Vapahtajana kuin aikaisemmin, vaan Tuomarina, joka tulee tuomitsemaan tämän maailman harhaoppisuuden, ohjaa oikeaan suuntaan Jumalan totuutta vastaanottavia ihmisiä ja pelastaa täältä ne valitut, jotka kykenevät kulkemaan ristin tiellä täydessä uskonkuuliaisuudessa Jumalan puhtaassa totuudessa ahdingon ajassa. Juudan leijona on jotain ihan muuta kuin aikaisemmin tullut Karitsa, puhdas uhri ja Vapahtaja. Leijonan kohtaaminen on ihmiselle aina uhkaava ellei jopa tappava asia. Apostolien teoissa kerrotaan Tuomarista ja Ilmestyskirja kertoo Juudan leijonasta: Hän on näet määrännyt päivän, jona Hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja Tuomarina on oleva mies, jonka Hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä Hänet kuolleista. -- Minä näin, että valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä oli kirjakäärö. Se oli kirjoitettu täyteen molemmin puolin ja sinetöity seitsemällä sinetillä. - Ja minä näin mahtavan enkelin, joka kuulutti kovalla äänellä: ’Kuka on arvollinen avaamaan kirjan ja murtamaan sen sinetit?’ - Mutta ei ollut ketään, ei taivaassa, ei maan päällä eikä maan alla, joka olisi kyennyt avaamaan kirjan tai edes katsomaan siihen. - Minä itkin katkerasti, kun ei löytynyt ketään, joka olisi ollut arvollinen avaamaan kirjan tai katsomaan siihen. - Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle: ’Älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki seitsemän sinettiä.’ Tuomari kuvaa sitä, mitä ihmiset tulevat vastaanottamaan maan päälle tulevalta täydelliseltä Kristukselta; ihmisten odottamien kiitosten sijaan on tulossa tuomioita. Kuolleista herättäminen kuvaa ihmiseksi syntynyttä Jumalaa, Ihmisen Poikaa. Ilmestyskirjassa mainittu, oikeassa kädessä oleva kirjakäärö, joka on suljettu seitsemällä sinetillä, tarkoittaa ihmisille annettuja Jumalan totuudellisia ilmoituksia. Kirjakäärö kuvaa tässä kohdassa nimenomaan Raamattua ja siellä olevien totuudellisten ilmoitusten oikeaa tulkintaa. Jumalan totuudellisia ilmoituksia Raamatussa ovat esimerkiksi ihmisille annetut näyt, ilmestykset, vertaukset ja muut Jeesuksen antamat opetukset. Kuitenkin uuden testamentin kirjeissä on Jumalan puhtaan totuuden seassa apostolien omia Jumalan totuudessa olevia vielä keskeneräisiä ja epätäydellisiä ajatuksia ja mielipiteitä, jotka eivät edusta puhdasta Jumalan totuutta. Seitsemän sinettiä kertoo siitä, että Jumala on Raamatun sinetöinyt ja vain Hän voi itse nämä sinetit avata ja kertoa oikean totuuden ihmisille. Luku seitsemän symbolisoi Raamatussa aina Jumalan täydellisyyttä, johon ihminen ei pysty itse koskaan. Ihminen on yrittänyt avata Raamatun kirjoituksia ja olettanut siinä myös onnistuneensa kertomalla eri kirjoitusten avautumisesta, mutta tämä Raamatun kohta kertoo aivan selvästi seitsemän sinetin kautta sen, että se on vain täydelliselle Jumalalle mahdollista. Ihminen ei pysty Raamatusta koskaan avaamaan oikeaa evankeliumin sanomaa, vaikka itse niin uskookin. Kun ihminen nyt yrittää harhaoppisen ja saastutetun uskon keskellä selvittää itse Raamatusta oikeaa totuutta, se ei tule koskaan onnistumaan, sillä harhaoppiselle ihmiselle Jumala ei sitä salli. Saastuneessa uskossa toimiva Ihminen ei ilman elävää Jumalaa erota sitä, mikä Vanhassa testamentissa on uuden liiton mukaista ja mikä Uudessa testamentissa on Jumalan puhtaasta totuudesta ja mikä on epätäydellisestä ihmisestä. Ihminen elää täällä Jumalan vihan alla ja Jumala tuo puhtaan totuuden ihmisille lopun aikoina itse. Ilmestyskirjassa mainitaan ettei ketään ollut taivaassa, maan päällä eikä maan alla, joka olisi ollut arvollinen avaamaan kirjan. Taivas liittyy uskoon ja viittaa tässä Jumalan ja Kristuksen nimessä toimiviin ihmisiin, jotka ovat hengellisiä suunnannäyttäjiä ja opettajia. Maan päällä viittaa tavallisiin, maan päällä eläviin uskoviin ihmisiin ja maan alla viittaa ihmisiin, joilla ei ole uskoa Jumalaan. Voiton saaminen kertoo Ihmisen Pojan totuudellisen tien ponnisteluista, kasvamisesta ja oppimisesta, jolloin Ihmisen Poika on saavuttanut maan päällä täyden uskonkuuliaisuuden, joka tähän tehtävään tarvitaan. Ihmisen Poika pystyy avaamaan kaikki sinetit, koska Hän on Sanassaan ihmiseksi syntynyt Jumala, joka on kulkenut maan päällä oman ristin tiensä Jumalan koettelemana syntisyydestä Jumalan puhtaaseen totuuteen ja synnittömyyteen. Jesajan kirja kertoo Jumalan palvelijasta eli Ihmisen Pojasta ja Ihmisen Pojan kahdesta tulemisesta Kristuksena ihmisten keskuuteen. Samanlaisia nämä tulemiset eivät ole, sillä ensimmäisen tulemisen puhtaasta uhrista tulee toisen tulemisen kansojen Valtias ja Tuomari, joka tuo Jumalan antamien tuomioiden myötä Jumalan puhtaan totuuden tullessaan. Katso, minun palvelijani menestyy: Hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri. - Ja kuitenkin monet järkyttyivät Hänet nähdessään – tuskin Häntä enää ihmiseksi tunsi, niin kammottavasti Hänet oli runneltu. - Mutta Hän saattaa vielä ihmetyksiin kansat, Hänet nähdessään kuninkaat mykistyvät, sillä sen, mitä heille ei koskaan kerrottu, sen he saavat nähdä, mistä he eivät ikinä ole kuulleet, sen he saavat nyt kokea. Kuninkaat kuvaavat tässä Raamatun kohdassa hengellisiä suunnannäyttäjiä, niitä uskovia, jotka johtavat muita ihmisiä uskon asioissa ja opettavat muita. Ihmetyksiin saattaminen ja tämän maailman kuninkaiden mykistyminen kertovat siitä, miten hengelliset opettajat tulevat hämmästymään ja jopa mykistymään siitä tavasta, jolla Kristus tulee maan päälle. Kristus ei tule maan päälle ihmisten harhaoppisten odotusten mukaisesti, sillä Jumala ei ole koskaan ennalta arvattava. Jumalan antama varoittava esimerkki tulee myös ennen Kristuksen tulemista. Sen, mitä ihmiset eivät ole tienneet eivätkä kuulleet, tulee julki tuomioissa, Kristuksen tulemisessa ja Hänen tuomassaan totuudessa. Habakukin kirja kertoo tulevasta: Herra, minä olen kuullut sanomasi, ja minä pelkään. Tee myös tänään niitä tekoja, joita olet ennen tehnyt, anna meidän nähdä ne. Vaikka vihastut, armahda meitä. -- Hänen edellään rientää rutto, kuolema kulkee Hänen jäljessään. - Kun Hän pysähtyy, maa vavahtaa, kun Hän katsoo, kansat vapisevat. Ikuiset vuoret menevät murskaksi, ikiaikaiset kukkulat vajoavat. Voimallinen on aina Hänen kulkunsa. – Sinä lähdet pelastamaan omaa kansaasi, auttamaan Voideltuasi. Jumalattomien päämiehen sinä murskaat, tuhoat hänen talonsa perustuksia myöten. -- Minä kuulin pauhun – sydämeni vapisi, huuleni värisivät. Tuska tunkeutui luihini, polveni tutisivat. Tyynesti minä silti odotan ahdingon päivää. Se päivä koittaa kansalle, joka hyökkää meidän kimppuumme. - Vielä ei viikunapuu ole kukassa, viiniköynnöksissä ei ole rypäleitä, vielä ei oliivipuu kanna hedelmää eikä pelloilla kypsy vilja, vielä ei aitauksessa ole lampaita eikä karjaa tarhassa. - Mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa. Sanoman kuuleminen kertoo Jumalan tuomioiden tulemisen tunnistamisesta ja ymmärtämisestä. Pelko on hyvä asia ihmisellä, kun se on Herran pelkoa, sillä Ihmisen tulee aina pelätä kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Jumala tulee vielä tekemään vaikuttavia tekoja tässä tulevassa maailmassa, samoja tekoja, joita Hän on ennenkin tehnyt. Näistä Jumalan vaikuttavista teoista ihminen voi lukea Vanhasta testamentista sekä Uuden testamentin evankeliumeista, jolloin Jumala toimi Ihmisen Poikana, Jeesuksena Kristuksena juutalaisten keskuudessa. Vaikka Jumala tuo vihansa ja tuomionsa ihmisille, Hän etsii täydellisenä Kristuksena valittunsa ja armahtaa niitä, jotka haluavat kulkea ja kasvaa Hänen totuudessaan. Ihmiset saavat jo ennen Kristuksen tuloa kärsiä Jumalan antamista vitsauksista, ja kuolemaa on siellä, minne Jumala kuolemaa tuo. Kun Jumala pysähtyy ja katsoo johonkin, se kertoo siitä, miten tämä paikka saa kohdata Jumalan tuhoavan vihan, ja tämä paikka tulee olemaan kaikille uskoville sekä myös kaikille kansoille varoittava esimerkki Jumalan vihasta. Vuorten murskautuminen ja ikiaikaisten kukkuloiden vajoaminen kertovat konkreettisuutensa lisäksi myös Jumalaan liittyvän valheellisen uskon ja uskoon liittyvän hengellisen valhetiedon murenemisesta ja hävittämisestä. Jumala tulee vielä vaikuttamaan vahvasti tässä maailmassa ja sen ihmiset saavat nähdä ja kokea. Sinä lähdet pelastamaan omaa kansaasi, auttamaan Voideltuasi. Jumala tulee täydellisenä Kristuksena ahdingon ajassa ensin oman kansansa luokse ennen muita kansoja, ja Hän opettaa heille Jumalan totuudesta. Koska koko maailma on harhaoppisuutensa ja tottelemattomuutensa takia Jumalan antaman paatumuksen vallassa, ainut totuudellisesti voideltu maan päällä on Ihmisen Poika, maanpäällinen Kristus, ihmiseksi Sanassaan syntynyt Jumala itse. Hän on ihmisenä Jumalan vihan alla kasvanut ristin tiellä ja Jumalan kasvattamana omaan tehtäväänsä Jumalan Voideltuna. Jumala tulee auttamaan Voideltuaan eli Ihmisen Poikaa tuomalla tuomionsa tämän maailman ihmisille sekä kirkastamalla ja korottamalla Ihmisen Pojan Hänen ihmiselämänsä jälkeen täydelliseksi Kristukseksi. Toinen kirje korinttilaisille kertoo Jumalan voidelluista: Mutta Jumala itse vahvistaa meitä ja teitä uskossamme Kristukseen, Voideltuun, ja on myös antanut meille voitelunsa: - Hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi Hengen. Muita voideltuja ei maan päällä ole kuin synnittömyyteen kasvanut Ihmisen Poika, Kristus, Jumalan Voideltu, sillä koko maailma kulkee Eksyttävän Hengen ja Jumalan vihan alaisena ilman Pyhää Henkeä. Jumalattomien päämiehen sinä murskaat, tuhoat hänen talonsa perustuksia myöten. Tämä kertoo siitä, miten Jumala tulee näyttämään valheeksi tämän maailman uskovien johtajat ja heidän opettamansa opetukset. Kaikki valhe tullaan nostamaan esille ja mitätöimään Jumalan totuudessa. Pauhu syntyy, kun Jumala alkaa tuomioissaan tuhoamaan tätä maailmaa ja sen ihmisiä suunnitelmansa mukaisesti. Kaikki Jumalaa vastaan rikkovat tulevat saamaan tuomionsa ja he saavat kärsiä jo tässä elämässä ennen lopullista tuomiota. Kansa, joka käy valitun kansan kimppuun kertoo niistä uskovista ihmisistä, jotka ovat ottaneet Jumalan juutalaisille antaman lupauksen tulevista siunauksista itselleen ja jotka ovat myös ottaneet valitun kansan paikan itselleen. Viikunapuu, viiniköynnös, oliivipuu ja kypsyvä vilja viittaavat kaikki valitun kansan jäännöksen kasvamiseen Jumalan totuudessa. Tämä mahdollistuu silloin, kun täydellinen Kristus eli Jumalan tunnustama ja korottama Ihmisen Poika tulee juutalaisten keskuuteen ennen muita kansoja. Vaikka Jumala tuhoaa, Hän myös pelastaa, mutta Hän pelastaa ne ihmiset, jotka Hän on valinnut kulkemaan Hänen totuudessaan. Nämä ihmiset ovat niitä vähäisiä tämän maailman ihmisiä, jotka tulevat myös ponnistelemaan joka hetki saavuttaakseen pelastuksen vaikealla tiellä. Pelastus ei tarkoita ahdingon ajasta pois pelastumista, ei mitään harhaoppista tempausopetusta, vaan pelastumista kadotuksesta. Ei Jumalan valittukaan voi pelastua tästä maailmasta ilman omaa kuolemaansa. Kadotuksesta voi pelastua Jumalan valittuna, kun ottaa Kristuksen tuoman totuuden vastaan ja kasvaa ristin tiellä ahdingon ajassa täydellisen Kristuksen opettamana ja kasvattamana. Täydellisen Kristuksen ja Hänen tuomansa totuuden vastaanottaminen on ahdingon ajassa ihmiselle tärkeää, sillä ihminen kulkee uskossaan koko ajan laveaa tietä tässä elämässä sekä opettaa tulkitsee asioita Eksyttävän Hengen alaisena. Ihminen on määritellyt myös profeetat suuriin ja pieniin ja tässä on taas yksi asia, jossa ihminen on rikkonut Jumalaa vastaan ja vielä räikeästi Raamatun yhteydessä. Ihminen ei saa erotella ihmisiä, kuten Jaakobin kirjeessä opetetaan: Veljeni, te jotka uskotte meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, kirkkauden Herraan, älkää erotelko ihmisiä. Profeetta ei ole toistaan suurempi eikä pienempi, sillä kaikki ilmoitukset ja asiat valitsemilleen ihmisille antaa Jumala. Profeetoista Habakuk ei ole yhtään vähäisempi kuin Jesaja, sillä molempien kautta Jumala on antanut tärkeitä asioita ihmisille kerrottavaksi. Jos ihminen opettaa vain yhden profeetan opetuksin, hän ei käsitä sitä, että Jumala on voinut jättää tämän profeetan teksteistä jonkin oleellisen seikan pois ja kertoo sen toisen profeetan teksteissä. Profeetallisen tekstin pituus Raamatussa ei koskaan määritä profeetan erinomaisuutta, kyvykkyyttä eikä suuruutta, sillä kaikki ihmiset ovat yhtä mitättömiä Jumalan edessä. Kaikki kunnia kuuluu vain ja ainoastaan Jumalalle, ei ihmisille. Jumala rankaisee aina uskossaan harhaoppisia ja tottelemattomia ihmisiä, ennemmin tai myöhemmin. Ihminen saa itsensä korottaneena ja Jumalalle tottelemattomana palkan omasta toiminnastaan, kun Jumala tulee maallisen ihmiselämänsä jälkeen täydellisenä Kristuksena eli Jumalana maan päälle. Jumala aloittaa Kristuksena tuomionsa niistä, jotka Hänen nimessään opettavat ja toimivat Jumalan ja Kristuksen nimessä. Tuomiot tulevat ensimmäisenä heidän joukkoonsa Jumalan antaman varoittavan esimerkin muodossa, sillä he ovat vieneet ja vievät jatkuvasti maailman kansoja harhaan valheellisella ja saastuneella evankeliumillaan. Ensimmäinen Pietarin kirje kertoo: On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumiin? - Jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykään jumalattoman ja syntisen! Jumala on nähnyt ennalta, miten pakanakansat ottavat valitun kansan paikan ja sen takia Jumala otti myös Pyhän Hengen eli Jumalan totuudellisen ohjauksen pois uskovilta ihmisiltä. Jumala tuo aina ensin tuomionsa Hänen totuuttaan vääristeleville ihmisille eli Häneen uskoville Jumalan ja Kristuksen nimissä toimiville, eikä yksikään ihminen maan päällä pääse pakenemaan Jumalan tuomia tuomioita eikä Jumalan puhdasta totuutta. Kun ihminen on elänyt valheessa ja Jumalan antamassa rajussa eksytyksessä, täydellisen Kristuksen tuoma totuus on hyvin vaikeaa ottaa vastaan ja nöyrtyä Jumalan korottaman ja kirkastaman Ihmisen Pojan eli täydellisen Kristuksen edessä. Luukkaan evankeliumissa Jeesus kertoo tästä tulevasta tuomioiden ja totuuden päivästä: Sitä päivää ei vältä yksikään, joka maan päällä elää. - Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen Pojan edessä. Koska Jumalan totuus ei ole vallitseva totuus maan päällä, myös uskovat ihmiset voivat pitää Jumalan oikeaa ja puhdasta totuutta vieraana, outona, vääristeltynä ja harhaoppisena. Tähän liittyy Matteuksen evankeliumissa oleva Jeesuksen kertoma vertaus viisaista ja tyhmistä morsiusneidoista. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. - Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. - Tyhmät ottivat lamppunsa mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. - Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. - Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. - Mutta keskellä yötä kuului huuto: 'Ylkä tulee! Menkää Häntä vastaan!' - Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. - Tyhmät sanoivat viisaille: 'Antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat.' - Mutta viisaat vastasivat: 'Emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiaalta. - Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät Hänen kanssaan häätaloon, ja ovi suljettiin. - Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat: 'Herra, Herra avaa meille!' - Mutta Hän vastasi: 'Totisesti, minä en tunne teitä.' - Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä'. Morsiusneidot kuvaavat uskovaa seurakuntaa ja Kristus eli Jumalan korottama ja kirkastama Ihmisen Poika on sulhanen eli ylkä. Öljy ruokkii lampussa olevaa tulta, eli se kuvaa vertauskuvallisesti sitä uskovien omaa ymmärrystä, joka vaikuttaa heidän uskoonsa. Väsyminen ja nukahtaminen kuvaavat eksymistä ja harhaoppeissa elämisestä. Nukahtaminen kuvaa myös paadutuksessa kulkevaa ihmistä. Valmiiden, viisaiden morsiusneitojen meneminen häätaloon kuvaa uskovien valmiutta ottaa täydellinen Kristus ja Jumalan antama totuus Kristuksen toisessa tulemisessa vastaan. Tyhmät morsiusneidot kuvaavat niitä uskovia, jotka pysyvät omassa totuudessaan ja omassa ymmärryksessään, eivätkä ole valmiita ottamaan täydellistä Kristusta vastaan, sillä hetkellä kun Hän saapuu. Tämä vertaus on myös Jeesuksen antama ennustus siitä, miten vain puolet uskovista on valmis ottamaan täydellisen Kristuksen heti vastaan sellaisena kun Hän tulee. Koska Jumala antaa rajua eksytystä kaikille uskoville, monella uskovalla ihmisellä voi olla oma, hyvin vahva käsitys siitä, milloin Kristus voisi tulla, minkälainen Kristus on oleva ja millä tavalla Kristus on tuleva. Oikea, todellinen ja täydellinen Kristus, Hänen tuomansa puhdas Jumalan totuus sekä Hänen ihmiselämänsä eivät sovikaan heidän käsitykseensä ja uskoonsa.

Kun täydellisen Kristuksen tullessa, tulevassa ahdingon ajassa, ihminen oppii ja kehittyy totuudellisella tiellä tarpeeksi pitkälle, Jumala ohjaa ihmistä totuudellisesti kaikissa toimissa ilman että hänen tarvitsee itse huolehtia edes maallisista asioista. Tällöin ihminen ei kulje enää koko ajan Eksyttäjän eli Saatanan kanssa, vaan opettelee kulkemaan Totuuden Hengen kanssa täydellisen Kristuksen opettamana. Vaikka Jumala ohjaakin tässä vaiheessa ihmistä totuudessaan, koetellaan totuudellisen tien kulkijaa loppuun asti tulevassa ahdingon ajassa. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä opastetaan: Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin Hän ajan tullen korottaa teidät. - Heittäkää murheenne Hänen kannettavakseen, sillä Hän pitää teistä huolen. Matteuksen evankeliumissa Jeesus opettaa suhtautumaan maallisuuteen oikealla tavalla: 'Älkää siis murehtiko: 'Mitä me nyt syömme?' tai 'Mitä me juomme?' tai 'Mistä me saamme vaatteet?' - Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän Taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. - Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Jeesus opetti ihmistä myös vaurauden keräämisestä ja rahasta: Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. -- Kukaan ei voi palvella kahta herraa, -- te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Kun ihminen kiittää Jumalaa maallisesta vauraudesta, hänen tulisi ymmärtää, että Jumalaan totuudellisesti uskovalle raha ja vauraus eivät ole uuden liiton aikana Jumalan siunaus, vaan kirous, jonka Jumala hänelle antaa. Hyvin toimeentuleva ja vauras ihminen ei tästä maailmasta pelastu, vaan on lavean tien kulkija. Jeesus opettaa Matteuksen evankeliumissa: Helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Paavalin ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle kerrotaan: Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. -- Varoita niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät he ylpeilisi eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittavaksemme. - Kehota heitä tekemään hyvää, keräämään rikkaudekseen hyviä tekoja ja jakamaan anteliaasti omastaan muille. Tästä Raamatun kohdasta löytyy Jumalan saastuttama kohta, sillä Jumala ei anna valituilleen minkäänlaisia nautintoja. Se, mitä Jumala antaa runsain mitoin Hänelle totuudessa kulkeville ja kasvaville kuuliaisille ihmisille, ei tarkoita maallista hyvää, vaan sitä hyvää, joka kuuluu Jumalan armoon; totuudelliseen tiehen Ihmisen Pojan jalanjäljissä ja Jumalan antamaan ankaraan kasvatukseen. Tähän hyvään ei kuulu maallisuus eikä maailmallisuus millään lailla, vaan kasvattava opetus Jumalan totuuteen, joka johtaa Jumalan valittujen pelastumiseen tästä elämästä. Totuudelliselle tielle ei kuulu minkäänlainen nautinto eikä nauttiminen, sillä ne liittyvät suoraan ihmisen himoihin, haluihin ja paheisiin eli syntiin. Jumalan totuudessa edes vahvaa Hengen ravintoa ei voi nauttia, sillä se on ihmiselle karvas ja katkera pala, joka on tämän maailman ihmiselle vaikeasti nieltävää ja tuntuu loputtomalta. Roomalaiskirjeessä opetetaan: Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus, älkää hemmotelko ruumistanne, niin että annatte sen haluille vallan. Totuudellisella tiellä tulee ihmisen vielä elää niin kuin Jeesus eli; vaatimattomana, köyhänä, kuuliaisena ja nöyränä sekä myös kurinalaisena ilman himoja ja haluja. Vanhassa testamentissa Jumala antoi Hänen totuudessaan kulkevalle kuuliaiselle ihmiselle paljon vaurautta ja tuona aikana vauraus liittyi hyvin pitkälti satoon sekä erityisesti karjaan, sillä ihmisen tuli uhrata Jumalalle erilaisia uhreja eläinuhrien kautta. Kun Jumala poisti omalla puhtaalla uhrillaan vanhan liiton ajan jumalanpalvelukset ja uhrit, muuttui myös vauraus kiroukseksi ihmisille. Temppelin pyhyys ja pyhät ja kallisarvoiset esineet menettivät myös merkityksensä. Jeesus korosti monissa opetuksissa, miten ihmisen ei tule keskittyä maalliseen mammonaan ja vaurauteen, vaan hänen tulee köyhänä kerätä rikkauksia taivaaseen Jumalan tahdon mukaisella elämällä tekojen kautta. Ihminen ei voi palvoa sekä Jumalaa että mammonaa. Jumala huolehtii aina omistaan ja Hän huolehtii ihmisen perustarpeista totuutensa mukaisesti, kun ihminen keskittyy täysin Jumalaan. Rahan tavoittelemiseen, rahaan, menestymiseen ja maalliseen elämään ja maalliseen hyvään keskittyminen ei johdata ihmistä pelastukseen, vaan suunta on laveaa tietä kadotukseen. Jos uskovalla ihmisellä on vaurautta, hänellä ei ole minkäänlaisia pelastumisen mahdollisuuksia. Totuudellisesti uskovan tulee aina oppia antamaan pyyteettömästi ja ilman itsensä korottamista omastaan niille, jotka ovat puutteenalaisia. Markuksen evankeliumissa Jeesus opettaa auttamisesta ja antamisesta: Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. - Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun kaksi pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. - Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille: ’Totisesti: tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. - Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään, kaiken mitä hänellä oli, kaiken mitä hän elääkseen tarvitsi.’ Toisessa kirjeessään korinttilaisille Paavali ohjeistaa: Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. - Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Saastuneisuus näkyy tässäkin Paavalin antamassa ohjeessa. Kuka on mielessään päättänyt - kertoo kylläkin Eksyttäjän antamasta ohjeesta kuin Jeesuksen opetuksista. Jeesus eli köyhyydessä eikä hänellä ollut minkäänlaista varallisuutta ja Jumalan valitut tulevat seuraamaan tässäkin Ihmisen Pojan jalanjälkiä. Kuka antaa toiselle ihmiselle jotakin, hänen tulee tehdä se aina salassa ja toki iloisena, mutta niin, että vain Jumala näkee sen. Jumala ohjaa tässä maailmassa kaikkea, myös rahavirtoja. Vauraus ja rahan ansaitseminen eivät ole ihmiselle minkäänlaisia siunauksia uudessa liitossa eivätkä ne ole koskaan ihmisestä itsestään ja hänen omista kyvyistään kiinni, vaikka tähän vahvasti uskotaankin. Kaikki kyvyt ihmiselle antaa ja kaikki asiat ihmisen elämässä järjestelee Jumala. Apostolien teoissa annetaan tämän maailman ihmiselle sisäistettävää: Koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei pitänyt omanaan sitä, minkä omisti, vaan kaikki oli heille yhteistä. - Kukaan ei kärsinyt puutetta. Ne, jotka omistivat tilan tai talon, myivät sen ja luovuttivat kauppasumman apostolien haltuun, ja näiltä jokainen sai rahaa tarpeensa mukaan. Myös ensimmäinen Johanneksen kirje opastaa ihmistä vauraudesta ja toisen ihmisen auttamisesta. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä?

Kun Jumala haluaa suunnitelmansa mukaisesti vahvasti opastaa ja ojentaa ihmisiä puhtaassa totuudessa, Hän syntyy itse ihmiseksi ihmisten keskelle. Ihminen saa tässä tapauksessa kohdata Jumalan suoraan siinä muodossa, jossa Jumala voi toimia selvästi nähtävänä ja kuultavana olentona, jolloin välissä ei ole mitään, mikä vääristäisi Jumalan kertomaa totuutta. Jumala tulee Sanansa kautta tulee Ihmisen Poikana ja ihmiselämänsä jälkeen Jumalan Sanana eli täydellisenä Kristuksena toisen kerran takaisin, tuomitsemaan ja pelastamaan ihmisiä, mutta ei ihmisen ymmärtämällä tavalla, sillä Jumala toimii tavalla, jota ihminen ei käsitä. Ilmestyskirja kertoo: Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki: nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla ja pään päällä seppeleenä kaksitoista tähteä. - Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyspolttojen vaivaamana. - Toinenkin tunnusmerkki näkyi taivaalla: suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja kruunu kaikissa seitsemässä päässä. - Pyrstöllään se pyyhkäisi pois kolmanneksen taivaan tähdistä ja sinkosi ne maahan. Lohikäärme asettui synnyttävän naisen eteen nielaistakseen lapsen heti kun se syntyy. - Nainen synnytti lapsensa, Pojan, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. Tämä lapsi temmattiin Jumalan ja Hänen valtaistuimensa luo. Taivas liittyy käsitteenä uskoon ja Jumalan yhteydessä toimimiseen. Nainen ei symbolisoi tässä Raamatun kohdassa Kristukseen uskovaa seurakuntaa, eikä juutalaista kansaa, vaan yksittäistä ihmistä, maan päälle syntynyttä Ihmisen Poikaa, jonka Jumala herättää tehtäväänsä. Aurinko pukuna ja kuu jalkojen alla kuvastavat naisen Jumalallisuutta eli Jumalan kirkkautta, valtaa ja voimaa. Pään päällä oleva seppele, jossa on kaksitoista tähteä, symbolisoi kahtatoista juutalaista sukukuntaa, Jumalan valittua kansaa. Koska Jumalan Sana eli täydellinen Kristus tulee Juudan Leijonana, Ihmisen Poika myös syntyy tähän Juudan sukuun, sinne minne Jumala itsensä Sanansa kautta ihmisenä sijoittaa. Raskaus ja synnytyspoltot liittyvät Ihmisen Pojan omien syntien sovittamiseen ja kärsimystiehen, sillä Hänen tulee aluksi elää samanlaista syntistä elämää kuin muidenkin ihmisten tässä pimeyden maailmassa, ennen kuin Hän voi Jumalan herättämänä, Jumalan ankarassa kasvatuksessa, kärsimystensä ja koettelemustensa jälkeen ilmestyä puhtaassa totuudessa ristin tiellä kasvaneena ja synnittömänä, Jumalan korottamana ja kirkastamana Jumalan Sanana maan päälle ihmisten keskuuteen. Maanpäällisen, toista kertaa ihmisenä kasvavan Ihmisen Pojan synnittömyyteen viittaa myös seuraava heprealaiskirjeen kohta: Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio, - samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka Häntä odottavat. Tämä Raamatun kohta, ilman syntiä, kertoo Ihmisen Pojasta ja tulevasta täydellisestä Kristuksesta ilmestymisensä kautta toisessa tulemisessaan, sillä ihmiselämään liittyy aina synti. Jumala itse on synnitön ja täydellinen ja jos Jumala tulisi itse suoraan täydellisenä Kristuksena ilman ihmiselämää tähän maailmaan, tässä Raamatun kohdassa ei edes mainittaisi mitään syntiin viittaavaa, joka liittyisi Kristukseen itseensä. Ilman Poikaa tulemiseen liittyy tässä paadutetussa maailmassa kuitenkin aina raju eksytys, sillä Poika on aina osa Jumalan Pyhyyttä. Koska Jumalan Pyhyyteen liittyy aina Isä, Poika ja Pyhä Henki, on Jumalan synnyttävä Sanassaan myös toisessa tulemisessaan Ihmisen Pojaksi ihmiseksi ihmisten keskuuteen, jotta Hän voi tuoda puhtaan totuutensa tähän maailmaan. Tämä voi olla vaikea käsittää, mutta Jumala toimii aina oikeudenmukaisesti ja suunnitelmansa mukaisesti eikä koskaan helpota suunnitelmaansa itsensä kohdalla. Toisessa tulemisessaan, maallisessa ja syntisessä maailmassa ihmisenä eläessään Jumala ottaa itselleen Sanansa kautta syntisen ihmiselämän, sillä muuten Hän erottuisi jo lapsesta saakka tästä syntisestä, maallisesta ja maailmallisesta maailmasta liikaa ja tie olisi ylitsepääsemättömän vaikea ja täysin mahdoton Jumalan puhtaassa totuudessa tämän maailman valtavan syntisyyden tähden. Totuudellinen tie ei tulevassa ahdingon ajassa ei ole sen vaikeuden takia koskaan lapsen tie, vaan aina aikuiselle ihmiselle tarkoitettu ainoastaan. Koska koko maailma on hulluksen, pahuuden, harhaoppisuuden ja synnin vallassa, myös Ihmisen Pojan on pakko elää tässä samassa maailmassa kuin muut ihmiset. Ensimmäisessä tulemisessaan Hänen tuli olla puhdas uhri ja sen aikaisessa Jumalaa kunnioittavassa ja palvelevassa vaatimattomassa yhteisössä täysin synnitön elämä oli Ihmisen Pojalle myös mahdollista. Koska Jumala on aina oikeudenmukainen, Hän elää molemmilla kerroilla ennen maan päälle ilmestymistään myös itse niissä olosuhteissa, joissa myös maanpäälliset ihmiset elävät. Jumala ei koskaan vaadi ihmiseltä liikoja, vain sen, mihin ihminen omissa äärirajoissaan pystyy. Tämä on kuitenkin monelle tämän maailman ihmiselle liikaa. Koska Jumalan suunnitelma etenee koko ajan, Uuden testamentin päivityksessä on otettu Jumalan antama eksytys vastaan myös seuraavassa heprealaiskirjeen kohdassa. Ilman syntiä ilmestyvä Kristus on vaihtunut eri asiaa tarkoittavaan ilmaukseen: ja Hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat.. Tässä on taas yksi Uuden testamentin kohta, jossa Jumala on antanut Raamatun tekstien saastua. Ilmestyskirjan kohdassa tulipunainen lohikäärme seitsemine päineen ja seitsemine kruunuineen kuvaavat tulipunaisen värin kautta Kristuksen veriuhrin nimessä toimimista ja luvun seitsemän kautta täydellisyyttä eli itsensä korottamista Jumalaksi. Seitsemän päätä kuvaa täydellistä viisautta ja seitsemän kruunua kuvaa täydellistä jumalallista valtaa, joita lohikäärme olettaa valheellisessa uskossaan ja rajussa eksytyksessään omaavansa. Kyseessä on saatana, joka toimii myös antikristuksena, joka johtaa ihmisiä harhaan uskon tiellä. Se noudattaa kymmenen sarven kuvauksen kautta Vanhan liiton kymmentä käskyä lakihenkisenä ja toimii toista ihmistä vastaan puskien tätä härän sarvin, Jumalan ja Kristuksen nimessä, toista ihmistä kaikilla tavoin vahingoittaen, eikä toteuta Jeesuksen Kristuksen antamaa rakkauden kaksoiskäskyä. Lohikäärmeen pyrstö, joka pyyhkäisee kolmanneksen taivaan tähdistä maahan, kuvaa sitä, miten pelastukseen ja Jumalan Pyhyyteen liitetystä Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä tämä antikristus hylkää tulevan Pojan, toista kertaa maan päälle tulevan täydellisen Kristuksen siinä hahmossa ja siinä totuudessa, jossa Hän saapuu. Lohikäärme ei ole yksittäinen ihminen, vaan ihmisjoukko, joka uskoo Jumalaan ja Kristukseen ja tästä maailmasta pelastumiseen harhaoppisella tavalla. Tämä ihmisjoukko, joka ei ota täydellistä Kristusta Hänen toisessa tulemisessaan vastaan eikä ota myöskään Hänen tuomaansa totuutta vastaan vaan haluaa mitätöidä Hänet, kuvataan lohikäärmeenä, maanpäällisenä saatanana, joka on valmis nielaisemaan lapsen, jonka nainen synnyttää. Tämä luutuneista opeistaan kiinni pitävä uskovien joukko tulee pitämään saapuvaa täydellistä Kristusta antikristuksena, sillä täydellinen Kristus ei tule länsimaisen, kiiltokuvamaisen ja oletetun parrakkaan Jeesuksen hahmossa ihmisten keskuuteen. Täydellisen Kristuksen tuoma Jumalan totuus ei itsetietoisia ja itsensä korottaneita uskovia myöskään miellytä eikä vakuuta. Kun Jumala syntyy ihmisten keskuuteen toisen kerran, Hän antaa totuutensa ja totuudellisen uuden nimensä vain niille ihmisille, jotka kykenevät Hänet ja Hänen totuutensa ottamaan kiitollisena ja nöyränä vastaan. Tätä nimeä ei tule tuntemaan se, joka tulevan täydellisen Kristuksen ja Hänen tuomansa totuuden torjuu. Ilmestyskirja kertoo Jumalan valituista, jotka tulevat kilvoittelemaan ristin tiellä eli totuudellisella tiellä täydellisen Kristuksen ohjaamana ja he myös voittavat tämän maailman viettelykset, harhaoppisuuden ja syntisyyden: Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Salattu manna on hengellistä vahvaa ravintoa eli totuudellista opetusta ja kasvatusta, jota täydellinen Kristus vielä ihmisille antaa. Salattu kertoo myös opetuksesta ja Jumalan totuudesta, jota ei maan päällä tunneta. Valkoinen kivi kuvaa syyttömyyttä, jonka Jumalan valitsema ihminen voi saavuttaa vain tulevan täydellisen Kristuksen eli Tuomarin antamana totuudellisen tien loppuun asti kulkemisen jälkeen. Valkoiseen kiveen kirjoitettu uusi nimi on täydellisen Kristuksen uusi nimi, joka tulee myös tunnustaa, jotta ihminen voi Jumalan Pyhyyteen kuuluvan Pojan kautta pelastua. Lapsi kuvaa Jumalan koettelemaa, hengellisesti uudestisyntynyttä, tehtäväänsä valmista Jumalan Poikaa eli Ihmisen Poikaa, sillä Jumala antaa Ihmisen Pojan elää tavallisena syntisenä ihmisenä tässä maailmassa muiden ihmisten tavoin, ilman hyötyä siitä, että Hänessä on Jumalan Henki. Tämä syntyvä Poika ei kuvaa kristittyä seurakuntaa eikä juutalaisia valittuja, sillä totuudessa kasvaminen kärsimysten ja koettelemusten kautta ristin tiellä ei ole heille mahdollista ilman Jumalan antamaa puhdasta totuutta heidän paatumuksensa tähden. Jesajan kirjassa todetaan, miten valittu kansa ei pysty synnyttämään mitään: Niin kuin raskaana oleva nainen, jonka aika on tullut, vääntelehtii ja huutaa kipuaan, niin olimme edessäsi Herra. - Me olimme raskaana, me vääntelehdimme, mutta niin kuin tuulta oli se mitä synnytimme. Mitään apua emme pystyneet tuomaan, ketään emme synnyttäneet asumaan maata. Ihmisten rikkomusten tähden Jumala on tehnyt kaikki maailman ihmiset tottelemattomuuden vangeiksi tässä harhaoppisessa hullutusten maailmassa. Naisen synnyttämä lapsi ei myöskään kuvaa Jeesuksen Kristuksen syntymää, joka tapahtui ensimmäisessä tulemisessa, sillä Johannes saa Jumalalta näkyjä tulevasta, eikä menneestä ajasta. Jesajan kirjan myöhempi kohta kertoo tulevasta tuomioiden ajasta, jossa toista kertaa tuleva Kristus tulee valitun kansansa luo. Tässä vaiheessa valitun kansan jäännös ottaa toista kertaa tulevan Kristuksen ja Kristuksen tuoman totuuden vastaan ja pystyy vasta sitten kasvamaan Kristuksen tuomassa puhtaassa totuudessa. Kuulkaa hälyä, joka kantautuu kaupungista, melua, joka tulee temppelistä! Kuulkaa: Herra kostaa vihollisilleen. - Ennen kuin kivut ovat edes alkaneet, Siion on jo synnyttänyt, ennen kuin tuska on ehtinyt tulla, hän on saattanut maailmaan poikalapsen. - Kuka on kuullut, kuka on nähnyt tällaista? Syntyykö maa yhdessä päivässä, syntyykö kansa yhdellä kertaa? Mutta heti kipujen alkaessa Siion synnytti omat lapsensa. -- Näin sanoo Herra: – Katso, minä ohjaan Siioniin rauhan kuin virran. Kuin uomastaan tulvivan puron minä käännän sen luo kansojen rikkaudet. Temppelistä tuleva häly ja melu kuvaavat sitä, miten Jumala tulee Kristuksena poistamaan harhaoppisuuden tästä maailmasta antamiensa tuomioidensa aikana. Kivut ja tuska viittaavat Jumalan antamiin tuomioihin ja Jumalan antamaan ankaraan kasvatukseen. Poikalapsen syntyminen tässä Raamatun kohdassa viittaa totuudelliseen kasvuun ja tulevan täydellisen Kristuksen tunnustamiseen, jolloin hengellinen uudestisyntyminen on myös valitun kansan valituille mahdollista. Tässä Raamatun kohdassa viitataan myös tulevaan tuhat vuotiseen valtakuntaan rauhan virran ja kansojen rikkauksien kääntämisellä Israelille. Kun tämä ilmestyskirjassa symbolisesti kuvattu vastasyntynyt lapsi eli uudestisyntyneen maanpäällisen Ihmisen Pojan Henki temmataan Jumalan luo, Ihmisen Pojan Hengen ymmärrys ja tietoisuus, pienen pieni osa suunnattomasta ja voimallisesta Jumalan Sanasta, tiedostuu ja laajenee Jumalan Hengen kanssa yhdeksi ainoaksi Hengeksi, Jumalan Sanaksi, joka on valmis toimimaan kaikkien maailman ihmisten kanssa Juudan Leijonana, Tuomarina eli toista kertaa tulevana Kristuksena, nyt täydellisenä Kristuksena. Tällöin täydellisellä Kristuksella eli Jumalan Sanalla on Ihmisen Pojasta käytettävissä soveltuvin osin Hänen ulkomuotonsa, jollaisena Hän eli ihmisten keskuudessa, mutta kaikki Hänessä on tässä vaiheessa täyttä Henkeä eli täydellistä Kristusta, ei enää ihmistä. Tällöin kyse on myös oikeasta ja todellisesta Kristuksesta, joka ei ole ihmistä eksyttävä henkiolento, sillä Hän on elänyt Ihmisen Poikana ihmisten keskuudessa samassa ajassa kuin tämän maailman ihmiset, joille Hän ilmestyy. Tämän takia myös henkiolentona ilmestynyt Jeesus näytti kuolemansa jälkeen opetuslapsilleen ilmestyessään kätensä ja kylkensä, että he tunnistaisivat Hänet Ihmisen Pojaksi. Rautainen sauva kuvaa sitä hallinta- ja tuomiovaltaa ja Jumalan valtavaa voimaa, joka tehtäväänsä valmiilla täydellisellä Kristuksella Jumalan Sanana on. Rautainen sauva ei sovi tämän maailman ihmiselle mitenkään, sillä ihmisen tulee levittää evankeliumia hänelle opetetun lähimmäisenrakkauden keinoin. Jumala tuo täydellisenä Kristuksena ja Tuomarina ainoan oikean totuuden ja oikeuden, mihin ihminen ei kykene koskaan. Ilmestyskirja kertoo, miten vasta tuhat vuotisessa valtakunnassa Jumalan valitut saavat hallita täydellisenKristuksen kanssa, jolloin heille annetaan valtaa pitää hallitsemansa ihmiset Jumalan totuudessa. Sille, joka voittaa, sille, joka loppuun asti noudattaa minun tahtoani, minä annan vallan hallita kansoja. - Hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla, lyö pirstoiksi kuin saviastioita. - Hän saa saman vallan, jonka minä olen Isältäni saanut; minä annan hänelle aamutähden. -- Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti. Antikristuksella eli harhaoppisella uskovien ihmisjoukolla, joka toimii hengellisenä johtajana saastuneessa uskossa ja julistaa saastunutta evankeliumia, ei ole mitään asiaa tähän asemaan. Danielin kirja kertoo lisää antikristuksesta: Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. - Mutta oikeus on istuva tuomitsemaan, ja hänen valtansa otetaan häneltä pois, se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti. - Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä. Tämä Danielin kirjan kohta kertoo antikristuksesta, tämän maailman saastuneen uskon ja saastuneen evankeliumin omaavista hengellisistä opettajista, jotka opettavat rajussa eksytyksessä Jumalan totuuden vastaisesti ja harhaoppisesti Jumalasta ja Kristuksesta. He myös tuhoavat Jumalan pyhiä eli Jumalan omia, niitä aiemmin Jumalan totuudessa toimineita profeettoja ja apostoleja, saastuttamalla eli tulkitsemalla harhaoppisesti heidän välittämiään viestejä Jumalalta. Juhla-aikojen muuttaminen kertoo siitä, miten Jeesus on irrotettu Hänen juutalaisesta ympäristöstään ja Jeesukseen liittyviä juhlapyhiä on asetettu itselle mieluisiin ja pakanallisiin ajankohtiin oikeiden ja todellisten ajankohtien sijaan ymmärtämättä sitä, että Jumala sovittaa ja sitoo monia asioita ja tapahtumia juutalaisille annetuille merkittäville ajankohdille. Lain muuttaminen kertoo siitä, miten Kristuksen tuomaa lakia eli vapauden lakia ei uskova ihminen noudata, vaan pitäytyy kymmenessä käskyssä, jota yrittää noudattaa rakkauden kaksoiskäskyn sijaan. Ihminen saa tehdä tätä harhaoppista ja Jumalaa vastaan rikkovaa toimintaansa ajallisesti sen ajan, minkä Jumala epätäydelliselle ihmiselle antaa. Kolme ja puoli on luvusta seitsemän puolet ja luku seitsemän kuvaa Jumalan täydellisyyttä. Oikeuden istuminen tuomitsemaan ja vallan pois ottaminen kuvaavat Jumalan tuomioiden ja Jumalan totuuden tulemista maan päälle valtavan tuhon ja täydellisen Kristuksen tuoman totuuden muodossa. Jumala tulee tällä tavalla tuhoamaan saastuneet uskonopit ja saastuneen uskon ihmisten keskuudesta iäksi. Korkein pyhien kansa, Israelin jäännös, joka tulee vastaanottamaan tämän maailman tuhoutumisen jälkeen tuhat vuotisessa valtakunnassa Jumalan siunaukset, on Jumalan oma valittu kansa. Kaikki muut kansat tulevat tuolloin tottelemaan tätä Jumalan valitsemaa kansaa, Israelin kansaa. Tähän kansaan tulevat vielä kuulumaan myös ne muut Jumalan valitsemat ihmiset, pakanakansoista kootut Jumalan valitut, jotka Jumala asettaa maailman lopulla elämään ympäri maailmaa. He tulevat kasvamaan Jumalan totuuteen ja pelastukseen valitun kansan jäännöksen tavoin ristin tiellä ahdingon ajassa täydellisen Kristuksen opettamana.

Markuksen evankeliumissa Jeesus kertoo kirkastetun ja korotetun Ihmisen Pojan eli täydellisen Kristuksen toisesta tulemisesta: Mutta noina päivinä, tuon ahdingon jälkeen, aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. - tähtiä putoaa taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. - Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilvien keskellä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan, - ja silloin Hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valitut neljältä ilmansuunnalta, maan ja taivaan ääriä myöten. Ihmisen Pojan tuleminen kertoo siitä, missä hahmossa täydellinen Kristus on tuleva tähän maailmaan. Enkelit kuvaavat myös tässä maailmassa toimivaa täydellistä Kristusta, sillä Jumala voi ilmestyä samanaikaisesti missä päin maailmaa tahansa. Jumala kokoaa täydellisenä Kristuksena ensimmäisten antamiensa tuomioiden jälkeen valittunsa suuressa ahdingon ajassa eli Hän etsii eksyneet lampaansa huomaansa ja valitut saavat kasvaa ahdingon ajassa täydellisen Kristuksen ohjauksessa puhtaassa Jumalan totuudessa. Valittujen kokoaminen maan ääristä kertoo siitä, miten osa Jumalan valituista ei entuudestaan usko Kristukseen ja taivaan ääristä kootut valitut kertovat niistä Jumalan valituista, jotka jo uskovat Kristukseen. Molemmat ryhmät tulevat kuitenkin kasvamaan ristin tiellä Jumalan puhtaassa totuudessa, joka ei ole tämän maailman hengellisten oppien mukaista. Luukaksen evankeliumissa Jeesus kertoo tulemiseensa liittyvistä lopun aikojen merkeistä opetuslapsilleen: Jotkut kysyivät: 'Opettaja, milloin tämä kaikki tapahtuu? Mikä on merkkinä siitä, että se aika on tulossa? - Jeesus sanoi: 'Varokaa, että teitä ei johdeta harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: 'Minä se olen', ja: 'Aika on tullut.' Mutta älkää lähtekö heidän peräänsä. - Ja kun kuulette sodista ja levottomuuksista, älkää hätääntykö. Näin täytyy ensin käydä, mutta loppu ei tule vielä silloin.' - Ja Hän jatkoi: 'Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, - ja joka puolella on suuria maanjäristyksiä, nälänhätää ja ruttotauteja. Kauhistuttavia asioita tapahtuu, ja taivaalla näkyy suuria ennusmerkkejä. Ihminen voi varautua tulevaan vain turvaamalla Jumalaan ja rukoilemalla rauhaa ja kestävyyttä tulevassa ahdingon ajassa. Vain Jumala tietää maailman loppumisen ajankohdan eikä sitä tule ihmisen itsensä arvailla. Keskittymällä aikoihin, maailman tapahtumiin ja erilaisiin merkkeihin ihminen keskittyy maallisiin asioihin, kulkeutuu harhapoluille eikä keskity Jumalaan. Maailmassa on ollut myös muutamia ihmisiä, jotka ovat uskoneet ja uskotelleet muille olevansa tuleva Jeesus Kristus, mutta Jumala ei tule Ihmisen Poikana tähän maailmaan ihmisten olettamalla tavalla. Jumala elää kyllä ihmiselämänsä Sanansa kautta Ihmisen Poikana, mutta Hän ilmestyy kaikille maailman ihmisille vasta täydellisenä Kristuksena eli Jumalana ensimmäisten antamiensa tuomioiden jälkeen. Matteuksen evankeliumissa Jeesus varoittaa samaan tapaan: Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: ’Minä olen Messias’, ja eksyttävät monia. Ihminen ei ole kuitenkaan ymmärtänyt, että tämä varoitus koskee nimenomaan myös niitä monia ilmestyksiä ja näkyjä Jeesuksesta, joita Jumala on rajussa eksytyksessään ja paadutuksessa hyvin monille antanut. Pyhästä Hengestä osaton ihminen voi vastaanottaa todellisen ja täydellisen Kristuksen vasta Jumalan antamien tuomioiden jälkeen, kun Jumala on ensin elänyt ihmiselämänsä Sanansa kautta Ihmisen Poikana ihmisten keskuudessa. Täydellisen Kristuksen toiseen tulemiseen liittyy saumattomasti Jumalan antamat tuomiot ja silloin ihminen ei elä enää tässä tuntemassaan maailmassa, kun täydellinen Kristus ilmestyy ihmisille. Maailmassa on paljon eksyttäviä hengellisiä opettajia, jotka tutkivat jatkuvasti ajan merkkejä ja uskottelevat avaavansa Raamatun tekstejä totuudessa. Monet harhaanjohtajat lupaavat myös kaikille uskoville pelastusta ilman ristin tietä ja eksyttävät ihmisiä harhapoluille tempausopetuksillaan. Ihmisen tulee kuitenkin aina ensin kuolla, että hän pääsee tästä maailmasta pois. Valittujen täytyy ahdingon ajassa myös kasvaa ja kilvoitella Jumalan puhtaaseen totuuteen ja pelastukseen täydellisen Kristuksen opastamana. Ensimmäisessä tulemisessaan Kristus kulki Ihmisen Poikana maan päällä koettelemusten tietä, kärsi, kuoli ristillä ja nousi kuolleista. Jumala kuitenkin palasi täydellisenä Kristuksena ihmisten keskuuteen Ihmisen Pojan kaltaisena Hengen ilmentymänä ja vasta sitten nousi ihmisten nähden taivaaseen. Ihminenkö olisi täydellistä Kristusta eli Jumalan Sanaa etevämpi ja nousisi suoraan taivaaseen suoraan fyysisessä ruumiissaan? Silloin hän ei seuraisi lainkaan Kristuksen jalanjälkiä. Jumalalle on kyllä kaikki mahdollista, mutta tuollaista ihmiselle täysin mahdotonta asiaa Raamattu ei opeta. Toisessa kuninkaiden kirjassa kuvataan Jumalan valitun, Elian, pois ottamista maan päältä. On hyvä ymmärtää se, että Jumala ilmensi ihmisille itsensä hyvin vahvasti vanhan liiton aikana ja antoi ihmisille sellaisia näkyjä ja ihmeitä, joita paatumuksessa kulkeva nykyihminen ei enää saa kuin valheessa. Kun he olivat ylittämässä jokea, Elia sanoi Elisalle: ’Mitä haluaisit minun tekevän hyväksesi ennen kuin minut otetaan pois luotasi?’ Elisa vastasi: ’Kunpa saisin henkesi voimasta esikoisen osuuden!’ –’Etpä vähää pyydä’, sanoi Elia. ’Mutta täyttyköön pyyntösi, jos näet, kuinka minut otetaan luotasi. Jollet sitä näe, pyyntösi ei toteudu.’- Kun he kulkivat ja puhelivat keskenään, siihen ilmestyi yhtäkkiä tuliset vaunut ja tuliset hevoset. Ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulenpyörteessä taivaaseen. Tämä tapahtuma on symbolinen ja vahva Jumalan viesti tulevasta ahdingon ajasta, joka tulee ihmisille Jumalan tuomioissa tulen kautta tämän maailman loppuessa. Tuliset vaunut ja tuliset hevoset kuvaavat Jumalan tulevia tuomioita tälle maailmalle, sillä Jumala tulee hävittämään tämän maailman tulella. Esikoisen osuus kertoo Jumalan valitsemasta ihmisestä, jolle on varattu Jumalan antama pelastus. Tässä tulevassa ahdingon ajassa Jumala etsii täydellisenä Kristuksena valittunsa ja kasvattaa heidät puhtaassa totuudessa ahdingon ajassa vitsausten keskellä ja sitä kuvaavat tuliset hevoset ja vaunut, jotka erottavat Elian ja Elisan toisistaan. Tulevassa tekstissä avataan myös Sakarjan kirjassa mainittujen hevosten ja vaunujen merkitystä lisää. Taivaaseen nouseva tuulenpyörre symbolisoi Jumalan toimimista Sanassaan täydellisenä Kristuksena, jolloin Jumalan totuudessa koeteltu ja elänyt Jumalan valitsema ihminen voi pelastua tästä maailmasta täydellisen Kristuksen eli Jumalan Sanan kautta. Jumalan toimimista Sanassaan eli täydellisenä Kristuksena on kuvattu Mooseksen kirjoissa myös pilvi- ja tulipatsaana. Jumalan valitun tulee elää Jumalan totuudessa ja Jumalalle kuuliaisena kuten vanhan liiton aikana Elia eli. Kun Elia otetaan tässä Raamatun kohdassa elävänä taivaaseen, se kuvaa myös sitä, miten tämän maailman ihmisissä kaikki on kuollutta, mutta vasta Jumala tekee täydellisessä Kristuksessa ja puhtaassa totuudessaan ihmisen eläväksi. Jumala saa ihmisen näkemään ja kokemaan ihan mitä tahansa, sillä ihmisen tietoisuus on täysin Jumalan hallussa, mutta fyysistä ihmistä, edes Jumalan valittua, ei Jumala vie suoraan maapallolta taivaaseen ihmisen kuolematta ensin. Keho jää aina tähän maailmaan ja fyysinen kuolema on ihmisen osa, sen todisti jo Jeesus Kristus omalla ristinkuolemallaan. Kun kyse on esimerkiksi arvostetun profeetan ruumiista, tätä ruumista ei jätetä ihmisten tuntemaan paikkaan kenenkään palvottavaksi, vaan Jumala voi haudata sen muualle, kuten hän teki Mooseksen ruumiille. Ihminen korottaa ja palvoo niin herkästi muita ihmisiä, vaikka Jumala on sen ankarasti kieltänyt. Kaikki on Jumalasta, ihminen itse ei ole mitään. Mooses, Herran palvelija, kuoli Moabin maassa, kuten Herra oli määrännyt. - Herra hautasi hänet laaksoon, joka on Bet-Peorin lähellä Moabissa, mutta kukaan ei tähän päivään mennessä ole saanut tietää hänen hautansa paikkaa. Raamatussa on paljon asioita ja paljon vahvaa symboliikkaa, jota ihminen ei ymmärrä eikä osaa tulkita oikein. Tuleva täydellinen Kristus tuo kuitenkin ihmisille puhtaan totuuden, johon eksytetty hengellinen opettaja ei pysty koskaan. Matteuksen evankeliumissa Jeesus kertoo lopun ajoista ja Hän kertoo myös siitä, miten oikean ajankohdan tietää vain Jumala, sitä eivät tiedä hengelliset opettajat eikä myöskään ihmiseksi syntynyt Ihmisen Poika: Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä.’ Maailman tapahtumat etenevät Jumalan suunnitelman mukaan ja myös uskovien eksytys etenee ja siitä kertoo taivaalla näkyvät suuret ennusmerkit. Taivas liittyy uskoon ja Jumalan ja Kristuksen yhteydessä olemiseen. Suuret ennusmerkit kertovat niistä uskovien saamista hämmästyttävistä ihmeistä, joita he rajussa eksytyksessään saavat Jumalalta. Toki Jumala antaa tälle maailmalle myös muita hämmästyttäviä asioita, mutta Raamatun tulkinnassa tulee ensisijaisesti keskittyä sen hengelliseen sanomaan. Kansan nouseminen kansaa vastaan ja valtakunnan nouseminen valtakuntaa vastaan eivät kuvaa pelkästään sotaa, vaan myös sitä eripuraa ja niitä ristiriitoja, jotka maailmassa kasvavat eri ihmisten ja ihmisryhmien välillä. Kun ihminen keskittyy Jumalaan tämän maailman hullutusten sijaan ja hän oppii rukoilemaan hengessä ja totuudessa, voi Jumala antaa ihmiselle hetkittäin myös omaa rauhaansa. Pyhästä Hengestä osattomat Raamatun opettajat, karismaattiset saarnaajat, ihmeiden tekijät, väärät profeetat ja rukouksella ja olettamallaan Pyhällä Hengellä parantavat ihmiset vievät kanssakulkijansa herkästi harhapoluille, sillä paadutettu ihminen ei Eksyttäjän olemassaoloa eikä Pyhän Hengen puuttumista tunnista eikä ymmärrä. Ihminen ei voi tunnistaa sitä, ohjataanko häntä Jumalan totuudesta vai Jumalan antamasta eksytyksestä, kun hän ei Jumalan totuutta tunne ja hän kulkee täydessä paatumuksessa. Ihmiset odottavat kovasti Jeesusta tulevaksi, mutta täydellinen Kristus ei tule enää ihmisten keskuuteen Messiaana vaan Tuomarina ja tämä poikkeaa täysin ensimmäisestä tulemisesta. Ihmisen on vaikeaa kestää Tuomarin edessä, kun usko ei ole totuudellisella pohjalla ja täydellisen Kristuksen tulemiseen ei ole varauduttu totuudellisella tavalla, hereillä olemalla. Apostolien teoissa kerrotaan Kristuksen toisesta tulemisesta seuraavasti: Hän on näet määrännyt päivän, jona Hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka Hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä Hän on antanut kaikille takeet herättämällä Hänet kuolleista. Ilmestyskirjassa täydellisen Kristuksen toiseen tulemiseen liittyy ratsastaja, joka ratsastaa valkoisella hevosella. Symbolinen ratsastaja on Jumala Sanassaan eli täydellinen Kristus itse. Tämä ratsastaja valkoisine ratsuineen ja jousineen kuvaa myös Jumalan totuutta, joka tulee Jumalan Sanan eli täydellisen Kristuksen kautta leviämään joka puolelle maailmaa. Monissa Raamatun tulkinnoissa valkoinen ratsastaja tulkitaan antikristukseksi tai evankeliumin voittokuluksi, mutta valkoinen liittyy aina värinä Jumalaan ja Jumalan puhtaaseen totuuteen, ja pelastukseen. Ilmestyskirja kertoo valittujen eli Kristuksen morsiamen, valkoisten vaatteiden merkityksestä: Nyt on tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on valmiina, - hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja. Ihmisen pelastumiseen ei riitä koskaan pelkkä usko, vaan Jumala vaatii ihmiseltä aina tekoja tässä elämässä. Valitun ihmisen tulee tehdä Jumalan totuudessa Ihmisen Pojan esimerkin mukaisia lähimmäisenrakkauden tekoja ja elää tässä elämässä aivan eri tavalla kuin muut maailman ihmiset. Kun Jumala tuo tuomioitaan ihmisille, toisiko Hän ne ilmoittamatta itse mistä todella on kyse? Miten ihmiset voisivat kasvaa ja oppia Jumalan puhtaasta totuudesta vaikeina aikoina, jos tätä totuutta ei ihmisille tuotaisi? Ei Jumala jätä koskaan mitään ihmisten itsensä varaan, etenkään lopun aikoina, vaan Hän toimii itse. Johanneksen evankeliumissa Jeesus kertoo Kristuksen toisesta tulemisesta. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia vaan kerron teille avoimesti kaiken Isästä. - Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn Isän puoleen teitä auttaakseni. Täydellisen Kristuksen tullessa ihminen saa vastaanottaa Jumalan totuuden ja ihminen saa myös ymmärtää, kuka ihmisten keskuuteen syntynyt Ihmisen Poika ja täydellinen Kristus todella on. Jumalalla on monta ilmentymisen muotoa, mutta ihmisen tulee uskoa täydellisen Kristuksen toisessa tulemisessa nimenomaan siihen Jumalan ilmentymisen muotoon, missä hahmossa Jumala on Sanansa kautta elänyt Ihmisen Poikana samassa ajassa ja jonka kautta ihminen voi ainoastaan pelastua Jumalan puhtaassa totuudessa. Kun ihminen ei Jumalan suunnitelmaa tiedä eikä ymmärrä sitä, hän ei voi myöskään tunnistaa tapaa, jolla Jumala ihmisten keskuuteen Sanansa kautta tulee. Jesajan kirjassa kerrotaan, miten Jumala itse tulee täydellisenä Kristuksena maan päälle toteuttamaan suunnitelmansa: Sillä itse Herra lähtee asuinpaikastaan vaatiakseen maan asukkaat tilille kaikesta pahasta, mitä he ovat tehneet. Silloin maa paljastaa kaiken siihen vuodatetun veren eikä enää peitä surmattujen ruumiita. -- Herralla on valmiina mies, väkevä ja mahtava kuin raesade tai rajumyrsky, kuin valtavien vesien tulvasade, joka kaataa voimallaan kaiken lakoon. -- Itse Herra nousee niin kuin Hän nousi Perasiminvuoren luona, niin kuin kiivastui Gibeoninlaaksossa, niin Hän kiivastuu ja tekee työnsä – outo on Hänen työnsä! – ja toteuttaa tekonsa – merkillinen on Hänen tekonsa! - Älkää siis enää pilkatko, etteivät kahleenne tulisi vielä raskaammiksi, sillä olen saanut tietää, että Jumala, Herra Sebaot, on tehnyt päätöksensä ja on valmis hävittämään kaiken maan. Jumalan ensimmäiset tuomiot, varoittava esimerkki ihmisille Jumalaa vastaan rikkomisesta, on kova. Tätä kovuutta kuvataan Herran kiivaana nousemisena, ihmisten verellä ja surmattujen ruumiilla, joita kukaan ei tule peittämään, sillä ruumiita on silmänkantamattomiin eikä kukaan säästy siellä, mihin varoittava esimerkki tulee. Mies, joka on valmiina, kuvaa tehtäväänsä valmista korotettua ja Jumalan kirkastamaa Ihmisen Poikaa ja miehen kautta kuvataan symbolisesti myös Jumalan antamaa voimaa, vahvuutta ja voittamattomuutta. Jumala ei ole Henkenä luomansa ihmisen sukupuolisuuden alainen, mutta elää kuitenkin maan päällä ihmisenä ihmisten joukossa muista erottumatta siinä osassa ja siinä paikassa, missä Hänen pitääkin elää. Näin Hän myös Hengen ilmentymänä eli täydellisenä Kristuksena ilmestyy ihmisille siinä ihmisen kaltaisessa hahmossa, jossa Hän eli maan päällä ihmisenä, jotta Jumalan Pyhyys, eikä eksytys, tulisi ilmi. Ihminen sortuu herkästi omassa ymmärtämättömyydessään Jumalan pilkkaamiseen ja myös Jumalan totuuden ja Ihmisen Pojan pilkkaamiseen, sillä hän kulkee valheellisessa uskossa kylläisenä omasta harhaoppisesta opetuksestaan. Hänellä on omasta mielestään kaikki uskonasiat kunnossa pelastusta varten, jota ei Jumalan totuudessa kuitenkaan tule. Jumala ei tule tähän maailmaan ihmisen ymmärryksen mukaisesti, sillä Jumalan totuudellinen työ näyttäytyy ihmiselle outona ja merkillisenä. Ja mikä on outoa ja merkillistä, siihen ei uskota. Outo ja merkillinen kertoo myös sen kaltaisesta Jumalan kovasta tuomiosta, jota ei osata odottaa. Sakarjan kirja kertoo siitä, mitä Jumala, maailman valtias, tekee tässä maailmassa tuomioidensa ja tulemisensa lähestyessä. Kohottaessani jälleen katseeni näin neljät vaunut, jotka tulivat kahden vuoren välistä. Ne vuoret olivat vaskivuoria. - Ensimmäisiä vaunuja vetivät punaruskeat hevoset ja toisia vaunuja mustat hevoset. - Sitten tulivat kolmannet vaunut, valkoisten hevosten vetäminä, ja lopuksi neljännet, edessään kirjavat hevoset. Kaikki ne olivat vahvoja hevosia. - Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani: ’Mitä nämä tarkoittavat?’ - Enkeli vastasi: 'Ne ovat taivaan neljä tuulta, jotka lähtevät liikkeelle koko maailman Valtiaan edestä. - Mustien hevosten vetämät vaunut ovat lähdössä kohti pohjoista maata, valkoisten vetämät länttä kohti ja kirjavien hevosten vetämät vaunut etelään päin.’ - Kaikki nämä vahvat hevoset odottivat innokkaina käskyä lähteäkseen liikkeelle. Herra sanoi: ’Menkää kiertelemään maata!’ Niin ne lähtivät kaikkiin suuntiin. - Minulle hän sanoi: ’Paina mieleesi ne hevoset, jotka lähtivät pohjoista kohti. Ne vievät minun Henkeni pohjoiseen maahan, jotta se vaikuttaisi siellä.’ Neljät vaunut liittyvät luvun neljä kautta kirouksiin ja vitsauksiin, joita Jumala tulee antamaan ihmisille lopun aikoina. Kaksi vaski- eli kaksi pronssivuorta kuvaavat Jumalan kahta tulemista Kristuksena maan päälle sekä ne kuvaavat myös Jumalan tuomaa totuutta. Koska vaunut tulevat vuorten välistä, Jumalan antamat vitsaukset saavat alkunsa ennen kun Jumala tulee täydellisenä Kristuksena toisen kerran maan päälle. Tähän viittaa myös maininta tuulista, jotka lähtevät liikkeelle koko maailman Valtiaan edestä. Kun kulta liittyy symbolisesti monissa Raamatun kohdissa Jumalaan, pronssi liittyy kuvaannollisesti Ihmisen Poikaan. Toinen Mooseksen kirja kertoo pronssisesta käärmeestä, joka symbolisoi Ihmisen Poikaa, Jeesusta Kristusta, Jumalan valittujen syntien sovittajaa ja puhdasta uhria: Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon. Ilmestyskirja kertoo myös tulevasta Ihmisen Pojasta Hengen ilmentymänä, tulevasta täydellisestä Kristuksesta, joka ilmestyskirjan kuvauksen kautta eroaa kovasti aikaisemmasta tulemisestaan tulen liekkien ja hehkuvan pronssin kautta, joilla viitataan Tuomariin, tulen tuhoon ja Jumalan tulevaan kirkkauteen täydellisenä Kristuksena. Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät kuin tulen liekit ja jonka jalat välkehtivät kuin hehkuva pronssi. Punaruskeat hevoset viittaavat siihen vereen, jonka ihmiset tulevat Jumalan vitsauksissa vuodattamaan. Mustat hevoset viestivät tätä maailmaa kohtaavasta tuhosta ja Jumalan tuomioista. Valkoinen kuvaa värinä Jumalan puhdasta totuutta, joka tulee Jumalan itsensä levittämänä leviämään kaikkialle maailmaan. Kolmannet valkoiset vaunut liittyvät myös luvun kolme kautta Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen eli Jumalan Pyhyyteen, joka tulee totuudellisena ja ainoana oikeana Pyhyytenä esille kaikille maailman ihmisille. Musta kuvaa värinä myös Jumalan totuuden vaikutusta ihmisille. Maailma saa tuomionsa, sillä todellinen ja totuudellinen Kristus ja täydellisen Kristuksen valo tässä maailmassa muuttuvatkin uskoville ihmisille heidän harhaoppisen ja saastuneen uskonsa takia pimeydeksi. Kirjavat hevoset kuvaavat sitä epäjärjestystä ja kaaosta, jota tämä maailma tulee vastaanottamaan Jumalalta. Kun Jumalan antamat ihmiskuntaa verottavat ja koettelevat vitsaukset alkavat ja ne ravistelevat koko maailmaa, tällä herätellään ihmistä, jolloin myös Jumalan totuus alkaa ihmistä kiinnostamaan. Jos ihminen pilkkaa ja väheksyy Jumalan antamaa totuutta, hän joutuu siitä vielä Jumalalle vastaamaan. Jumalan toimia ohjaa aina mittaamaton järki ja viisaus sekä myös oikeudenmukaisuus, mikä on Jumalan antamaa ymmärrystä vaille olevalle ihmiselle täysin käsittämätöntä. Mihin tulevaa täydellistä Kristusta tarvittaisiin, jos ihmisillä olisi oikea totuus, ymmärrys synnistä ja valitut pelastuisivat tulevasta ahdingon ajasta ilman täydellisen Kristuksen tuomaa totuutta ja opetusta? Ilmestyskirja kuvaa valkoisella hevosella ratsastavaa Ihmisen Poikaa ja täydellistä Kristusta seuraavasti: Minä näin, kuinka Karitsa avasi ensimmäisen seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden neljästä olennosta sanovan ukkosen tavoin jylisevällä äänellä: 'Tule!' - Ja siinä samassa näin valkoisen hevosen, ja sillä joka istui hevosen selässä, oli jousi. Hänelle annettiin seppele, ja seppelöitynä voittajana Hän lähti uusia voittoja kohti. Ihmisen tulee ymmärtää se, että Jumala toimii Sanassaan hyvin monissa ilmenemisen muodoissa samanaikaisesti. Tämä tulee hyvin vahvasti ilmi myös ilmestyskirjassa lukuisten enkelten ja erilaisten olentojen kautta. Neljä olentoa symbolisoivat kirouksia ja suuren ahdingon ajan vitsauksia, joita ihmiset vastaanottavat Jumalalta. Jousi ja etenkin jousesta lähtevä nuoli, joka ei ole näkyvä fyysinen nuoli, kuvastavat sitä, minkälainen on täydellisen Kristuksen tuoma totuus ja sen merkitys tälle maailmalle ja sen ihmisille. Koska Jumalan totuus ei ole ihmisten vallitsevaa totuutta, jousesta lähtevä, totuutta symboloiva näkymätön nuoli on ihmiselle kauhistus. Tämä nuoli osuu kohteeseensa ja terävän nuolen kautta tuodaan ilmi Jumalan totuuden luonnetta. Jumalan totuus on nuolen kautta kuvattuna hengellistä kärsimystä ja tuskaa aiheuttavaa harhaoppiselle ihmisselle. Kristukseen uskovat eivät voi itse totuutta tähän maailmaan levittää, koska heillä ei ole Jumalan puhdasta totuutta eikä Pyhää Henkeä eli Jumalan totuudellista ohjausta. Seppeleen antaminen kuvaa Saatanan voittamista tässä maailmassa ja seppelöity voittaja kuvaa maan päällä elänyttä Ihmisen Poikaa, joka ihmiselämänsä jälkeen korotetaan ja kirkastetaan täydelliseksi Kristukseksi. Tätä muutosta kuvataan uusien voittojen kautta. Psalmissa 38 on käytetty myös symbolisena kuvauksena nuolta. Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua kurita! - Sinun nuolesi ovat tunkeutuneet minuun, Sinun kätesi on painanut minut maahan. - Ruumiissani ei ole tervettä paikkaa, koska Sinä olet minuun vihastunut. Pahojen tekojeni tähden eivät jäseneni saa rauhaa. - Syntieni kuorma käy yli voimieni, se on raskas taakka, raskaampi kuin jaksan kantaa. Jumala laittaa kaikki ilmestyskirjan ratsastajat ja ratsut liikkeelle oman tahtonsa ja suunnitelmansa mukaisesti kuten Hän myös antaa ihmisille muut kertomansa tuomiot suunnitelmansa mukaisesti. Ihminen saa Jumalan tuomioiden päivänä vastaanottaa oman toimintansa seuraukset, eikä ihminen voi kiistää omia rikkomuksiaan eikä syntisyyttään millään lailla.

Kun Jumala tulee Sanansa kautta toisen kerran Ihmisen Poikana ja ihmiselämänsä jälkeen täydellisenä Kristuksena eli Jumalan Sanana tähän maailmaan, paljastuu tämän maailman mielettömyys ja se valheellinen usko ja harhaoppisuus, joka tässä maailmassa elävillä ihmisillä on. Täydellisen Kristuksen tuoma viesti ei ole sitä, mitä ihmiset odottavat kuulevansa, eikä maailma ole enää entisensä, kun Jumala saapuu täydellisenä Kristuksena ja ilmestyy kaikille maailman ihmisille. Ihmisten tulee ottaa vastaan, ne ketkä siihen pystyvät, Jumalan tuoma totuus täydellisessä Kristuksessa ja kasvaa oikeaan, puhtaaseen uskoon ja uskon vaatimiin tekoihin. Vaikka maa ja taivas järkkyvät, oikea usko ja totuus eivät koskaan järky, ne pysyvät vankkumatta paikallaan. Heprealaiskirje avaa tätä asiaa riveillään. Varokaa torjumasta Häntä, joka puhuu! Kun isät Siinailla torjuivat Hänet, joka ilmoitti tahtonsa maan päällä, he eivät päässeet rangaistuksetta. Vielä huonommin käy meidän, jos käännämme selkämme Hänelle, jonka sanat tulevat taivaasta. - Hänen äänensä pani silloin maan järisemään, ja nyt Hän on luvannut: - Vielä viimeisen kerran minä panen maan järkkymään, enkä vain sitä, vaan myös taivaan. - Sanat 'vielä viimeisen kerran' tarkoittavat sitä, että kaikki luotu järkkyy ja siirtyy sijoiltaan, jotta se, mikä ei järky, pysyisi paikallaan. Taivaan järkkyminen kertoo ihmisen uskon järkkymisestä, sen kaiken järkkymisestä, mikä liittyy nyt opittuun, tämän maailman tuntemaan totuuteen ja uskoon Jumalasta ja Kristuksesta. Maailma tulee muuttumaan radikaalisti kaikilla osa-alueilla, mutta ihminen saa kaiken sekasorron keskellä rauhaa ja Jumalan antamaa voimaa, kun hän ottaa täydellisen Kristuksen tuoman puhtaan totuuden vastaan ja kasvaa siinä. Ihmiseltä tulisi kuitenkin aina löytyä Herran pelkoa, sillä ihminen ei ole mitään Jumalan edessä. Sefanjan kirjassa kuvataan myös tulevaa Jumalan vihan aikaa: Minä tuhoan kaiken, tempaan kaiken pois maan päältä, sanoo Herra. - Minä tuhoan ihmiset ja eläimet, teen lopun taivaan linnuista ja meren kaloista, minä kaadan jumalattomat ja hävitän ihmiset maan päältä, sanoo Herra. -- Lähellä on Herran suuri päivä, se lähestyy, kiireesti se rientää. Ettekö kuule pauhua - Nyt on Herran päivä! Rohkea soturikin huutaa pelosta. - Se päivä on vihan päivä, hädän ja ahdistuksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä, - pasuunan äänen ja sotahuudon päivä. Se vyöryy varustettuja kaupunkeja vastaan, korkeita torneja vastaan. - Minä panen ihmiset ahtaalle, he harhailevat kuin sokeat. Minua vastaan he ovat tehneet syntiä, siksi heidän vertaan vuodatetaan, se valuu virtanaan maahan. Heidän ruumiitaan viruu joka puolella, kuin lantakasoja. - Heidän hopeansa ja kultansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä. Hänen vihansa tuli tuhoaa koko maan, sillä lopun, kauhistuttavan lopun, Hän tekee kaikista maan asukkaista. Toinen Pietarin kirje kertoo tulevasta ajasta ja siitä, miten kaikki ihmiset eivät usko Kristuksen toiseen tulemiseen, vaan kuvittelevat, että maailma jatkaa aina vaan samaa maallista ja maailmallista menoaan. Tieten tahtoen he unohtavat, että jo aikojen alussa olivat olemassa taivaat ja maa, jotka Jumalan Sana vedestä ja vedellä loi ja jotka Se piti koossa. - Vedellä ja Sanalla sen ajan maailma myös hävitettiin vedenpaisumuksessa. - Ja sen saman Sanan varassa ovat nykyiset taivaat ja nykyinen maa tulen tuhoa odottamassa. Niitä säilytetään sitä päivää varten, jona tuomio tulee ja jumalattomat tuhotaan. -- Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. - Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, - jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa - tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaankappaleet sulamaan kuumuudesta. Sen ajan maailma kertoo siitä osasta maailmaa, joka tunsi Jumalan nimen ja oli tietoinen Jumalan opetuksista. Nykyiset taivaat ja nykyinen maa kertovat koko maapallosta, sillä Jumalan nimi tunnetaan ympäri maailman. Tämä kertoo myös siitä, että aikaisemman pienen alueen saama rangaistus koskettaakin nyt tulevana rangaistuksena koko maailmaa. Herran päivä on tuomioiden ja hävityksen päivä, tämän maailman ensimmäisen kovan tuomion päivä. Herran päivä tulee yllättäen, sitä kuvaa varkaan tuleminen. Varkaan tulemiseen liittyy myös ihmisten harhaoppisen uskonopetuksen anastaminen ja samalla anastetaan ihmisiltä myös heidän tuntemansa maailma. Ne, jotka jouduttavat Herran päivän tuloa kertovat niistä uskovista ihmisistä, jotka levittävät evankeliumia kaikkialle maailmaan ymmärtämättä sitä, että evankeliumi on saastunut. Jumalan totuus varoittavan esimerkin jälkeen täydellisen Kristuksen tuomana tulee paljastamaan tämän maailman harhaoppisen uskon sekä tämän maailman hullutuksen, jumalattomuuden ja pahuuden. Minkälaisen uskovan ihmisen usko kestää Jumalan antamien tuomioiden, tulevan ahdingon ja Tuomarina tulevan täydellisen Kristuksen edessä? Vasta kun ihmisellä on Jumalan antama puhdas totuus ristin tiellä, saa ihminen myös Jumalan antamaa tukea ja rauhaa kestää tätä aikaa. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje kertoo uskovien symbolisesta tempaamisesta täydellistä Kristusta vastaan Hänen toisessa tulemisessaan. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. - Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Ylienkelin käskyhuuto ja Jumalan pasuuna kuvaavat täydellisen Kristuksen äänen ja totuudellisen sanoman kuulemista, kutsua kokoontua täydellisen Kristuksen eteen sekä tulevia mullistuksia, Jumalan tuomioita. Pasuuna symbolisoi myös neljännessä Mooseksen kirjassa kuvattuja hopeatorvia, joiden avulla Jumalan valittu kansa kutsuttiin koolle ja niiden avulla myös viestitettiin, mitä ihmisten tulee tehdä. Kristukseen totuudellisesti uskovia eli Raamatun mukaan 'elossa' olevia, maan päällä eläviä ihmisiä ei kuitenkaan temmata fyysisesti turvaan pois niistä tapahtumista, jotka tapahtuvat täydellisen Kristuksen tullessa, vaan heidät uskovina vertauskuvallisesti temmataan Jumalan Sanan eli täydellisen Kristuksen totuuden äärelle, Jumalan yhteyteen. Pilvet ja yläilmat kuvaavat taivasta, joka usein Raamatussa viittaa uskoon sekä Jumalan ja Kristuksen yhteydessä olemiseen. Kristukseen uskovat ja Hänet vastaanottavat saavat nähdä ja tuntea täydellisen Kristuksen ja he saavat Hänen kauttaan oppia Jumalan puhtaasta totuudesta mullistuneessa maailmassa, ahdingon ajassa. Näin heille annetaan mahdollisuus oikeaan uskoon ja oikeisiin lähimmäisenrakkauden tekoihin niissä olosuhteissa, jotka maailmassa vallitsevat. Koska ihminen tekee omassa uskossaan satoa eri tavalla, kaikki Kristukseen uskovat eivät kuitenkaan pelastu, sillä pelastumisen mahdollisuus on vain Jumalan valituilla, jotka ristin tien kautta, Jumalan antamien koettelemusten ja kärsimysten kautta kasvavina tekevät omassa uskossaan satoa täyden määrän. Ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina, tarkoittavat Jumalan omaa valittua kansaa, joka uskoo Jumalaan, mutta kuoli Kristuksessa, sillä koko kansa ei ottanut Jeesusta Kristusta Messiaana vastaan. Täydellinen Kristus on myös tuleva ensin oman valitun kansansa luokse ennen pakanakansoja. Raamatun vanhempi käännös kertoo tämän selkeämmin, sillä uudessa käännöksessä Jumala on antanut rajussa eksytyksessään tämänkin Raamatun kohdan tulla epämääräisemmäksi ja kristittyjä harhaanjohtavaksi. Kristuksessa kuolleet -ilmauksen merkitys on aivan erilainen kuin kuolleet Kristukseen uskovina: Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ylös nouseminen kuvaa tässä Raamatun kohdassa israelilaisten valittujen ihmisten havahtumista, kuin unesta heräämistä ja täydellisen Kristuksen vastaanottamista. Tällöin Jumala poistaa antamansa paatumuksen valitun kansan jäännökseltä. Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen edeltävät jakeet kertovat, miten Jumala on myös Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä Hänen kanssaan. Nämä Kristuksessa kuolleet, poisnukkuneet kuvaavat nimenomaan juutalaisia, Jumalan valittua kansaa, jolle Kristus oli ensimmäisessä tulemisessaan kompastuskivi eikä pelastava Messias. Roomalaiskirjeessä tulee myös esille se, miten täydellinen Kristus tulee Tuomarina puhtaan totuutensa kanssa ensin valitun kansansa luokse ennen pakanakansoja: Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, Hän antaa ikuisen elämän, - mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. - Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. - Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, - sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Se, että Jumala ei tee eroa ihmisten välillä, kertoo siitä, miten puhdas evankeliumi tullaan julistamaan kaikille maailman ihmisille, valitun kansan lisäksi myös pakanakansoille. Nykyopetus, jossa opetetaan, että uskovat tullaan viemään - tempaamaan fyysisesti - pois ahdingon ajasta, on harhaoppista ja saastunutta opetusta, joka on otettu vastaan Eksyttäjältä eli Saatanalta. Tällaisella opetuksella hengellinen opettaja opettaa myös Jeesuksen opetuksia vastaan. Luukkaan evankeliumi kertoo, mitä Jeesus opettaa Herran päivästä, jolloin ihmiset saavat kohdata Jumalan vihan. Tässä ajassa, ahdingon ajassa, elävät myös apostolien jälkeen tulevat viimeiset Jumalan valitut, jotka Hän pelastaa ristin tien ja täydellisen Kristuksen kautta: Sitä päivää ei vältä yksikään, joka maan päällä elää. -Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva ja kestäisitte Ihmisen Pojan edessä. Jumalan valittuihin kuuluu kuitenkin ennen kaikkia kansoja Hänen oman kansansa jäännös, jonka luokse Hän tulee täydellisenä Kristuksena ahdingon ajassa ensimmäiseksi. Hesekielin kirjassa kuvataan, miten Jumala herättää nukkuvan kansansa taas eloon ja poistaa paatumuksen, kun Hän tulee takaisin: Herran käsi tarttui minuun, ja Herran Henki vei minut kauas pois ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä kuolleitten luita. - Hän kuljetti minua yltympäri niiden ylitse, ja minä näin, että luita oli laaksossa hyvin paljon ja että ne olivat rutikuivia. - Herra sanoi minulle: ’Ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon?’ Minä vastasin: ’Herra, sinä sen tiedät.’ - Hän sanoi: ’Sano profeetan sana näille luille, sano niille: Te kuivat luut, kuulkaa Herran sana! - Näin sanoo Herra Jumala näille luille: Minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. - Minä panen teihin jänteet, kasvatan ympärillenne lihan ja peitän teidät nahalla, ja minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Silloin te tiedätte, että minä olen Herra.’ - Minä puhuin saamani käskyn mukaan, ja minun vielä puhuessani alkoi kuulua kovaa kalinaa, kun luut lähenivät toisiaan ja liittyivät yhteen nivel niveleltä. - Minä näin, että niiden päälle kasvoi jänteet ja liha ja että nämä saivat nahan ympärilleen, mutta elämää niissä ei ollut. -- Herra sanoi minulle: ’Ihminen, nämä luut ovat Israelin kansa. Kaikki israelilaiset sanovat: ’Luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt, me olemme hukassa.’ - Sen tähden julista heille: Näin sanoo Herra Jumala: Minä aukaisen teidän hautanne, päästän teidät, oman kansani, haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. - Te tiedätte silloin, että minä olen Herra, kun minä aukaisen hautanne ja päästän teidät, kansani, haudoistanne. - Minä panen teihin henkeni, niin että te heräätte eloon, ja vien teidät maahanne. Silloin te tiedätte, että minä, Herra, teen sen minkä olen luvannut tehdä. Näin sanoo Herra.’ Haudassa oleminen symbolisoi Jumalan edessä kuollutta ihmistä, joka elää tässä maailmassa harhaoppisena, vailla Jumalan totuutta. Jumalan totuus annetaan israelilaisille vasta Jumalan tullessa Sanassaan täydellisenä Kristuksena kansansa keskuuteen. Israelin maa kertoo tulevasta tuhat vuotisesta valtakunnasta, nykyistä Israelin valtiota se ei kuvaa. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan myös Jeesuksen ristinkuolemaan liittyvistä poisnukkuneista ja haudoista pääsemisestä: Mutta keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. - Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: 'Eeli, Eeli, lama sabaktani?' Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? -- Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. - Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, - haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. - He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille. Tämän Raamatun kohdan symbolinen kuvaus kertoo Kristuksen tulevasta merkityksestä juutalaisille. Jeesuksen kuolema ristillä ja väliverhon repeytyminen kertovat vanhan mitätöimisestä eli siitä, miten pelastukseen ei päästä enää Jumalan tarkasti ohjeistaman vanhan liiton juutalaisen temppelijumalanpalveluksen kautta vaan Kristuksen kautta ristin tiellä. Maan vavahteleminen ja kallioiden halkeaminen kertovat tulevasta tuomioiden päivästä ja täydellisen Kristuksen toisesta tulemisesta. Monien näkemä vahva näky, jossa nähtiin pyhien ihmisten eli Jumalan omien ylösnousevan auenneista haudoistaan, kuvaa tulevaa, jolloin juutalaiset valitut ottavat täydellisen Kristuksen Jumalan totuudessa vastaan ja pelastuvat Hänen kauttaan. Vaikka juutalaiset näkivätkin haudoista tulleita pyhiä, kyse oli pelkästä näystä, sillä kuolleen ihmisen ruumis ei nouse eikä liiku yhtään mihinkään, vaan se jää maapallolle ja maatuu. Kuoleman jälkeen ihmissielulle ei jää minkäälaista, edes läpikuultavaa kehoa, sillä sellaista ei ole olemassa, on vain fyysinen keho. Sielu itsessään on mitätön, avuton ja näkymätön osa, jota vain Jumala ohjaa ja hallitsee. Raamattu on kokonaisuudessaan hyvin symbolinen, joka ei aukea ilman elävän Jumalan totuutta ja Jumalan tahtoa. Moni asia Raamatussa kytkeytyy kätketysti tulevaan. Pimeys kuvaa tässä Raamatun kohdassa kaikkiallista Jumalan totuuden puuttumista valitulta kansalta, kuten se puuttuu myös pakanakansoilta. Maailman pimentyminen tulee myös konkreettisesti Jumalan tuomioissa ensin tämän maailman osaksi, ennen kuin täydellinen Kristus tulee maan päälle. Mutta keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. Kolme tuntia ei tässä suoraan kuvaa tulevaa pimeyden ajan kestoa, vaan kolme symbolisoi lukuna Jumalan Pyhyyttä eli Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, joiden kautta ihminen voi pelastua. Pimeyden aikaa kestää Jumalan tarkoin määrittämän ajan, ennen kuin täydellinen Kristus tulee ilmestymään ihmisille. Aika on myös niin pitkä, että ihmisiä koetellaan Kristuksen tulemisen odotuksella, sillä Kristus tulee vasta silloin, kun aika on Jumalan suunnitelman mukaan oikea. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? -huudahdus ei tarkoita, että Jeesus luuli Jumalan hyljänneen Hänet ristillä, vaan Jeesus huusi näin valitun kansan ihmisten puolesta. Huuto tulee vielä pimeyden keskellä heidän suustaan, kun Jumalan antamat tuomiot tulevat maan päälle ja kova ahdingon aika alkaa myös heille, kuten muillekin maapallon kansoille ennen Kristuksen toista tulemista. Aamoksen kirja kertoo: Sinä päivänä – sanoo Herra Jumala – minä annan auringon laskea puolenpäivän aikaan ja pimennän maan keskellä kirkasta päivää. - Minä muutan teidän juhlanne suruksi ja kaikki laulunne valitusvirsiksi. – Koittaa aika – sanoo Herra Jumala – jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän.

Jumalan totuuden tunteminen on ihmiselle erittäin tärkeää, vaikka sen edessä nöyrtyminen olisikin vaikeaa. Toinen kirje Timoteukselle opastaa: Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Pyhä kirjoitus kertoo Jumalan totuudesta, joka on annettu ihmisille noudatettavaksi. Kaikki Uuden testamentin kirjoitukset eivät kuitenkaan Jumalan puhdasta totuutta ole, sillä Jumala on antanut Uuden testamentin tekstien saastua ihmisten rikkomusten tähden. Apostolit kyllä pelastuivat tästä elämästä Jumalan suunnitelman mukaisesti, mutta heidän opettamilleen ihmisille Jumala ei sitä enää sallinut. Kun Jumalan totuus saastuu vähänkin, se on saastutettu ja pilattu. Kun ihmiset ovat tottelemattomia Jumalalle ja loukkaavat Jumalaa, Jumala ei päästä ihmistä koskaan seuraamuksitta. Viidennessä Mooseksen kirjassa kerrotaan Jumalan tottelemisesta ja siitä, mitä tapahtuu, jos Jumalaa ei totella. Tämä ilmoitus on pysyvä ja aina voimassa oleva, vaikka laki onkin näistä ajoista muuttunut Uuden liiton laiksi: Minä annan teidän nyt valita siunauksen tai kirouksen. - Siunauksen saatte, jos tottelette Herran, Jumalanne, käskyjä, jotka minä nyt teille ilmoitan, - mutta kirouksen, jos ette tottele Hänen käskyjään, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä käsken teidän kulkea, ja antaudutte palvelemaan vieraita jumalia, joita ette ole ennen tunteneet. Kun ihminen ei ole totellut Jumalaa, elää koko maapallo Jumalan kirousten ja vihan alla. Kuka toimii jollakin tavalla Jumalan yhteydessä, vaikka vähänkin, on osallinen tässä Raamatun kohdassa. Muita jumalia tunnustavat kansat kulkevat Jumalan suunnitelman mukaan, sillä tämä maailma on tarkoituksella harhaoppinen ja Jumalan vihan alla kulkeva maailma, mutta elävän Jumalan kanssa toimineet eivät voi toimia miten hyvänsä. Jumalako vain katselisi vierestä, kun ihminen vie valitun kansan osan ja käyttää sitä omiin tarkoitusperiinsä? Ihminen ei ymmärrä vastaanottavansa Jumalalta rajua eksytystä ja kirouksia, sillä hän ei niitä ilman Jumalan puhdasta totuutta tunnista. Ihminen ei myöskään ymmärrä sitä, että Jumala on jatkuvasti läsnä; Hän toimii kaikessa ja on kaikkialla koko ajan, joka hetki. Uuden testamentin kirjoituksia on mahdotonta tulkita totuudellisesti ilman Pyhää Henkeä eli ilman Jumalan totuudellista ohjausta, sillä Jumala on antanut Uuden testamentin saastua ja seassa on myös ihmisten omia, Jumalan totuudessa kulkevien, keskeneräisten ihmisten ajatuksia. Näin Jumala pitää huolta siitä, että ainoastaan puhtaassa uskossa ja Jumalan totuudessa kilvoitellut ja ponnistellut ihminen voi kertoa totuudellisia asioita Jumalasta ja Kristuksesta. Valheessa kulkeva saa aina valheessa kulkevan palkan osakseen. Kun ihminen ymmärtää tämän, hän ymmärtää myös sen, miksi Jumalan tuomiot alkavat ensimmäisen Pietarin kirjeen kertomana Jumalan huoneesta: On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumia? – Jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykään jumalattoman ja syntisen! - Sen tähden ne, jotka joutuvat kärsimään, jos niin on Jumalan tahto, antakoot elämänsä uskollisen Luojan haltuun ja tehkööt edelleen sitä, mikä on hyvää. Tuomioiden alkaminen Jumalan huoneesta kertoo sen, että Kristukseen uskovat eli saastunutta evankeliumia levittävät uskovat tulevat vastaanottamaan ensimmäisinä Jumalan antamat tuomiot. Koska Jumala toimii Uudessa liitossa, rangaistus tulee ensin niille, jotka ovat levittäneet uuden liiton saastunutta evankeliumia ja omineet valitun kansan paikan itselleen. Jumalan tahto on, että Hänen totuudessaan kulkeva ihminen kulkee tämän maailman hullutuksista ja viettelyksistä Jumalan yhteyteen Jumalan ankarassa kasvatuksessa kärsimyksen tietä, joka on myös se tie, jonka Jumala itse kulki ihmisenä ristinkuolemaansa Jeesuksena. Tämä ei ole mikään tulkinnanvarainen asia, vaan ehdoton Jumalan tahto Jumalan totuuteen ja Jumalan armon alaiseksi kasvavalle ihmiselle. Jumalan totuudessa Kristuksen tunnustava kantaa aina kilvoitellen ristinsä Jeesuksen Kristuksen opetusten mukaisesti ja tästä kertovat alla olevat Luukkaan ja Matteuksen evankeliumien tekstit. Jeesuksen opetukset ovat aina yli apostolien opetusten, mikäli Uuden testamentin teksteistä löytää ristiriitaisuuksia. Yksin uskosta pelastumisen -opetus, jossa ei tekoja mainita, kuuluu näihin harhaanjohtaviin opetuksiin. Ristin tie on Jumalan puhtaassa totuudessa tehtävien tekojen lisäksi aina kärsimystä ja koettelemuksia ristin tiellä : Miksi te sanotte minulle: ’Herra, Herra’, mutta ette tee mitä minä sanon? -- Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Totuudellisen tien kulkija tulee saavuttamaan täyden uskonkuuliaisuuden ja Jumalan antaman täyden tuen vasta silloin, kun hänen aikansa on päättymässä maan päällä ahdingon ajassa ja hän kulkee täysin ja ainoastaan sitä kapeaa tietä, jota täydellinen Kristus vielä opettaa. Kun Jumala haluaa kasvattaa ihmistä puhtaassa totuudessa, kuka haluaa ottaa Jumalan antaman puhtaan totuuden vastaan ja myös elää nöyränä, kurinalaisena ja Jumalalle kuuliaisena Jumalan puhtaan totuuden mukaisesti? Ne Jumalan valitsemat ihmiset tulevat vielä haluamaan, kun Jumala tulee heitä Sanassaan täydellisenä Kristuksena ahdingon ajassa kutsumaan. He tulevat myös kasvamaan kukin siihen uskon sadon määrään, jonka Jumala on heille varannut. Jumalan totuus tulee romuttamaan kaikki ihmisen omat uskomukset ja opetukset, joihin hän on uskonut. Kukaan ei voi koskaan olla varma omasta pelastumisestaan. Se, joka kuvittelee itse olevansa pelastuksen tiellä, ei puhtaassa Jumalan totuudessa tarkasteltuna, Jumalan totuudesta eksyneenä ja itsensä korottaneena sillä tiellä olekaan. Luukaksen evankeliumissa Jeesus opettaa opetuslapsilleen eli Jumalan valituille ihmisen pelastusvarmuudesta. Joku kysyi Häneltä: 'Herra, onko niin, että vain harvat pelastuvat?' Jeesus vastasi: - 'Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene. - Tulee hetki, jolloin talon isäntä nousee ja sulkee oven. Kun te sitten seisotte ulkona, kolkutatte ovelle ja huudatte: 'Herra, avaa meille!' Hän vastaa: 'Keitä te olette? En tunne teitä!' -- Siellä te itkette hammasta purren, kun näette Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikki profeetat Jumalan valtakunnassa mutta huomaatte, että teidät itsenne on suljettu ulos. -- Monet viimeiset ovat silloin ensimmäisiä, monet ensimmäiset viimeisiä. Kilvoittelu tarkoittaa Jumalan totuudessa ja totuudellisessa uskossa ponnistelemista, kasvamista ja kehittymistä Jumalan tahdon mukaisesti ristin tiellä. Talon isäntä tässä Raamatun kohdassa kuvaa toista kertaa maan päälle tulevaa Kristusta. Abraham, Iisak, Jaakob ja profeetat ovat sitä Jumalan valittujen joukkoa, jotka ovat jo pelastuneet tästä maailmasta. Ne ihmiset, jotka ovat korottaneet itsensä Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen nimessä tässä Pyhästä Hengestä osattomassa elämässä muita ihmisiä korkeammalle ja uskovat pelastuvansa, jäävät viimeisiksi eli eivät pelastu lainkaan. Teksti kertoo ahtaan oven kautta myös sen, miten pelkän uskon varassa ei yksikään ihminen tule pelastumaan, sillä Jumalan totuuden mukainen usko edellyttää pelastuvalta aina Jumalan valittuna olemista, Jumalan korottaman ja kirkastaman Ihmisen Pojan opettamien tekojen kautta toimimista ristin tiellä ja ihmisen ponnistelua puhtaassa totuudessa Jumalaa kohti eli kilvoittelua. Ihminen ei voi koskaan pelastua ilman Jumalan puhdasta totuutta ja ristin tietä, sillä pelastumiseen tarvitaan aina Kristuksen totuudellinen tunnustaminen ja tässä totuudessa toimiminen Jumalan valittuna. Valittuja olivat Israelin kantaisät sekä profeetat ja apostolit, jotka toimivat kaikessa Jumalan ohjauksen mukaisesti ja he myös ottivat oman elämänsä aikana Jumalan antamat haastavat koettelemukset ja kärsimykset kuuliaisina ja nöyrinä vastaan. Jumala asettaa valittunsa aina tiettynä aikana maan päälle kasvamaan Jumalan totuudessa ja toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti. Hesekiel kertoo niistä toimenpiteistä, joita Jumala käyttää, kun Jumalaan uskova, uskossaan hairahtunut ihminen ei Häntä tottele. Antamiensa kirousten lisäksi Jumala antaa yksittäisiä rangaistuksia rikkomuksista, mutta näitä ihminen saa vasta totuudellisella tiellä oppiakseen Jumalan totuudesta elävän Jumalan kanssa. Vaikka rangaistus harhaoppisuudesta ja Jumalaa vastaan rikkomisesta ei tulekaan tässä ajassa Pyhästä Hengestä osattomalle uskovalle ihmiselle hänen tekonsa jälkeen, se ei tarkoita sitä, että se jäisi tulematta. Ihmisen teot vaikuttavat aina siihen, mihin ihminen joutuu tämän elämän jälkeen. Ihminen saa vastaanottaa tekojensa seurauksia myös silloin, kun ensin maan päällä Sanansa kautta ihmiselämänsä elänyt Jumala saapuu toisessa tulemisessaan Jumalallisena Hengen ilmentymänä, täydellisenä Kristuksena ihmisten keskuuteen ensimmäisten antamiensa tuomioidensa jälkeen. Vaikka tämän Raamatun kohdan opetus on osoitettu israelilaisille, se pätee edelleen kaikkiin Jumalaan ja Kristukseen uskoviin. Kun uskova elää Jumalan ja Kristuksen nimessä tämän maailman hullutusten ja tapojen mukaisesti, toimii valheessa sekä luottaa toisten ihmisten totuuksiin ja antaa kunniaa kanssakulkijalle eikä toimi Jumalan puhtaassa totuudessa Pyhän Hengen ohjauksessa, kyse on harhaoppisuudesta ja epäjumalien palvelemisesta. Tähän liittyy myös Eksyttävän Hengen alaisena toimivan ihmisen kautta tapahtuva parantuminen ja ihmeteot. Tämän maailman ihminen myös profetoi valheellisena profeettana, ilman ristin tietä ja ilman Jumalan totuudellista ohjausta eli Pyhää Henkeä eikä tunnista lainkaan Jumalan antamaa eksytystä. Joka luopuu minusta ja antaa sydämensä epäjumalille, joka kiinnittää katseensa sellaiseen, mikä vie hänet syntiin ja silti tulee profeetan luo pyytämään minulta vastausta, saa kyllä vastauksen. Kyllä minä vastaan - minä itse, Herra. - Minä käännän katseeni tuohon ihmiseen ja repäisen hänet kansani keskeltä, teen hänestä varoittavan esimerkin. Niin te tulette tietämään, että minä olen Herra. - Jos profeetta silloin eksyy vastaamaan itse, niin minä, Herra, eksytän tuon profeetan, ja minä kohotan käteni häntä kohti ja hävitän hänet kansani Israelin parista. - Heidän on kummankin kannettava syntinsä seuraukset - syntiä teki se, joka kysyi, ja yhtä suuren synnin teki profeetta. -- Ihminen, kun jokin maa tekee syntiä minua vastaan ja on minulle uskoton, minä kohotan käteni ja rankaisen sitä. Minä ehdytän siltä leivän saannin ja lähetän sen keskelle nälänhädän, minä tuhoan siitä maasta sekä ihmiset että eläimet. - Mutta jos siellä on kolme sellaista miestä kuin Nooa, Daniel ja Job, nämä kolme säästyvät vanhurskautensa tähden. -- Tai minä panen pedot kulkemaan kautta maan, ja ne tappavat kaikki sen asukkaat, niin että koko maa autioituu eikä petojen tähden kukaan edes liiku siellä. - Jos siinä maassa on nuo kolme miestä, hekään eivät voi pelastaa ketään, edes poikiaan tai tyttäriään, niin totta kuin elän, sanoo Herra Jumala. Vain he pelastuvat, ei kukaan muu, ja siitä maasta tulee kolkko autiomaa. Kun Jumala tulee täydellisenä Kristuksena toisessa tulemisessaan ensimmäisten tuomioidensa jälkeen, Hän tekee nimenomaan varoittavan esimerkin tämän maailman mukaan elävistä harhaoppisista ihmisistä, jotka ovat omineet itselleen valitun kansan paikan, Jumalan siunauksia ja taivaspaikkoja. Kun Jumala toimii lopun aikoina koko maailmassa, tämä varoittava esimerkki tulee valtavana tuhona Hänen valitsemaansa paikkaan, joka vaikuttaa rajuudellaan ja tuhon laajuudellaan kaikkiin maailman ihmisiin. Vasta tästä järkyttävästä ja varoittavasta esimerkistä ihmiset alkavat ottamaan Jumalan totuutta vastaan ja uskomaan siihen, kun täydellinen Kristus tulee ainoan oikean totuuden kanssa. Nooa, Daniel ja Job kuvaavat niitä Jumalan edessä olevia nöyriä ja kuuliaisia Jumalan valittuja, jotka Jumala pelastaa tästä maailmasta. Jumalan valitut toimivat kaikessa kuuliaisena Jumalan tahdon ja Jumalan totuuden mukaisesti ja kasvavat koettelemusten ja kärsimysten kautta pelastukseen. Tässä tulee ilmi myös Jumalan valittujen määrä, vähäinen määrä yhdestä kansasta. Valittujen määrä kasvaa Jumalan määrittämään määrään, sillä valittuja tulee olemaan kaikista kansoista ja kaikista kielistä. Jumalan omasta omaisuuskansasta Jumalan valittuja tulee olemaan eniten, sillä Jumala pitää liittonsa, vaikka ihminen ei siihen kyennyt. Kun Jumala tulee täydellisenä Kristuksena tähän maailmaan, Hän tuo ihmisille tuomionsa ja puhtaan totuutensa. Täydellinen Kristus myös etsii tästä maailmasta ennalta katsotut valittunsa, jotka Hän opettaa ja kasvattaa toimimaan ristin tiellä kuuliaisena ja nöyränä Jumalan totuudessa suuren ahdistuksen aikana. Samoin Hän opettaa kaikkia niitä, jotka haluavat kuulla ja oppia Jumalan totuudesta. Tästä maailmasta kykenevät pelastumaan vain Jumalan valitut, ei kukaan muu. Jumala ei tee pelastumisesta helppoa syntiselle ihmiselle, vaikka hän onkin Jumalan valittu, sillä tämän maailman syntisyydestä tulee valittujen kasvaa pois kerta kaikkiaan. Ne ihmiset, jotka eivät ole Jumalan valittuja, mutta ottavat tulevan täydellisen Kristuksen vastaan ja haluavat kulkea ja kasvaa Hänen tuomassaan totuudessa, saavat myös ahdingon ajassa kasvunsa mukaisesti Jumalan antamaa rauhaa ja tukea. He saavat myös Jumalan armon kautta totuudellisen kasvunsa mukaisesti tämän elämän jälkeen tulevasta tuonelasta paremman osan. Ihminen ei voi itse oman valheellisen julistuksensa turvin pelastaa yhtään ainutta ihmistä, vaikka lupaisi hänelle mitä tahansa. Kaikki on täydellisen Kristuksen eli Jumalan Sanan vallassa Jumalan tahdosta. Täydellisen Kristuksen tullessa tässä maailmassa ei opeta Jumalan totuudessa kukaan muu kuin Hän itse. Matteuksen evankeliumissa Jeesus tuo julki sen, miten ihmisillä on vain yksi opettaja, Kristus. Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. Kuka jatkaa täydellisen Kristuksen tullessa omaa opetustaan omassa eksytetyssä totuudessaan, toimii Jumalaa vastaan. Jumala odottaa aina valitsemiltaan ihmisiltä nöyryyttä, kuuliaisuutta ja Herran pelkoa. Jesajan kirjassa kerrotaan, minkälaista ihmistä Jumala auttaa ja tukee ja tämän Hän tekee nimenomaan Jumalan puhtaassa totuudessa: Köyhää minä katson, köyhää, hengeltään särkynyttä, sanani alla arkaa. Tällainen ihminen ei edes uskalla sanoa ääneen eikä edes ajatella sitä, että olettaisi varmasti pelastuvansa, sillä sen asian tietää vain Jumala. Tällainen ihminen ei halua tehdä mitään ilman Jumalan todellista ohjausta ja tukea, että ei tekisi väärin. Tällainen ihminen myös rakastaa Jumalaa eniten tässä maailmassa ja haluaa antaa Jumalalle kaikkensa. Jumala edellyttää ihmiseltä nöyryyttä ja kuuliaisuutta sekä Herran pelkoa, sillä ilman Jumalaa ihminen ei ole mitään. Ei ole kykyjä, ei ansioita, ei elantoa, ei viisautta, ei mitään. Tähän nöyryyteen Jumalalle kuuliainen ihminen pääsee vain Jumalan antamien koettelemusten ja kärsimysten kautta totuudellisen ja täydellisen Kristuksen tunnustajana, Jumalan puhtaassa totuudessa kasvamalla, Pyhän Hengen eli Jumalan totuudellisen ohjauksen tukemana. Totuudellisella tiellä Jumala murtaa ihmisen tämän maailman viisauksista, hullutuksista ja saastasta, ennen kuin ihmistä voi alkaa Jumalan puhtaassa totuudessa kasvattamaan. Ihminen saa kokea tämän omasta elämästä häpeämisenä, katumuksena sekä mitättömyyden ja syntisyyden tuntemuksina. Tämä maailmallisuus ei lähde ihmisestä kerralla, vaan oppimisen seurauksena, askel kerrallaan, totuudellista tietä kulkemalla ja kasvamalla Jumalan puhtaassa totuudessa ja täydellisen Kristuksen ohjauksessa. Kuka epäilee tässä annettua totuutta, tietäköön sen, että kaiken tämän tekstin takana on Jumala, sillä mikään tällä sivulla oleva kirjoitus ei ole ihmisen itsensä ansiota. Se, että toinen ihminen suosittelee jonkun toisen ihmisen tekstejä, ei tee niistä totuudellisia eikä luotettavia, mutta se kylläkin lisää kirjoittajan omaa kunniaa tässä elämässä. Ihmisen tulee ymmärtää, että kaikki kunnia kuuluu vain ja ainoastaan Jumalalle. Ensimmäinen korinttilaiskirje kertoo ihmisen velvollisuudesta Jumalaa kohtaan: Siltä, jolle on jotakin uskottu, vaaditaan, että hän osoittautuu luottamuksen arvoiseksi. Sama kirje jatkaa: tyytykää siihen, mitä on kirjoitettu. Tämä Raamatun kohta ei koske Jumalaa itseään, vaan ihmistä. Kun Jumala haluaa tuoda ihmiselle uutta, Hän myös tuo sen suunnitelmansa mukaisesti. Jesajan kirjan kautta Jumala kertoo: Kunniani kirkkautta minä en kenellekään luovuta, en minulle kuuluvaa ylistystä jumalankuville. Näettekö: minkä olen ilmoittanut, se on tapahtunut, ja nyt minä ilmoitan uutta. Ennen kuin se taimelle ehtii, minä kerron sen teille. Ihmisen tulee tässä ajassa tutkia omaa uskoaan ja omia uskomuksiaan tarkkaan. Pelastumiseen tarvitaan Jumalan valittuna olemisen lisäksi totuudellisen uskon, kasvattavien kärsimysten ja koettelemusten, sydämen tekojen ja puhtaiden ajatusten lisäksi myös aina Jumalan tahdon mukaista elämää, Jumalan ja Kristuksen totuudellista tunnustamista ja kunnioittamista, anteeksiantoa, nöyryyttä, katumusta ja Herran pelkoa sekä Jumalan totuudellista ohjausta eli Pyhää Henkeä. Jumala mittaa ihmistä näiden asioiden kautta ja käyttää siinä myös eksytystä. Ihminen ei pysty tunnistamaan edes kaikkia tekemiään syntejä, jos hän ei osaa tunnistaa saamiaan koettelemuksia ja niihin liittyvää eksytystä, joita Jumala ihmisille antaa. Ihminen tarvitsee ahdingon ajassa täydellisen Kristuksen opetusten lisäksi Pyhän Hengen koettelijaksi totuudelliselle tielle ja Jumala ei tätä tukea valheessa toimivalle ihmiselle anna, sillä tätä haastavaa lahjaa arvostaa ja ymmärtää Jumalan tahdosta vain lahjan saaja, joka toimii elävän Jumalan kanssa. Jumala on tehnyt tämän maailman vaikeaksi ihmiselle elää ja pelastua täältä, mutta tällaisesta maailmasta, jos mistä, erottuvat ne Jumalan ennalta valitsemat ihmiset, jotka haluavat elää Jumalan puhtaassa totuudessa ja todellisessa uskossa ja pyrkiä Häntä kohti. Tästä maailmasta tulevat erottumaan valittujen lisäksi myös ne totuudellisesti uskovat ihmiset, jotka tulevat ottamaan täydellisen Kristuksen tuoman puhtaan totuuden vastaan sekä toimivat ja kasvavat tässä Jumalan puhtaassa totuudessa Kristuksen opettamana.

Ilmestyskirja kertoo saatanasta ja sille annetusta ajasta: Mutta voi maata ja merta – Saatana on laskeutunut teidän luoksenne! Se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt. Jos uskova ihminen opettaa, että saatana on taivaasta langennut henkiolento ja sillä on tässä maailmassa omassa toiminnassaan vain rajallisesti Jumalan sallimaa valtaa ihmisten eksyttäjänä, hän ei voisi olla enempää väärässä. Mitä on Jumalan antama raju eksytys? Sitä ei ole yksikään seurakuntien hengellinen opettaja tai sananjulistaja käsittänyt. Jumala toimii itse Saatanana eli Eksyttäjänä ja Eksyttäjä vie eteenpäin koko maapalloa, myös jokaista uskovaa ihmistä. Kun yhtä Kristuksen seurakuntaa ei ihmisillä ole, ei ole Pyhää Henkeä eikä Jumalan totuuttakaan. Raju eksytys on rangaistus Jumalan oman valitun kansan paikan ottamisesta ja itsensä korottamisesta Jumalan siunauksiin ja taivaspaikkoihin. Kun näkökulma vaihtuu totuudelliseksi, ja ymmärretään, että tämä ilmestyskirjan kohta kuvaa ihmisen itsensä toimimista saatanana sekä myös antikristuksena oman harhaoppisen julistuksensa nojalla, ihminen voi toimia tässä tehtävässä vain rajallisen ajan Jumalan tahdon ja Jumalan suunnitelman mukaisesti. Jumalalla on ainut valta maan päällä ja koko maailmankaikkeudessa, ja Jumala myös käyttää tätä valtaa. Tämä koko ihmisen tuntema maailma elää Jumalan vihan ja kirousten alaisena. Vain Jumalan totuudesta ymmärtämätön ihminen voi sen kiistää. Koska tässä maailmassa vaikuttavat Jumalan antamassa rajussa eksytyksessä sekalaisten kristillisten seurakuntien oppisuunnat ja opetukset, Kristus ei ole enää yhdenkään seurakunnan pää. Kaikkien nykyisten eksyneiden ja harhailevien seurakuntien pää on Kristuksen sijaan Eksyttäjä. Kristus mainitsee ilmestyskirjassa useasti: Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille. Kun Jumala puhuu omalla tavallaan, ennakoimattoman valintansa kautta, oikea-aikaisesti ja suunnitelmansa mukaisesti puhtaassa totuudessaan uskoville opettajille ja sanan julistajille, niin kuunteleeko Eksyttäjän talutusnuorassa kulkeva hengellinen opettaja tätä totuutta herkällä korvalla? Vai kuunteleeko kuitenkin Kristuksena pitämäänsä Eksyttäjää eli Saatanaa, joka antaa ihmiselle vahvoja viestejä, selkeitä Raamatun tulkintoja, uskoa vahvistavia tuntemuksia, välittömiä rukousvastauksia, hämmästyttäviä yliluonnollisia asioita, ihmisen käsityskyvyllä avattuja ennusunia, ilmestyksiä, näkyjä sekä ihmetekoja parantumisineen? Kaupan päälle voi saada myös maallista arvostusta ja kunniaa sekä joillekin voidaan antaa vaurauttakin. Kun ihminen korottaa itsensä omassa uskossaan ja kuvittelee omassa viisaudessaan yltävänsä Jumalan viisauden tasolle tulkitessaan Raamattua, hänen on hyvin vaikeaa kuunnella vahvasti muodostuneen käsityksensä jälkeen Jumalan totuutta, saati ottaa sitä vastaan. Vaikka Jumala kertoo Raamatussa, mitä Hän tulee tässä maailmassa tekemään, Hän ei ole ennalta-arvattava. Hän ei myöskään kerro kaikkea. Totuuden Hengen sijaan Eksyttäjä antaa selviä vastauksia ja syöttää ihmiselle harhaisen Raamatun tulkinnan sekä ruokkii sitä. Kun Eksyttäjä myös palkitsee tästä kaikesta tämän maailman mukaisesti, ihminen ei Eksyttäjästä irti päästä. Irti päästäminen tarkoittaisi myös häpeää ja katumista sekä kunnian menettämistä tässä maailmassa eli ihmisten edessä kasvojen menettämistä, jota maallinen ja maailmallinen ihminen haluaa välttää viimeiseen saakka. Itsevarma ja tietäväinen ihminen on kuitenkin Herraa pelkäävän ja Jumalan sanan alla aran sekä nöyrän ihmisen vastakohta. Eli ei Jumalalle mieleinen. Vaikka Jumala tulee tuomaan rajulla tavalla totuuttaan ihmisille varoittavan esimerkin ja Tuomarina tulevan täydellisen Kristuksen kautta tulevassa ahdingon ajassa, tähän maailmaan jää silti Raamatun mukaisesti jäljelle niitä uskovia, jotka vastustavat Jumalan tuomaa totuutta loppuun saakka ja vastaanottavat siitä ansaitsemansa tuomion. Tällöin Eksyttäjän alaisena kulkeva ei vahvassa eksytyksessä kykene tunnistamaan edes tulevaa täydellistä Kristusta, vaan määrittää Hänet ihmisen omien oppien mukaisesti antikristukseksi. Ilmestyskirja kertoo: Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. – Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat Paholainen ja Saatana, ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi, syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin tuhat vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa. – Kun tuhat vuotta tulee täyteen, päästetään Saatana vankilastaan, ja se lähtee liikkeelle, kiertää maan neljä kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää niin Gogin kuin Magogin ja kokoaa kansat sotaan, ja joukkoja on kuin meren rannalla hiekkaa. – Ne nousevat maan tasangolle ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin. Mutta taivaasta iskee tuli, ja se tuhoaa ne kaikki. Tämä ilmestyskirjan kohta ei liity ihmisten odottamaan tuhat vuotiseen valtakuntaan, vaikka luku tuhat tässä toistuukin. Tämä näky korostaa Jumalan toimimista maan päällä niin menneessä, nykyhetkessä kuin tulevassakin. Enkeli, jolla on kädessään syvyyden avain ja isot kahleet, kuvaa ihmiseksi Sanansa kautta syntynyttä Jumalaa eli Jeesusta Kristusta, Voideltua, jolla on valta tuonelan ja kuoleman yli ja josta myös ilmestyskirja kertoo: Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, - iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Lohikäärmeen kiinni ottaminen ja kahleisiin laittaminen, syvyyteen syökseminen sekä sinetöiminen kertovat Jeesuksesta ja tämän maailman voittamisesta eli saatanan voittamisesta, sillä Jeesus kulki kuuliaisena ja nöyränä Jumalan tahdon, eikä ihmisten tahdon mukaisesti maan päällä lunastukseen ja sovitukseen. Johanneksen evankeliumi kertoo tästä: Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman. Jeesus näytti omien aikalaistensa epäjumalanpalvelemisen ja Jumalaa vastaan rikkomisen sekä opetti myös, miten ihminen voi toimia Jumalan totuudessa. Jeesus myös näytti ihmisille heidän syntisyytensä, jotta ihminen tunnistaisi synnin, eikä enää tekisi sitä. Jeesus myös näytti ihmisille, miten ihminen itse toimii saatanana. Matteuksen evankeliumi kertoo, miten Jeesus nuhteli Pietaria: Mutta Hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille: »Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Tämän ilmestyskirjassa olevan näyn ajallisuuteen liittyvä tuhat vuotta on myös symbolista, ja tätä symboliikkaa myös Pietarin kirje tuo julki: Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä. Tässä ilmestyskirjan kohdassa kerrotaan Jumalan asettamasta ajasta ihmisille. Koska Jumala ei anna Raamattua harhaoppiselle ihmiselle suoraan tulkittavaksi, Hän käyttää symboliikkaa myös ajanmääreissä. Tuhat vuotta ei tarkoitakaan tässä kirjaimellisesti tuhatta vuotta, vaan yhtä päivää, sitä päivää, jolloin Jeesus kärsi ristillä ja voitti saatanan. Tuo päivä oli Jeesukselle kärsivänä ihmisenä myös pitkä päivä. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin tuhat vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa. Vähäksi aikaa irti päästäminen on taas päinvastoin pidemmän ajan kuvaus. Jumalalle tuhat tai parituhatta vuotta on hyvin lyhyt aika, mutta ihmiselle se on todella pitkä aika. Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen Jeesuksen opetukset tulivat voimaan Uudessa liitossa ja valituille jäi ristin tie Kristuksen jalanjäljissä. Ristin tie on aina koettelemusten ja kärsimysten tie, sillä Jumala koettelee aina valitsemaansa ihmistä niin kuin on koetellut myös omaa Poikaansa, jotta totuudellisella tiellä kulkeva Jumalan valittu voi kasvaa täyteen uskon satoon. Matteuksen evankeliumissa Jeesus opettaa: Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee! Jumala koettelee eli mittaa Hänen totuudessaan kulkevaa ihmistä aina ja viettelijä ja eksyttäjä on Saatana eli Jumala toimii tässä tehtävässä itse. Näin koeteltiin myös Ihmisen Poikaa eli Jeesusta autiomaassa, jolloin Jumala toimi itse Saatanana. Jeesusta koeteltiin myös koko Hänen toimimisensa ajan ja tällöin koettelemukset tulivat ihmisten kautta, jolloin ihmiset toimivat saatanana Ihmisen Poikaa vastaan. Saatanan päästäminen vankilastaan kertoo Pyhän Hengen eli Jumalan totuudellisen ohjauksen pois ottamisesta ihmisiltä. Alkuseurakunnilla oleva evankeliumi saastui ja sitä alettiin levittämään kaikkeen maailmaan saastuneena ja harhaoppisena. Evankeliumi saastuu heti, jos siihen pääsee yksikin harhaoppi. Jaakobin kirje tuo ilmi Kristuksen lain herkkää saastumista: Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. Kun ihminen ottaa eksytyksen vastaan, eksytys lisääntyy ja syvenee ja ihminen alkaa etenemään eksytyksen tiellä. Ja pian yhden kohdan rikkoja rikkoo kaikkia kohtia vastaan. Gogin ja Magogin sota tuo ilmi jo aikaisemmin kerrottuna Kristusta seuraavien ihmisten totaalisen eksymisen Jumalan totuudesta, josta Jumala tuo palkan kovana rangaistuksena ensin uskoville ja koko maailmalle Tuomarina ja Juudan Leijonana. Psalmissa 83 kerrotaan jatkuvasti Jumalaa vastaan toimivista ihmisistä, Jumalan vihollisista. Tämä Raamatun kohta nimeää myös sen aikaiset Israelin viholliset, mutta kun tämä kohta asetetaan Jumalan viestinä nykymaailmalle, viholliset eivät tarkoitakaan uskovalle totuudellisessa tulkinnassa enää samoja, sen aikaisia vihollisia. Nämä viholliset voivat kyllä pysyä, mutta se on sivuseikka. Koska Jumalan tuomiot alkavat Jumalan huoneesta, Hän rankaisee aina ensin omiaan, jotka ovat rikkoneet Häntä vastaan syrjäyttämällä Jumalan valitun kansan siltä paikalta, jolle se kuuluu. Muut saavat kyllä osansa aikanaan. Sinun vihollisesi riehuvat, nostavat uhitellen päätään. - He punovat juonia omaa kansaasi vastaan, vehkeilevät sinun suojattiesi pään menoksi. - He sanovat: ’Me tuhoamme heidät! Tehdään loppu kansasta, niin että Israelin nimikin unohtuu!’ – He ovat yksissä tuumin tehneet liiton, kaikki he ovat sinua vastaan. -- Tuhoa nuo, jotka sanovat: ’Me valloitamme Jumalan asuinsijat.’ - Jumalani, hajota heidät kaikkiin tuuliin kuin ohdakkeen höydyt, kuin ruumenet! - Niin kuin kulovalkea polttaa metsän, niin kuin tulen roihu korventaa vuoret, - niin ajakoon sinun myrskysi heitä takaa, kauhistukoot he tuulesi voimaa! - Nöyryytä heitä perin pohjin, kunnes he etsivät apua sinulta, Herra. - Saakoot he osakseen ainaisen pelon ja pilkan, saakoot kunniattoman lopun. Kristitty ei voi ilman Jumalan totuudellista ohjausta ottaa Jumalan totuudessa ainuttakaan Vanhassa testamentissa olevaa Israelin kansalle tarkoitettua kohtaa omassa viisaudessaan itselleen, sillä hän toimii Jumalan antamassa valheessa ja eksytyksessä. Koska hän on Eksyttäjän alaisena ottanut, joutuu hän siitä myös maksamaan. Kunniaton loppu saastuneen uskon omaaville kertoo samaa kuin Jeesuksen toteama asia Matteuksen evankeliumissa: Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Koska Jumala on oikeudenmukainen, Hän rankaisee aina ihmistä hänen teoistaan, mutta Hän tuo lopun aikoina armossaan totuuden myös kaikille Häntä vastaan rikkoneille. Kuvaannollinen uhitteleminen, juonien punominen, vehkeileminen ja Israelin tuhoaminen eivät kuitenkaan yksiselitteisesti kerro selkeästi havaittavasta kristittyjen Israel-vastaisuudesta, vaan siitä, että kristityt ovat saastuneella evankeliumillaan ottaneet Israelin paikan Jumalan edessä. Mitä auttaa Israelin siunaaminen ja esirukoukset israelilaisten puolesta, kun valitun kansan paikka Jumalan omana kansana on anastettu itselle? Kun Jumalan pelko puuttuu ja eksytys on rajua, voi ihminen omia itselleen myös ansaitsemattomia siunauksia ja taivaspaikkoja. Roomalaiskirje varoittaa kyllä Kristukseen uskovia pakanakansoja ottamasta sitä osaa itselleen, joka ei sille kuulu: Jos jalosta oliivipuusta on katkaistu oksia ja jos sinut, joka olet peräisin villistä oliivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon niin että olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä, - älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla! Mutta jos ylvästelet, muista, ettet sinä kannata juurta vaan juuri kannattaa sinua. - Sanot ehkä, että nuo oksat katkaistiin, jotta sinut voitaisiin oksastaa. - Se on totta. Ne katkaistiin pois epäuskonsa tähden, mutta sinä pysyt, kun uskot. Älä silti ole ylimielinen, vaan pelkää! - Jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei Hän säästä sinuakaan. -Katso, kuinka Jumala on sekä lempeä että ankara. Langenneita kohtaan hän on ankara, sinua kohtaan lempeä, jos pysyt kiinni hänen hyvyydessään; muuten sinutkin leikataan pois. Kun ihminen ei kulje Jumalan totuudessa elävän Jumalan kasvattamana ja koeteltavana, ei hän ole osallisena Jumalan hyvyydessäkään. Valittu kansa on leikattu pois ja saman kohtalon ovat saaneet myös Jumalaan ja Kristukseen uskovat pakanakansat. Jumalan suunnitelman arvuuttelussa ja oman osansa selittelyssä ihminen on aina heikoilla. Ihminen näkee sen, mikä tapahtuu hänen elinaikanaan ja hän tulkitsee tätä kaikkea oman rajallisen ihmisviisautensa valossa ja oman vähäisen käsityskykynsä turvin, joka kaikki on annettu Jumalan antamasta rajusta eksytyksestä ja valheesta. Kun Jumala rankaisee, rangaistuksen toteutumistapaa ei ihminen käsitä eikä ymmärrä sen laajuutta ja pituutta. Jumalan suunnitelma kattaa muinaisista ajoista hamaan tulevaisuuteen ja Jumala tuntee suunnitelmansa tarkalleen. Ihminen ei tunne.

Ihmisen ymmärrys on hyvin heikko, jos hän ei käsitä Jumalan jatkuvaa ja kaikkiallista puuttumista tämän maailman tapahtumiin ja tuleviin asioihin. Eivät Raamatussa olevat, tätä maailmaa koskevat ennustukset perustu profeettojen omiin tulkintoihin saamistaan näyistä, vaan Jumala on antanut valituilleen symboliset näyt ja pistänyt sanat totuudellisten profeettojen suuhun kirjaimellisesti. Ei yksikään Jumalan profeetta siteeraa tarkoituksella ja itsetietoisena aikaisempaa profeettaa lisäten viestiinsä sopivasti omaa, vaan kertoo sen, minkä Jumala laittaa hänet kertomaan sillä hetkellä. Ei ihmisellä ole omaa ymmärrystä, kaikki on Jumalan antamaa ja kontrolloimaa. Tämän ajan maailmassa ihmistä ei kuitenkaan ohjaa ja kontrolloi Totuuden Henki, vaan Eksyttävä Henki, molemmat Jumalasta. Ihmisen saama raju eksytys on paljon laajempaa, systemaattisempaa ja syvempää kuin mitä ihminen voi edes käsittää. Rajuun eksytykseen kuuluu myös se, että Jumala voi Eksyttävänä Henkenä antaa täysin samoja tai samaan asiaan liittyviä valheellisia unia ja näkyjä hyvin monelle ihmiselle. Ihminen ei kuitenkaan käsitä tätä eksytykseksi, vaan kokee sen vahvistukseksi viestin totuudellisuudesta, vaikka saa täyttä valhetta joka suunnasta. Raamattu ei voi myöskään koskaan selittää itse itseään Jumalan totuudessa, Jumala ei sitä salli. Harhaoppinen ja Pyhästä Hengestä osaton tulkitsija saa aina harhaoppisen tulkinnan. Onko ihminen koskaan ajatellut, miksi Uudessa testamentissa evankeliumeja on neljä? Miksei yksi, kaksi, kolme tai seitsemän, jolloin kaikki luvut liittyisivät jollakin tapaa yhteen Henkeen eli yhteen Jumalaan, kahteen liittoon tai Kristuksen kahteen tulemiseen, kolmen kautta Jumalan Pyhyyteen tai luvun seitsemän kautta täydelliseen Jumalaan ja täydelliseen Kristukseen? Evankeliumien kautta tuleekin esille luku neljä, joka liittyy kirouksiin ja vitsauksiin. Eikö se myös kerro ihmisille, mitä on tulossa? Jeremian kirjassa varoitettiin sen aikaisista vääristä profeetoista ja tämä pätee edelleen: Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Älkää antako keskuudessanne olevien profeettojen ja ennustajien pettää itseänne! Älkää uskoko unia, joita he teille kertovat. - Silkkaa valhetta he julistavat teille minun nimissäni, en minä ole heitä lähettänyt, sanoo Herra. Tuleva, täydellinen Kristus eli Ihmisen Pojan kaltaisen hahmon ottava Jumalan Sana, Jumala itse Sanassaan Totuudellisen Hengen ilmentymänä, tulee vielä hävittämään tästä maailmasta harhaoppisuuden ja valheellisen uskon, kun Hän tulee tähän maailmaan ahdingon ajassa. Johanneksen evankeliumissa Jeesus kertoo, miten Jumala tulee itse Sanassaan ihmisten keskuuteen. Kuka muu voisi tavoittaa kaikki maailman ihmiset ja tuoda heille oikean totuuden kuin Jumala itse? Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn Isän puoleen teitä auttaakseni. Jumala tulee ihmisten luokse ihmiselämänsä jälkeen täydellisenä Kristuksena. Ensin Hänen tulee kasvaa Ihmisen Poikana koettelemuksissa ja kärsimyksissä ristin tiellä Jumalan totuuteen ja Pyhyyteen. Näin ihmisille annetaan samassa ajassa elänyt Ihmisen Poika, jonka kautta kaikki Jumalan valitut voivat pelastua. Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon edessä vanhinten keskellä seisoi Karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää – ne Jumalan seitsemän Henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Valtaistuin ja neljä olentoa viittavat kaikkivaltiaaseen Jumalaan ja Jumalan tuleviin kirouksiin ja vitsauksiin, joita ihmiset tulevat vastaanottamaan lopun aikoina. Ilmestyskirjassa vanhinten keskellä seisova Karitsa kertoo Ihmisen Pojasta ja Jumalan valituista ja tämä kohta viittaa roomalaiskirjeessä kerrottuun veljesjoukkoon, joka on kuuliaisuudessa ja maan päällisen elämän toimissaan Ihmisen Pojan kaltainen. Ne, jotka Hän edeltä käsin on valinnut, Hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että Hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. Ilmestyskirjassa tuodaan luvun seitsemän kautta ilmi sitä, miten Jumalan koettelema ja kasvattama Ihmisen Poika - kuin teurastettu - voittaa saatanan maanpäällisessä elämässään, kuolee maanpäällisen palveluksensa jälkeen ja tiedostuu täydelliseksi Jumalan Hengeksi. Seitsemän Henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan, kertovat myös seitsemän sarven ja seitsemän silmän kautta kaikkivaltiaan Jumalan voimallisesta ja kaikkivoipaisesta sekä kaikkinäkevästä toimimisesta kaikkialla maailmassa täydellisenä Kristuksena, sillä luku seitsemän kuvaa Jumalan täydellisyyttä. Jumala tulee ensin oman valitun kansansa luokse ennen muita kansoja, sillä Jumala pitää liittonsa Israelin kanssa. Kristuksen tuntevat pakanakansat tulevat saamaan rangaistuksen harhaoppisuudestaan, tätä on tuotu aiemmin ilmi myös Gogin ja Magogin sodan kautta. Israelin kansa - tämän maailman ylenkatsoma ja vihaama kansa, jolta on viety myös Jumalan kansan osa - saa viimein Jumalan armon osakseen. Sakarjan kirja kertoo: Sinä päivänä minä hävitän kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. - Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa Häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat Häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat Häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan. -- Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. – Silloin – näin sanoo Herra Sebaot – minä hävitän epäjumalat maasta, niin ettei niiden nimiäkään enää tunneta. Minä poistan maasta myös saastaisen hengen ja väärät profeetat. -- Siihen aikaan profeetat varovat kertomasta näkyjään, eikä kukaan enää pukeudu karkeaan viittaan tekeytyäkseen profeetaksi.  Sinä päivänä Jumala ottaa valitun kansansa takaisin omaksi kansakseen ja poistaa peitteen Israelin kasvoilta, eikä yksikään ihminen opeta, vaan Jumalan Sana eli täydellinen Kristus itse. Israelin paatumuksesta kertoo toinen korinttilaiskirje: Heidän mielensä paatuivat. Sama peite pysyy edelleenkin paikoillaan, kun he lukevat vanhan liiton kirjoituksia, sillä vasta Kristus sen poistaa. - Yhä vieläkin heidän sydämensä päällä on peite Mooseksen lakia luettaessa. - Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois. Jumalaan ja Kristukseen uskovan ihmisen ei kuitenkaan ole lupaa arvostella tai tuomita Israelia, sillä myös he ovat hairahtuneet Jumalan totuudesta. Jumala antaa tuomioita, ihmisten tehtävä ei ole tuomita ketään. Kuka Israelin tuomitsee, saa itse tuomion osakseen. Jumala tulee vielä antamaan valitulle kansalleen uuden maan, jota asuttavat myös muut kansat. Jeremian kirja kertoo: Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. - Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte, - ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Tulevaisuus ja toivo kertovat tulevasta uudesta maailmasta, tuhat vuotisesta valtakunnasta, jossa ihminen saa elää koko ajan Jumalan totuudessa. Uusi maailma ei voi kuitenkaan syntyä, ennen kuin vanha on tuhottu. Ilmestyskirja tuo julki Jumalan valittujen kuolemaa ahdingon ajassa ja heidän tulevaa osaansa: Autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Ihmistä seuraavat teot määrittävät sen, mihin ihminen joutuu, taivaaseen, tuonelaan vai helvettiin. Jumala tuo myös totuutensa tälle maailmalle ennen tuhat vuotisen valtakunnan perustamista ja ennen tämän maailman hävittämistä. Jumala antaa omaa totuuttaan kaikille maailman ihmisille vasta ahdingon ajassa, kun Hän tulee täydellisenä Kristuksena ja antaa myös oman uuden nimensä ihmisille. Kuka ottaa Jumalan valittuna Jumalan totuuden vastaan kasvaakseen ristin tiellä ja ottaa vastaan kaiken, mitä Jumala täydellisenä Kristuksena tuo, pelastuu tästä elämästä, kun kilvoittelee totuuden tiellä loppuun asti. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje kertoo täydellisenKristuksen tulemisesta: Kuka on meidän toivomme, riemumme ja kunniaseppeleemme Herramme Jeesuksen edessä, sitten kun Hän saapuu, ellette te? – Tehän juuri olette meidän kunniamme ja riemumme. Tämän Raamatun kohdan Jumala on saastuttanut täysin. Jumala tuo tälle maailmalle tuomionsa, ei kunniaa ja riemua. Seurakuntako - ja vieläpä harhaoppinen ja eksynyt seurakuntako - olisi ihmisten toivo, riemu ja kunnia? Jumalan pitäisi olla ihmiselle kaikkea tätä, ei toisen ihmisen. Jumalan valittu voi pelastua vain täydellisen Kristuksen kautta Jumalan totuudessa ristin tiellä ja ahdingon ajassa, ihmisen oma ansio se ei ole koskaan. Totuuden tiellä Jumalan valittu tulee vielä voittamaan Ihmisen Pojan jalanjäljissä saatanan ja pelastuu täydellisen Kristuksen kautta Hänen opettamanaan. Kun ihminen tulee ahdingon ajassa etenemään täydellisen Kristuksen opettamana totuudellisella tiellä, Jumalan antama totuudellinen ohjaus eli Pyhä Henki vahvistuu ihmisessä. Ilmestyskirja kertoo: Siihen, joka voittaa, ei toinen kuolema kajoa. -- Siitä, joka voittaa, minä teen pylvään Jumalani temppeliin, eikä hän joudu milloinkaan lähtemään sieltä. Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta Jumalani luota, ja oman uuden nimeni. Pylväs Jumalan temppelissä kertoo ikuisesta Jumalan palvelijasta ja Jumalalle täysin kuuliaisesta ihmisestä. Jumala antaa ihmisille myös oman uuden nimensä ja vain tämän nimen kautta ihminen voi pelastua. Uusi Jerusalem kuvaa tulevaa tuhat vuotista valtakuntaa, jonka Jumala perustaa maan päälle tämän maailman tulella hävittämisen jälkeen. Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille viitataan valittuihin ja tulevaan tuhat vuotiseen valtakuntaan: Ettekö tiedä, että pyhät tulevat kerran olemaan maailman tuomareina? Tässä maailmassa loppuun asti ristin tiellä kilvoitelleet Jumalan valitut tulevat olemaan niitä, jotka hallitsevat tulevassa uudessa maailmassa täydellisen Kristuksen kanssa. Se ei ole suoraa jatkoa tälle maailmalle, sillä Jumala tuhoaa tämän maailman ennen uuden maailman luomista. Mikään vanha ei pääse saastuttamaan tulevaa tuhat vuotista valtakuntaa. Ei tämän maailman hengellinen, harhaoppinen, maallinen eikä maailmallinenkaan saasta. Kun hengellinen opettaja opettaa, 'älä pelkää, sillä Jumala suojelee ja varjelee', hän ei tunne Jumalan suunnitelmaa eikä kirjoituksia. Sefanjan kirja kertoo: Minä tuhoan kaiken, tempaan kaiken pois maan päältä, sanoo Herra. - Minä tuhoan ihmiset ja eläimet, teen lopun taivaan linnuista ja meren kaloista, minä kaadan jumalattomat ja hävitän ihmiset maan päältä, sanoo Herra. Ainoastaan Jumala itse voi tämän maailman lopulla, ahdingon ajassa, levittää puhtaan totuuden kaikkeen maailmaan ja tästä kertoo Jeremian kirja. Sitten minä itse kokoan laumani rippeet kaikista maista, joihin olen lampaani karkottanut. Minä tuon lampaani takaisin laitumelleen, siellä ne ovat hedelmälliset ja lisääntyvät. Tämä Raamatun kohta kertoo Israelin kansan jäännöksen kääntymisestä takaisin elävän Jumalan puoleen. Takaisin laitumelle tuominen viittaa uuteen maailmaan ja siellä Jumalan totuudessa elämiseen. Jeremian kirja jatkaa: Minä annan niille paimenia, jotka huolehtivat niistä. Enää ne eivät pelkää eivätkä säiky eikä yksikään niistä joudu hukkaan, sanoo Herra. Tuhat vuotisessa valtakunnassa Jumalan valitut, jotka on valittu juutalaisten ja pakanakansojen keskuudesta, kaitsevat kansoja ja hallitsevat niitä täydellisen Kristuksen kanssa Jumalan totuudessa. Raamatun selittäjät ovat hyvin usein tulkinneet tuhat vuotisen valtakunnan kestävän vain tuhat vuotta. Miksi ihmeessä Jumala loisi maailman, joka kestäisi vain näin lyhyen ajan, Jumalalle vain yhden päivän? Tässä olettamuksessa ei ole minkäänlaista järkeä. Tuhat vuotisessa valtakunnassa tulevat elämään kaikki ne ihmissielut, jotka ovat eläneet aikojen saatossa maapallolla ja näitä ihmisiä ovat ne, jotka nyt elävät taivaassa ja tuonelassa. Myös helvetistäkin on ihmisellä aikanaan mahdollisuus päätyä tuhat vuotiseen valtakuntaan. Nämä aikaisemmin eläneet sielut syntyvät uuteen maailmaan ensin, ennen täällä nyt eläviä ihmisiä. Myös aikaisemmin eläneet Jumalan valitut hallitsevat täydellisen Kristuksen kanssa tuhat vuotisessa valtakunnassa ensin ennen tämän maailman tulevia valittuja. Ilmestyskirja kertoo näistä vanhan liiton aikana eläneistä profeetoista, Jumalan valituista, jotka palvelivat Jumalaa alttarin kautta: Kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin alttarin alla niiden sielut, jotka oli tapettu Jumalan sanan ja oman todistuksen tähden. Tämän maailman ihminen ottaa maallisen elämänsä jälkeen tuomionsa ja sen seuraukset vastaan ensin, ennen tuhat vuotista valtakuntaa. Jumalalla on selkeä suunnitelma ja oikeudenmukainen järjestys luomilleen maailmoille ja niissä asuville sieluille. Tuhat vuotinen valtakunta kertoo ihmisen tulevan eliniän maksimissaan, ei uuden maailman pituutta. Ihmisen korkein elinikä ei ole enää uudessa maailmassa Mooseksen kirjassa mainittu tämän maailman ihmisen elinikä, korkeintaan 120 vuotta, vaan korkeintaan tuhat vuotta. Niin pitkän iän Jumala voi antaa ihmisille, jotka kuuliaisina kulkevat tulevassa uudessa maailmassa Hänen totuudessaan. Jesajan kirjassa kuvataan uutta taivasta ja uutta maata, jossa uuden taivaan kautta kuvataan puhdasta uskoa Jumalaan ja Kristukseen sekä heidän yhteydessään elämistä. Uusi maa kertoo myös täysin erilaisesta maailmasta kuin tämä maailma. Mitään vanhaa ei jää. Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. - Ja minä riemuitsen Jerusalemista, iloitsen kansastani. Ei siellä enää kuulu itkun ääntä, ei valitusta, - eivät vastasyntyneet siellä enää kuole, ei yksikään, ei kuole vanhus, ennen kuin on elänyt päivänsä täyteen. Joka kuolee satavuotiaana, kuolee nuorena, jonka vuodet jäävät alle sadan, häntä surkutellaan --Niin kuin puiden päivät, niin ovat minun omieni päivät. Minun valittuni saavat itse nauttia työnsä tuloksista. - Enää he eivät näe vaivaa tyhjän vuoksi, eivät synny kuollakseen kohta, vaan he ovat Herran siunaama suku ja heidän vesansa pysyy heidän luonaan. Syntyessään tuhat vuotiseen valtakuntaan ihminen ei muista mitään tämän aikaisesta maailmasta, eikä hän siitä mitään tiedä. Hän elää uutta maailmaa ja saa Jumalan totuudellista ohjausta ja puhdasta opetusta maailmassa, joka tuntee Jumalan ja Jumalan Sanan. Uudessa maailmassa ei enää eletä Jumalan kirousten alaisena niin kuin tässä maailmassa. Niin kuin puiden päivät, niin ovat minun omieni päivät. Jumalalle kuuliaiset ihmiset elävät uudessa Jumalan luomassa maailmassa pitkään, niin kuin puutkin elävät, sillä he eivät synny kuollakseen kohta. Ihminen saa elää perheensä ja sukunsa kanssa hyvin pitkän elämän, jotkut jopa lähemmäs tuhat vuotta. Mooseksen ensimmäinen kirja kertoo ajasta, jolloin ihmisen elinikä oli lähellä tätä. Aadam eli kaikkiaan 930 vuotta, ja sitten hän kuoli. - Metusaleh eli kaikkiaan 969 vuotta ja kuoli sitten. – Kun Nooa oli elänyt 500 vuotta, hänelle syntyivät Seem, Haam ja Jafet. – Nooa eli vedenpaisumuksen jälkeen vielä 350 vuotta. – Kaikkiaan hän eli 950 vuotta, ja sitten hän kuoli. Sakarjan kirja kertoo uudesta tulevasta maailmasta, josta Jumala pitää huolen: Jerusalemin ympärille ei enää rakenneta muureja, niin paljon asukkaita ja karjaa siellä on tulevina aikoina. Minä olen tulimuuri sen ympärillä – sanoo Herra – ja asun sen keskellä täydessä kirkkaudessani.

Jumala tuo omaa puhdasta totuuttaan toisessa tulemisessaan Sanansa kautta ensin Ihmisen Poikana ja ihmiselämänsä jälkeen Hän tuo tuomioidensa kanssa totuutta täydellisenä Kristuksena eli Jumalan Sanana kaikkeen maailmaan. Luukkaan evankeliumissa Jeesus kertoo: Ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tulisi ilmi, eikä salattua, mikä ei paljastuisi ja tulisi tietoon. - Tarkatkaa siis, mitä kuulette. Jolla on, sille annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hän luulee itsellään olevan. Eksyttävän Hengen luotsaama uskova, joka ottaa Raamatusta aivan kaiken, myös kaikki opilliset ristiriitaisuudet ilman totuudellista ristin tietä ja ilman Jumalan totuudessa kasvamista, tulee vielä menettämään kuvittelemansa totuuden, kun täydellinen Kristus tuo puhtaan totuuden kaikkeen maailmaan. Vaikka ihminen toimii täydessä eksytyksessä ja valheessa, hän voi silti saada tuntemuksia, jolloin tuntee itsensä uskossaan erityisen viisaaksi, oikeamieliseksi, varmaksi, siunatuksi tai pyhäksi. Kyse on kuitenkin valheesta, jonka Jumala rajussa eksytyksessään antaa. Usko ei ole nippu hyviä ja yleviä tuntemuksia vaan uskossa ja sen vahvistumisessa on kyse aina ihmisen ymmärryksestä, jota vain Jumala antaa, kun ihminen ahdingon ajassa kilvoittelee ja kasvaa täydellisen Kristuksen jalanjäljissä Jumalan totuudessa. Totuudellinen ymmärrys tukee myös totuudellista uskoa ja molempia antaa Jumala. Ihminen itse ei ole mitään, Jumala antaa kaiken, se tulee sisäistää. Jumala tulee vielä koettelemaan lopun aikoina kaikkien maailman ihmisten uskoa ja uskomuksia. Jeesus opettaa Matteuksen evankeliumissa lopun ajoista ja evankeliumista: Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Jumalan Sana eli täydellinen Kristus tulee julistamaan puhtaan evankeliumin kaikkialle maailmaan, sillä harhaoppinen ja saastuneen uskon omaava ihminen ei tähän kykene. Täydellinen Kristus on myös ainut, joka pystyy ahdingon ajassa tavoittamaan kaikki maailman ihmiset, nekin, jotka eivät ole koskaan saaneet minkäänlaista opetusta Jumalasta ja Kristuksesta. Loppu tarkoittaa kirjaimellisesti tämän maailman ihmiskunnan loppumista, sillä Jumala tuhoaa tämän maailman ennen uuden maailman eli ennen tuhat vuotisen valtakunnan luomista maan päälle. Ihmisen on hyvin vaikeaa tuona tuomion ja täydellisen Kristuksen ilmestymisen päivänä kestää täydellisen Kristuksen edessä omassa uskossaan harhaoppisena, maallisena ja maailmallisena, syntisenä ja Jumalaa vastaan rikkovana ihmisenä. Ihmiset saavat täydellisen Kristuksen tuomana myös vastaanottaa Jumalalta kirjakäärön, Totuuden kirjan, joka on Jumalan Sanan itsensä kirjoittama. Tämä kaikille maailman ihmisille - jotka ovat vielä jäljellä tässä maailmassa Jumalan antaman varoittavan esimerkin jälkeen - annettava kirja korvaa ja jättää täysin varjoonsa saastutetun Raamatun, sillä ihminen tulkitsee harhaoppisesti vain elävän Jumalan totuudessa avautuvaa Raamattua omaksi hyödykseen ja jakaa valheellista opetusta ja eksyttävää pelastus- ja tempausoppia kaikille. Totuuden kirja ei tule jättämään minkäänlaista tulkinnanvaraa mistään Raamatun kohdasta eikä mistään Jumalan antamasta opetuksesta eikä ihmisen pelastumisesta. Totuuden kirja tuo myös ihmisille sellaista Jumalan suunnitelmaan liittyvää tietoa, jota tällä ihmiskunnalla ei ole aikaisemmin ollut. Kun jälleen kohotin katseeni, näin kirjakäärön, joka lensi taivaalla. – Enkeli kysyi minulta: ’Mitä näet?’ Minä vastasin: ’Näen lentävän kirjakäärön, joka on kaksikymmentä kyynärää pitkä ja kymmenen kyynärää paksu.’ – Hän sanoi minulle: ’Se sisältää kirouksen, joka koskee koko maata. Ties kuinka kauan ovat varkaat jääneet rankaisematta, ja pitkään ovat jääneet rankaisematta myös ne, jotka vannovat väärin. – Minä lähetän liikkeelle kirouksen, sanoo Herra Sebaot. Se menee varkaan taloon ja sen taloon, joka on vannonut väärin minun Nimeni. Kirous jää sinne asumaan ja tuhoaa koko talon niin hirret kuin kivenkin. Taivaalla lentävä kirjakäärö Sakarjan kirjassa kertoo Jumalalta tulevasta Totuuden kirjasta, joka sisältää puhdasta Jumalan totuutta, sitä totuutta, jota ei uskovien keskellä maan päällä vallitse ja jota ihminen ei itse Raamatusta saa. Taivas viittaa Jumalan ja Kristuksen yhteydessä olemiseen sekä ihmisen uskoon. Kaksikymmentä liittyy luvun kaksi kautta Jumalan tekemään vanhaan ja uuteen liittoon sekä myös Jumalan toimimiseen maan päällä ihmisten keskuudessa ensimmäisessä ja toisessa tulemisessaan. Syntymällä Sanansa kautta ihmiseksi, Jumala ei ole enää pelkästään kaikkialla toimiva mittaamattoman tietoisuuden ja voiman omaava Henki, vaan myös vähäinen ja ihmisen tietoisuuden tason omaava ihminen, Ihmisen Poika. Nollan symboliikan kautta tuodaan esille Jumalan loppumatonta ja päättymätöntä voimaa ja kaikkivaltiutta. Nolla luvun perässä kertoo myös sen, miten lukuun liittyvä kyseinen asia on haastava ja vaikea ihmiselle. Kymmenen viittaa Jumalan käskyihin, jotka eivät ole enää juutalaisille annetut kymmenen käskyä vaan ne sisältävät rakkauden kaksoiskäskyn ja kaikki ne opetukset, jotka Jumala opetti ihmisille Jeesuksena Kristuksena. Kyynärä kertoo ihmisen mittaamisesta, sillä ihmisiä on koeteltu ja koetellaan edelleen Ihmisen Pojan ja Jumalan antamien käskyjen kautta. Ihminen ei ole kuitenkaan pysynyt Kristuksessa eikä Jumalan antamissa käskyissä, jotka Jumala toi Ihmisen Poikana maan päälle. Kristuksen seuraamiseen ja totuudelliseen uskoon liittyvät aina ristin tie sekä annettujen käskyjen ja opetusten noudattaminen kuuliaisena ja kiitollisena tekojen kautta Jumalan totuudessa. Taloissa asuvat varkaat ovat niitä uskovia ihmisiä, jotka ovat väkivalloin temmanneet Jumalan valtakunnan itselleen ja opettavat siitä harhaoppisesti. Harhaoppisessa ja saastuneessa opetuksessa ja julistuksessa ihminen myös vannoo väärin Jumalan ja Kristuksen nimeen. Koska tämä maailma elää Jumalan vihan alla, ihmiset tulevat vastaanottamaan kirousten lisäksi kovia vitsauksia lopun aikoina. Kirjakäärössä eli Totuuden kirjassa oleva kirous kertoo tuomioiden lisäksi myös tätä maailmaa kaitsevasta Jumalan Eksyttävästä Hengestä. Tuomiot ja Totuuden kirja täydellisen Kristuksen tuomana tulevat vielä murtamaan tämän maailman valheperustan ja valherakennelmat ihmisten uskossa tuhoamalla symbolisesti talon hirret ja peruskiven. Totuuden kirjasta kertovat myös Hesekielin ja Danielin kirjat: Minä näin, kuinka minua kohti ojentui käsi, ja kädessä oli kirjakäärö. Se avattiin minun eteeni, ja minä näin, että se oli kirjoitettu täyteen molemmin puolin: valituksia ja huokauksia, huutoa ja tuskaa.-- Hän sanoi: ’Ihminen, ravitse itsesi. Täytä vatsasi, syö tämä kirjakäärö, jonka minä sinulle annan.’ Minä söin sen, ja se maistui suussani makealta kuin hunaja --- Mutta minä kerron sinulle, mitä on merkitty Totuuden kirjaan -- Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet harhailevat, mutta tieto lisääntyy. Totuudellinen tieto ei tässä maailmassa lisäänny ihmisen itsensä toimesta, vaan Jumalan toimesta Hänen itsensä tuomana. Totuuden kirja käsittää raamatullisten, vanhojen ja täysin uusien asioiden lisäksi myös kaiken tiedon ihmisen osaksi tulleista ja tulevista kirouksista ja vitsauksista. Totuuden kirja tulee ahdingon ajassa syrjäyttämään myös Jumalan saastuttaman Raamatun. Totuuden kirja tulee olemaan ainut täydellinen kirja maan päällä, sillä se on itsensä Jumalan Sanan kirjoittama kirja. Kuka uskoo tulevaan täydelliseen Kristukseen ja Hänen tuomaansa totuuteen, saa vahvaa Hengen ravintoa, joka maistuu tätä puhdasta totuutta ymmärtävän suussa makealta kuin hunaja. Jumalan totuus tuo myös todellisen ja totuudellisen tien ihmisen pelastumiseen, mikä ei ole tämän maailman harhaopeilla saastutettu tie, mutta tämä pelastustie on vain ristin tien kulkeville Jumalan valituille. Kuka ei ota täydellistä Kristusta ja Totuuden kirjaa vastaan, saa karvasta opetusta, jolloin ihminen ei kykene ottamaan vahvasta Hengen ravinnosta mitään vastaan ja torjuu myös tulevan täydellisen Kristuksen eksyttäjänä ja antikristuksena. Tällaisen ihmisen osa ei ole häävi, joka tulevan Jumalan ja Hänen tuomansa totuuden torjuu. Karvas liittyy myös Jumalan antamiin tuomioihin sekä kirouksiin ja vitsauksiin, joista kertoo Johanneksen Ilmestys: Minä otin käärön enkelin kädestä ja söin sen. Se maistui suussani makealta kuin hunaja, mutta kun olin sen syönyt, alkoi vatsaani karvastella. – Minulle sanottiin: ’Vieläkin sinun tulee ennustaa, miten käy maailman kansoille, maille, kielille ja kuninkaille.’ Kristuksen tulemiseen liittyvät kaikille kansoille tulevat Jumalan tuomiot, sillä ihminen saa maistaa Jumalan vihaa vitsauksien kautta, ennen kuin Jumala tulee Sanassaan toisen ihmiselämänsä jälkeen täydellisenä Kristuksena ihmisten luokse tähän maailmaan. Kuninkaat ovat nimenomaan niitä uskovia ihmisiä, jotka ovat itsensä korottaneet tai jotka muut ihmiset ovat korottaneet muiden uskovien yläpuolelle. Ilmestyskirja kertoo tähän liittyen pienestä kirjakääröstä: Sitten näin taas uuden mahtavan enkelin, joka tuli alas taivaasta -- ja kädessään Hänellä oli pieni avattu kirjakäärö. Hän laski oikean jalkansa meren päälle, vasemman maalle ja huusi kovalla äänellä, niin kuin leijona olisi ärjynyt. Hänen huudettuaan puhui seitsemän ukkosta jylisevällä äänellä. Pieni avattu kirjakäärö ei ole kuitenkaan sama asia kuin aikaisemmin mainittu symbolisesti kuvattu valtava kirjakäärö. Pieni-sana kertoo Totuuden kirjaa vähäisemmästä ja vaatimattomammasta kirjasta, sen edeltäjästä. Mahtava enkeli, joka tulee alas taivaasta kuvaa Ihmisen Poikaa. Avattu kirjakäärö kertoo Jumalan totuuden tuomisesta ja sen avaamisesta ihmisille. Oikea jalka meren päällä ja vasen jalka maan päällä kertoo Jumalan antamasta vallasta Ihmisen Pojalle. Meri liittyy Jumalan luomiin ihmisiin ja maa kuvaa sitä, miten kaikki täällä oleva kuuluu Jumalalle. Ihmisen Pojalla on Jumalan antama valta kertoa Jumalan totuutta ihmisille ja myös Jumalan antama valta tuomita ihmisiä. Kovalla äänellä huutaminen, kuin leijona olisi ärjynyt, kertoo Ihmisen Pojan kautta tulevasta varoituksesta ja pelottavasta viestistä ihmisille. Jumalan totuudellisen viestin tuominen on Ihmisen Pojan tehtävä toisessa tulemisessaan synnittömyyteen kasvamisen lisäksi Jumalan ankarassa kasvatuksessa ristin tiellä. Jesajan kirjassa kerrotaan tähän Ihmisen Pojan tuomaan viestiin viitaten: Maanpiirin asukkaat, te kaikki, joilla on asuinsijanne maan päällä, katsokaa, milloin vuorille nostetaan merkkiviiri, kuunnelkaa, milloin torven ääni kajahtaa! Kun Jumala tuo totuutta tälle maailmalle, ihmisen olisi hyvä olla hereillä. Vuoren, merkkiviirin ja torven kautta tuodaan tässä Raamatun kohdassa ilmi Jumalan totuuden julkituomista. Jumala kertoo aina etukäteen, mitä Hän tulee tekemään. Hänen huudettuaan puhui seitsemän ukkosta jylisevällä äänellä - kertoo pienen kirjakäärön jälkeen tulevasta Jumalan tuomiosta, varoittavasta esimerkistä, joka koskettaa koko maailmaa. Kun täydellinen Jumala toteuttaa tuomionsa eli Hän puhuu hävityksen kautta, sitä ei voi välttyä kuulemasta, näkemästä eikä kokemasta ja se pysäyttää myös tämän maailman harhaoppisen, maallisen ja maailmallisen ihmisen.

Jumalan totuuden vastaanottaminen tämän sivun kautta on yksi Jumalan tavoista koetella ihmistä. Jumala haluaa hyvin usein kasvattaa ihmistä, mutta Jumalan antamaa kasvatusta ei tule verrata ihmisten antamaan kasvatukseen. Jumala ei päästä ihmistä helpolla, kun Hän haluaa opettaa ja kasvattaa ihmistä totuudessa mieleisekseen. Jumalan antama opetus ja kasvatus tapahtuvat kuitenkin aina ihmisen parhaaksi, vaikka koettelemusten ja kärsimysten kautta kasvaminen tuntuisikin aluksi vaikealta. Heprealaiskirje kertoo Jumalan sanasta ja sen voimasta. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet, se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. - Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta Hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Tarkkaa siis omia ajatuksiasi, millä tavalla tällä sivulla olevan tiedon Jumalan totuudesta otat vastaan. Jumalan edessä nöyrtyminen, kiitollisuus ja Herran pelon löytyminen ovat aina hyviä ja ihmistä kasvattavia asioita. Jos tunnet kiitollisuutta siitä, että saat lukea Jumalan totuudesta, kiitä Jumalaa siitä, että olet saanut Häneltä ymmärrystä. Luukkaan evankeliumin kohta, jolla on, sille annetaan, toteutuu jo jossain määrin kohdallasi. Jumalan totuudesta loukkaantuminen ja suuttuminen eivät ihmistä auta, sillä se kertoo Jumalan totuudellisen ohjauksen täydellisestä puuttumisesta ja oman viisauden kanssa kulkemisesta. Ihmistä ei auta myöskään se, että Jumalasta tulevaa totuutta tai ihmiselle entuudestaan tuntematonta totuudellista tietoa ei oteta vastaan, sitä epäillään tai se kielletään täysin. Jumalan totuuden sivuuttaminen ei ole koskaan mikään läpihuutojuttu, josta ihminen selviäisi ilman seuraamuksia. Kaikki, mitä ihminen tekee nyt, tapahtuu Eksyttävän Hengen alaisena. Jumala on jokaisen ihmisen elämässä joka hetki, uskoi ihminen sen tai ei. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä kerrotaan tämän maailman viisaudesta ja Jumalan viisaudesta. Älköön vain kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä on olevinaan viisas tässä maailmassa, hänestä täytyy ensin tulla hullu, jotta hänestä tulisi viisas. Tämän maailman viisaus on näet Jumalan silmissä hulluutta. Kun tämän Raamatun kohdan todella ymmärtää, on ihmisellä toivoa ottaa myös Jumalan totuutta vastaan. Hulluus tässä maailmassa tarkoittaa täysin päinvastaista toimimista kuin mikä on yleisesti hyväksyttyä ja arvostettua tässä maailmassa. Kun sama hulluus toteutuu Jumalan totuudessa, se tarkoittaa täysin päinvastaista uskosta opettamista kuin mikä tässä maailmassa vallitsee. Ja mitä tällainen opettaminen ihmistä itseään hyödyttää? Kuka haluaa ottaa tässä maailmassa vapaaehtoisesti hengellisen hullun leiman itselleen ja sen seuraukset? Jumalan totuudessa toimiessa ihmisen maine ja kunnia eivät kuitenkaan merkitse yhtään mitään, kun toimitaan elävän Jumalan kanssa. Ihmisen maine ja kunnia ovat tästä maailmasta, Jumalan totuudesta ne eivät ole. Jos epäilet tämän tekstin olevan täyttä eksytystä, on vaarana se, että epäiletkin Jumalan totuutta ja elävää Jumalaa. Jumalan töitä ei ihminen kuitenkaan tunne eikä käsitä. Jumala toteuttaa aina oman suunnitelmansa, piti ihminen omasta viisaudestaan kiinni tai teki hän mitä hyvänsä. Jumalan puhdasta totuutta tulee kuitenkin kertoa ihmisille Jumalan tahdon mukaisesti, pitivät ihmiset siitä tai eivät. Kun totuudellinen tieto lisääntyy ihmisellä, lisääntyy myös ihmisen ymmärrys. Tämä ymmärrys ei ole kuitenkaan ihmisestä itsestään, vaan Jumalasta. Ihmisen ymmärrys vaikuttaa aina siihen, miten ihminen tulee ottamaan niitä asioita vastaan, joita Jumala ihmiselle antaa ja tulee vielä antamaan. Raamattu kertoo paljon tulevasta, mutta kun totuudellinen tulkinta puuttuu, ihminen voi kulkea harhapoluilla ymmärtämättä tapahtuvia asioita eikä hän pysty myöskään varautumaan tulevaan. Kun ihmisille ei kerrota heidän omasta harhaoppisuudestaan, syntisyydestään, rikkomuksistaan Jumalaa vastaan eikä Jumalan tulevista tuomioista, tulee Jumalan totuus vielä lyömään kasvoille jokaista maailman ihmistä, myös uskovaa ihmistä. Jumalan tuomiot ja Jumalan totuus tuodaan tälle maailmalle Jumalan suunnitelman mukaisesti. Tämä elävän Jumalan totuus ja elävän Jumalan antamat viestit, jotka tällä sivulla kerrotaan, on tarkoitettu kerrottavaksi eteenpäin muille ihmisille ymmärryksen lisäämiseksi ja varoitukseksi. Jumala ilmoittaa aina etukäteen, mitä tulee tapahtumaan ja tämän Hän kertoo tässä ja nyt. Muuta ilmoitusta ja varoitusta tämän maailman ihmisille ei Jumalan totuudesta tule. Hengellisellä johtajalla ja sanan julistajalla on aina vastuu niistä ihmisistä, joita hän on opettanut ja joita hän opettaa. Hänen vastuuseensa kuuluu myös aina Jumalan totuuden kertominen muille ihmisille.

Toimin Jumalan totuudellisessa ohjauksessa ja Jumalan puhtaassa totuudessa. Tähän Jumalan puhtaaseen totuuteen ja totuudelliseen ohjaukseen olen saanut Jumalan suunnitelman mukaisesti herätä ja kasvaa Jumalan ankarassa kasvatuksessa Hänen tahtonsa mukaisesti totuudellisella tiellä, joka tarkoittaa totuudellista ristin tietä kaikille sen kulkijoille. Tämän sivun tekstiä kirjoitetaan ja päivitetään Jumalan totuudessa Hänen tahdostaan, ei ihmisen itsensä tahdosta. Tämä elävän Jumalan antama teksti näillä sivuilla heijastaa myös tulevaa Totuuden kirjaa. Kun kirjoitukset tällä sivulla on saatu valmiiksi eli pieni kirja on Jumalan mielestä täysin valmis, kirjoitukset poistuvat Jumalan tuomioiden ja täydellisen Totuuden kirjan tieltä. Silloin kaikki on kerrottu, mitä pitääkin, oikeassa ajassa ja oikeassa paikassa juuri niille ihmisille, joille pitääkin, Jumalan suunnitelman mukaisesti. Todellinen ja ainoa oikea Jumalan totuus on tärkeää omaksua, mutta se on vaikeaa vastaanottaa ja sisäistää kerralla, siksi sivuille kannattaa palata useampia kertoja. Ota yhteyttä, mikäli koet, että Jumalan puhdas totuus aidosti kiinnostaa. Yhteystiedot alla.


Marja Ruoti

Yhteystiedot:

Yhteydenotot puhelinsoittojen sijaan tämän sivuston Ota yhteyttä -välilehden kautta tai sähköpostilla marja.ruoti@gmail.com