Etusivu

Noppaperhonen tuottaa virikkeellisiä toimintakykyä tukevia ajanvietetuotteita sekä aputoiminimellä toimiva Hoitohuone Sinisiipi tarjoaa energiahoitoa. Lisää tietoa energiahoidosta löydät Hoitohuone Sinisiipi -välilehdeltä.

Noppaperhosen kotimaiset tuotteet soveltuvat ajanvietteen lisäksi työkaluiksi mm. erilaisiin hoiva-, hoito-, kuntoutus-, terapia-, päivätoiminta-, vapaaehtoistyö-, oppimis- ja tuetun asumisen ympäristöihin. Tuotteet antavat mahdollisuuden luontevaan kohtaamiseen ja kanssakäymiseen myös eri ikäisten ihmisten välille.

Tuotteiden avulla pyritään tukemaan käyttäjien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, lisäämään hyvinvointia sekä tuomaan onnistumisen tunteita ja iloa elämään. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa käyttäjien itseilmaisua, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja oma-aloitteisuutta.

Tuotteet on suunniteltu käyttäjälähtöisiksi. Pelit ovat lyhytkestoisia, joten ne soveltuvat myös henkilöille, joilla on heikompi toiminta- tai keskittymiskyky. Pelien sisältöä voi soveltaa yksilöllisesti käyttäjän mukaan.

Olen pyrkinyt siihen, että tuotteet ovat selkeitä, luonnonläheisiä ja laadukkaita. Alihankinnasta vastaavat tahot ovat kaikki kotimaisia toimijoita.

Kotimaista luontoa tai maisemaa löydät kaikista korteista ja peleistä!