Etusivu

Noppaperhonen on yhden ihmisen yritys, joka suunnittelee ja tuottaa kotimaisia ja luonnonläheisiä toimintakykyä tukevia tuotteita, jotka ovat kuvallisia ja tekstillisiä teemakortteja. Etusivun lisäksi Tuotteet-, Toimitusehdot-, Ota yhteyttä - ja Yritys-välilehdet liittyvät Noppaperhosen toimintaan. Yrityksen ulkopuoliseen, yksityiseen toimintaan liittyvät Hengellisyys- ja Koulutus-välilehdet.

Noppaperhosen kotimaiset ja luonnonläheiset tuotteet on suunniteltu ensisijaisesti vanhustyön työvälineiksi. Teemakortit soveltuvat työkaluiksi mm. erilaisiin hoiva-, kuntoutus-, terapia-, päivätoiminta-, vapaaehtoistyö-, oppimis- ja tuetun asumisen ympäristöihin. Tuotteiden kotimaisuudella on pyritty laatuun ja kestävyyteen. Korttimateriaali on mahdollisimman paksua ja kaikkien korttien pintaa suojaa lisäksi molemminpuolinen mattalaminointi. Teemalliset kuva- ja tekstikortit reilunkokoisine teksteineen tarjoavat valmiita aiheita erilaisten asioiden havainnointiin, käsittelyyn ja niistä keskustelemiseen sekä myös fyysisen toimintakyvyn tukemiseen. Tuotteet-välilehdeltä löytyy myös maksuttomia kortteja, joita voi tulostaa omaan käyttöön.

Noppaperhosen tuotteet ovat myös hyviä työkaluja vapaaehtoistyöntekijöille sekä omaisille ja läheisille, jotka toimivat kotona tai hoivakodeissa asuvien ikäihmisten kanssa, sillä tuotteiden avulla voidaan esimerkiksi aktivoida ja osallistaa sekä lisätä keskinäistä vuorovaikutusta. Ikäihmisen oman elämän arvostuksen tunteita on hyvä tukea etenkin siinä vaiheessa, kun huolehtiminen omasta itsestä on rajallista ja vaikeaa. Noppaperhosen tuotteet antavat työvälineitä myös asenteiden muuttamiseen, vuorovaikutteiseen läsnäoloon ja vanhusten arvostamiseen.

Teemakorttien avulla voidaan havainnoida ja kertoa erilaisista asioista ja muistella omaa elämää. Keskustelu sisältää myös tärkeän kuuntelemisen taidon, jolloin annetaan kokemuksistaan kertovalle pääosa keskustelussa. Kuuntelu ja myötäeläminen tukevat ja kannustavat ihmistä aina.

Noppaperhosen korteissa kotimainen luonto ja maisema ovat vahvasti esillä, sillä luonnolla on yleisesti hyvinvointia tukeva vaikutus. Jo pelkällä luontokuvan näkemisellä on rauhoittava ja mielialaa kohentava sekä rentouttava vaikutus. Sairauksista ja toiminnanvajauksista kärsivillä ihmisillä luontoon tai luontokuviin keskittyminen vie myös hetkeksi ajatuksia pois omista sairauksista, vaivoista ja rajoitteista. Luonnon positiivinen vaikutus on kiistämätön.