Etusivu

Noppaperhonen on yhden ihmisen yritys, joka suunnittelee ja tuottaa kotimaisia ja luonnonläheisiä toimintakykyä tukevia tuotteita. Etusivun lisäksi Tuotteet-, Toimitusehdot-, Ota yhteyttä - ja Yritys-välilehdet liittyvät Noppaperhosen toimintaan.

Yrityksen ulkopuolisena palveluna tarjoan yksityisesti, omalla nimelläni, maksutonta puhdistavaa sielunhoitoa. Yksityiseen toimintaan liittyy Puhdistava sielunhoito -välilehden lisäksi myös Hengellisyys- ja Koulutus-välilehdet.

Noppaperhosen kotimaiset ja luonnonläheiset tuotteet on suunniteltu ensisijaisesti vanhustyön työvälineiksi. Vaikka pääpaino on vanhustyössä, monet teemakortit toimivat oppimista tukevina työvälineinä myös koulumaailmassa. Tuotteet soveltuvat työkaluiksi mm. erilaisiin hoiva-, kuntoutus-, terapia-, päivätoiminta-, vapaaehtoistyö-, oppimis- ja tuetun asumisen ympäristöihin. Tuotteiden kotimaisuudella on pyritty laatuun ja kestävyyteen. Korttimateriaali on mahdollisimman paksua ja kaikkien korttien pintaa suojaa lisäksi molemminpuolinen mattalaminointi. Kosketeltavat materiaalit, kuvakortit sekä teemalliset tekstikortit reilunkokoisine teksteineen tarjoavat valmiita aiheita erilaisten asioiden havainnointiin, käsittelyyn ja niistä keskustelemiseen.

Noppaperhosen tuotteet ovat myös hyviä työkaluja vapaaehtoistyöntekijöille sekä omaisille ja läheisille, jotka toimivat kotona tai hoivakodeissa asuvien ikäihmisten kanssa, sillä tuotteiden avulla voidaan esimerkiksi voimaannuttaa, aktivoida ja lisätä keskinäistä vuorovaikutusta. Ikäihmisen oman elämän arvostuksen tunteita on hyvä tukea etenkin siinä vaiheessa, kun huolehtiminen omasta itsestä on rajallista ja vaikeaa. Noppaperhosen tuotteet antavat työvälineitä asenteiden muuttamiseen, vuorovaikutteiseen läsnäoloon ja vanhusten arvostamiseen.

Teemakorttien lisäksi Pieneen tavararasiaan koottujen kosketeltavien materiaalien avulla voidaan havainnoida ja kertoa erilaisista asioista ja muistella omaa elämää. Keskustelu sisältää myös tärkeän kuuntelemisen taidon, jolloin annetaan kokemuksistaan kertovalle pääosa keskustelussa. Kuuntelu, tuki ja myötäeläminen voimaannuttavat aina.

Noppaperhosen korttien kautta saadaan myös kouluihin käytettäväksi lisää erilaisia työvälineitä kuvien ja sanojen hahmottamiseen. Luontoa, maaseudun maisemaa ja kulttuuria tuodaan esille myös teemakorttien kautta ja kielen monimuotoisuutta voidaan tutkia esimerkiksi Arvoituksia- ja Sananlaskuja-korttien avulla.

Noppaperhosen korteissa kotimainen luonto ja maisema ovat vahvasti esillä, sillä luonnolla on yleisesti hyvinvointia tukeva vaikutus. Jo pelkällä luontokuvan näkemisellä on rauhoittava ja mielialaa kohentava sekä rentouttava vaikutus. Sairauksista ja toiminnanvajauksista kärsivillä ihmisillä luontoon tai luontokuviin keskittyminen vie myös hetkeksi ajatuksia pois omista sairauksista, vaivoista ja rajoitteista. Luonnon positiivinen vaikutus on kiistämätön.