Etusivu

Noppaperhonen on yhden ihmisen yritys, joka suunnittelee ja tuottaa kotimaisia ja luonnonläheisiä toimintakykyä tukevia kuvallisia ja tekstillisiä teemakortteja. Etusivun lisäksi Tuotteet-, Toimitusehdot-, Ota yhteyttä - ja Yritys-välilehdet liittyvät Noppaperhosen toimintaan. Yrityksen ulkopuoliseen, yksityiseen toimintaan liittyvät Hengellisyys- ja Totuudellisuus-sivut.

Noppaperhosen kotimaiset ja luonnonläheiset kortit on suunniteltu ensisijaisesti vanhustyön työvälineiksi. Kortit soveltuvat työkaluiksi mm. erilaisiin hoiva-, kuntoutus-, terapia-, päivätoiminta-, vapaaehtoistyö-, oppimis- ja tuetun asumisen ympäristöihin. Monet teemakortit soveltuvat myös koulujen käyttöön. Teemalliset kuva- ja tekstikortit reilunkokoisine teksteineen tarjoavat valmiita aiheita erilaisten asioiden havainnointiin, hahmottamiseen, käsittelyyn ja erilaisista asioista keskustelemiseen. Keskustelu sisältää myös tärkeän kuuntelemisen taidon, jolloin annetaan havainnoistaan ja kokemuksistaan kertovalle pääosa keskustelussa. Kuuntelu ja myötäeläminen tukevat ja kannustavat ihmistä aina. Korttien avulla voidaan tukea myös vanhusten ja erityisryhmien fyysistä toimintakykyä. Tuotteet-välilehdeltä löytyy myös maksuttomia kortteja, joita voi tulostaa omaan käyttöön.

Noppaperhosen kortit ovat myös hyviä työkaluja vapaaehtoistyöntekijöille sekä omaisille ja läheisille, jotka toimivat kotona tai hoivakodeissa asuvien ikäihmisten kanssa, sillä teemakorttien avulla voidaan esimerkiksi aktivoida ja osallistaa sekä lisätä keskinäistä vuorovaikutusta. Ikäihmisen oman elämän arvostuksen tunteita on hyvä tukea etenkin siinä vaiheessa, kun huolehtiminen omasta itsestä on rajallista ja vaikeaa. Noppaperhosen kortit antavat työvälineitä myös asenteiden muuttamiseen, vuorovaikutteiseen läsnäoloon ja vanhusten arvostamiseen.

Noppaperhosen korteissa kotimainen luonto ja maisema ovat vahvasti esillä, sillä luonnolla on yleisesti hyvinvointia tukeva vaikutus. Jo pelkällä luontokuvan näkemisellä on rauhoittava ja mielialaa kohentava sekä rentouttava vaikutus. Sairauksista ja toiminnanvajauksista kärsivillä ihmisillä luontoon tai luontokuviin keskittyminen vie myös hetkeksi ajatuksia pois omista sairauksista, vaivoista ja rajoitteista.